Podstawowe informacje o Polsce

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Wprowadzenie

Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska, jest demokratycznym państwem w Europie Środkowej. Stolicą i największym miastem kraju jest Warszawa. Polska, z powierzchnią 312 696 km² jest dziewiątym, co do wielkości krajem w Europie i zajmuje 69 miejsce wśród największych państw świata. Od północy Polska graniczy z Rosją i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. Geograficznie Polska jest krajem nizinnym. Katolicy są zdecydowanie największą religią w kraju.

Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polska jest również członkiem ONZ, OECD, NATO i OBWE.


Ludność

Liczba ludności Polski wynosi 38,2 mln i jest to piąty pod tym względem kraj w Europie i 38 na świecie. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 122 mieszkańców na kilometr kwadratowy, chociaż jest ona silnie zróżnicowana pomiędzy relatywnie gęsto zaludnionym południem a północą. W 964 miastach mieszka 22,9 mln osób (60,9%), na wsi 15,3 mln (39,1%). Polska jest, z punktu widzenia pochodzenia etnicznego, krajem dość jednorodnym. Mniejszości narodowe, których jest dziewięć, stanowią ok. 5% całego społeczeństwa. Największymi mniejszościami etnicznymi są: ukraińska, niemiecka, białoruska i romska. Poza granicami kraju żyje około 21 mln osób polskiego pochodzenia, z czego ponad 10 mln osiedliło się w Stanach Zjednoczonych.


Większe miasta

26 miast zamieszkuje ponad 100 000 osób, z czego cztery z nich liczą ponad 500 000 mieszkańców. Największymi miastami są: Warszawa (1,79 mln mieszkańców), Kraków (781 000), Łódź (677 000), Wrocław (644 000), Poznań (534 000), Gdańsk (472 000), Szczecin (401 000), Bydgoszcz (347 000), Lublin (340 000) i Białystok (298 000).


Język

Językiem urzędowym jest język polski, który należy do zachodniej gałęzi języków słowiańskich. Używany jest przez prawie 100% społeczeństwa, przy czym języki ukraiński, niemiecki, litewski i białoruski są językami mniejszościowymi. Istnieje wiele dialektów, odzwierciedlających częściowo wpływy niemieckie i ukraińskie. Używane są one przede wszystkim przez osoby starsze. Język polski zapisany jest w alfabecie łacińskim; posiada więcej liter i znaków specjalnych niż alfabet niemiecki.


Religia

Około 84% Polaków to katolicy rzymskokatolicy, a Kościół rzymskokatolicki z 41 diecezjami i ponad 10 000 parafiami wywiera znaczący wpływ na społeczeństwo. W 1978 roku polski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. W Polsce funkcjonuje również ok. 35 innych kościołów i wspólnot religijnych, do których należy łącznie ok. 900 tys. członków. Siedem z tych kościołów należy do Polskiej Rady Ekumenicznej. Największą z tych wspólnot tworzy Kościół prawosławny z ponad 500 000 wyznawców, Świadkowie Jehowy z ponad 100 000 głosicieli oraz Kościół ewangelicko-augsburski z kilkudziesięcioma tysiącami wiernych. Pod rządami komunistycznymi Kościół rzymskokatolicki posiadał wielką władzę polityczną, będąc ośrodkiem opozycji, szczególnie w latach 70. i 80.


Dni wolne od pracy w Polsce:

 • 1 stycznia - Nowy Rok,
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Państwowe,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Więcej informacji o Polsce

Polska w liczbach

Polska jest bardzo ciekawym miejscem dla inwestorów zagranicznych. Główne atuty kraju to: duża liczba mieszkańców (około 40 mln), zróżnicowana gospodarka pod względem sektorów, ambitni pracownicy oraz łatwy dostęp do rynków Europy Wschodniej i Zachodniej.

Polska gospodarka może być krótko przedstawiona, jako:

 • silna i odporna na wstrząsy zewnętrzne, głównie ze względu na znaczący rynek wewnętrzny kraju i zróżnicowaną strukturę eksportu;
 • zapewniająca bezpieczne środowisko dla działalności gospodarczej i planowania długoterminowego (dzięki stałemu wzrostowi PKB);
 • mająca bardzo niskie ryzyko kryzysu finansowego (zadłużenie sektora publicznego wynosi 54,2% PKB, podczas gdy średnia dla Unii Europejskiej wynosi 90,1% PKB);
 • oferująca szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych wynikających z modernizacji infrastruktury i wdrażania nowoczesnych technologii w korporacjach;
 • napędzana przez dużą liczbę zwinnych małych i średnich przedsiębiorstw (ponad 2 mln podmiotów).

Biznes w Polsce

Dlaczego warto prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? Jest to szósta co do wielkości gospodarka Europy. Jak ocenił Bank Światowy, aktywność w polskiej gospodarce, mierzona produktem krajowym brutto (PKB), zwiększy się w 2022 roku o 3,9 proc., po 5,7 proc. w 2021 r. Polska jest atrakcyjnym rynkiem w Europie do lokowania inwestycji i prowadzenia biznesu ze względu na strategiczne położenie, niższe koszty operacyjne oraz dobrze wykształconą, doświadczoną i znającą języki obce kadrę specjalistów. Polska gospodarka wyróżnia się także na tle innych krajów europejskich wyjątkową dynamiką wzrostu oraz stabilnością.

Lokalizacja

Położenie Polski oferuje wiele korzyści dla biznesu. Kraj położony jest w samym sercu Europy. Graniczy zarówno z państwami członkowskimi UE (Niemcy, Czechy, Słowacja i Litwa), jak i z krajami Europy Wschodniej – Ukrainą, Białorusią i Rosją. Oznacza to dostęp do ok. 250 mln konsumentów w promieniu 1000 km. Przez terytorium Polski przebiegają szlaki tranzytowe wschód-zachód i północ-południe. Stale rozwijająca się sieć dróg i autostrad ułatwia logistykę. Bliskość rynków zbytu zarówno UE, jak i rynków wschodnioeuropejskich sprzyja eksportowi towarów. Liczne lotniska i porty morskie umożliwiają transport towarów na całym świecie.

Wykształceni pracownicy

Polski system edukacyjny produkuje specjalistów z doświadczeniem w wielu dziedzinach. W Polsce studiuje ok. 1,2 mln osób – jest to prawie połowa populacji w wieku studenckim (19-24 lata). Z roku na rok zmniejsza się jednak liczba żaków. Rocznie ok. 300 tys. absolwentów kończy studia na ok. 350 uczelniach wyższych w całej Polsce, w tym ok. 40 uniwersytetach.

Dobrze wykształceni polscy absolwenci są poszukiwanymi i cenionymi pracownikami, którzy znajdują zatrudnienie w międzynarodowych firmach i instytucjach. Posiadają bardzo dobrą znajomość języków obcych – większość z nich opanowała język angielski. Wiele osób uczy się również innych języków obcych – głównie niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego.

Coraz więcej studentów decyduje się na studia na uczelniach technicznych, które kształcą inżynierów, informatyków i naukowców – absolwenci ścisłych kierunków są poszukiwani i doceniani nie tylko na krajowym, ale i europejskim rynku pracy.

Rozwijająca się gospodarka

Polska ma obecnie szóstą co do wielkości gospodarkę w Unii Europejskiej i jedną z najszybciej rozwijających się w Europie Środkowej. Na koniec 2021 roku PKB w Polsce osiągnęło wartość ok. 660 mld USD.

Światowej klasy firmy często wybierają Polskę jako miejsce inwestycji w Europie. Liczba nowych projektów inwestycyjnych stale rośnie, szczególnie w sektorze nowoczesnych technologii, IT, motoryzacyjnym, badawczo-rozwojowym, elektronicznym i chemicznym. Polska pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków napływu zagranicznych inwestycji. W 2021 r. firmy z zagranicy zadeklarowały realizację inwestycji o wartości ponad 11 mld zł i utworzenie ponad 6 tys. nowych miejsc pracy.

Obecne perspektywy dla polskiej gospodarki są trudne do oszacowania ze względu na wojnę w Ukrainie. Prawdopodobnie wzrost polskiego PKB spowolni w okolice 4 proc. a inflacja i wysoki poziom stóp procentowych będzie spowalniać gospodarkę,

Rynek zbytu

Polska, licząca około 40 milionów mieszkańców, jest piątym, pod względem liczby ludności, członkiem Unii Europejskiej oraz 38. na świecie. Stanowi tym samym bardzo duży rynek zbytu towarów i usług.

Outsourcing Przemysł w Polsce

Location centers

Jak wynika z raportów Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych, branża outsourcingowa, zwiększyła się w ostatnim czasie o ok. 10% i obecnie tworzy w Polsce ok. 350 tys. miejsc pracy.

Wiodący obszar stanowi branża IT (28% zatrudnionych w branży outsourcingu), dalej są usługi komercyjne i profesjonalne, np. księgowość i doradztwo prawne (27%). Na trzecim miejscu znalazł się sektor BFSI (bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń) – 14%. Wartość eksportu usług komercyjnych z Polski szacowana jest na ok. 20 mld USD, przy czym sektor outsourcingu odpowiada za ok. 30% tej kwoty. Wszystkie dane wskazują na zwiększające się zainteresowanie biznesu usługami doradczymi, które wykonywane są w ramach outsourcingu.

Offshoring usług (proces, który polega na wytwarzaniu usług na terytorium innego państwa niż kraj, z którego pochodzi przedsiębiorstwo) jest jedną z kluczowych cech procesu globalizacji. Wśród najważniejszych korzyści, jakie uzyskują kraje korzystające z usług podlegających offshoringowi, można wymienić m.in. zwiększenie dochodów z eksportu, tworzenie nowych miejsc pracy, wyższe płace i podnoszenie kwalifikacji siły roboczej.

Firmy z sektora usług biznesowych (około 500 w Polsce) są wiarygodnymi dostawcami światowej klasy usług dla międzynarodowych korporacji. Wrocław zajmuje pierwsze miejsce w ogólnym, subiektywnym rankingu atrakcyjności ośrodków, za nim plasują się Warszawa (drugie miejsce) oraz Trójmiasto i Poznań (trzecie miejsce).

Polska jest drugim największym rynkiem sektora usług biznesowych na świecie. Z ponad 500 centrami (32,7% udziału w łącznej liczbie centrów), zatrudniającymi ok. 65 tys. osób (18,3 % w zatrudnieniu ogółem) ustępuje jedynie USA, a wyprzedza m.in. Wielką Brytanię, kraje skandynawskie, Francję, Niemcy czy Szwajcarię.

Bezwzględna większość pracowników sektora usług biznesowych w Polsce (ponad 90%) ukończyła studia wyższe. Aż blisko 50% zatrudnionych to osoby w wieku 27-34 lata. Kolejną grupą wiekową są pracownicy w wieku 35-44 lat, którzy stanowią 28,2%. Osoby do 26 roku życia to 16% zatrudnionych.

Jednym z kluczowych atutów branży outsourcingowej w Polsce jest dynamicznie rozwijający się rynek powierzchni biurowych. Dostępna powierzchnia biur ogółem szacowana jest na 13,5 mln mkw., dzięki czemu Polska jest liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z liderów światowych. Świadczyć może o tym stale zwiększające się zaufanie deweloperów, inwestorów i najemców. W budowie znajduje się także kolejny 1 mln. mkw. takiej powierzchni.

Warszawa oferuje największe zasoby powierzchni biurowej – ponad 50% polskich nowoczesnych zasobów biurowych znajduje się w stolicy – 7,1 mln mkw. Dalej są Kraków (blisko 2 mln mkw.), Wrocław (ponad 1,2 mln mkw.) i Trójmiasto (923,5 tys. mkw.). W fazie budowy w Polsce jest kolejnych kilkaset tysięcy mkw. powierzchni biurowej, z czego w samej Warszawie to ok. 374 tys. mkw. biur.

Największą podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej odnotowano w stolicach Polski, Węgier i Czech: Warszawie, Budapeszcie i Pradze.

Warszawa, dysponująca 6 mln m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, jest największym rynkiem biurowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Inne stolice oferują łącznie około 10 mln m kw. (Praga – 7 mln mkw., Budapeszt – 3,7 mln m kw. i Bukareszt – 2,5 mln m kw.).

Warszawa, Praga, Budapeszt i Bukareszt są głównymi rynkami biurowymi w Europie Środkowo-Wschodniej i posiadają łącznie ponad 15 mln m kw. powierzchni biurowej. Warszawa posiada 37% udziałów, następnie Budapeszt i Praga (po 24%) oraz Bukareszt (15%).

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 26.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje