Podstawowe informacje o Polsce

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Wprowadzenie

Polska, oficjalnie Rzeczpospolita Polska, jest demokratycznym państwem w Europie Środkowej. Stolicą i największym miastem kraju jest Warszawa. Polska, z powierzchnią 312 696 km² jest dziewiątym, co do wielkości krajem w Europie i zajmuje 69 miejsce wśród największych państw świata. Od północy Polska graniczy z Rosją i Litwą, od wschodu z Białorusią i Ukrainą, od południa ze Słowacją i Czechami, od zachodu z Niemcami. Geograficznie Polska jest krajem nizinnym. Katolicy są zdecydowanie największą religią w kraju.

Od 1 maja 2004 r. Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Polska jest również członkiem ONZ, OECD, NATO i OBWE.


Ludność

Liczba ludności Polski wynosi 38,2 mln i jest to piąty pod tym względem kraj w Europie i 38 na świecie. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 122 mieszkańców na kilometr kwadratowy, chociaż jest ona silnie zróżnicowana pomiędzy relatywnie gęsto zaludnionym południem a północą. W 964 miastach mieszka 22,9 mln osób (60,9%), na wsi 15,3 mln (39,1%). Polska jest, z punktu widzenia pochodzenia etnicznego, krajem dość jednorodnym. Mniejszości narodowe, których jest dziewięć, stanowią ok. 5% całego społeczeństwa. Największymi mniejszościami etnicznymi są: ukraińska, niemiecka, białoruska i romska. Poza granicami kraju żyje około 21 mln osób polskiego pochodzenia, z czego ponad 10 mln osiedliło się w Stanach Zjednoczonych.


Większe miasta

26 miast zamieszkuje ponad 100 000 osób, z czego cztery z nich liczą ponad 500 000 mieszkańców. Największymi miastami są: Warszawa (1,79 mln mieszkańców), Kraków (781 000), Łódź (677 000), Wrocław (644 000), Poznań (534 000), Gdańsk (472 000), Szczecin (401 000), Bydgoszcz (347 000), Lublin (340 000) i Białystok (298 000).


Język

Językiem urzędowym jest język polski, który należy do zachodniej gałęzi języków słowiańskich. Używany jest przez prawie 100% społeczeństwa, przy czym języki ukraiński, niemiecki, litewski i białoruski są językami mniejszościowymi. Istnieje wiele dialektów, odzwierciedlających częściowo wpływy niemieckie i ukraińskie. Używane są one przede wszystkim przez osoby starsze. Język polski zapisany jest w alfabecie łacińskim; posiada więcej liter i znaków specjalnych niż alfabet niemiecki.


Religia

Około 84% Polaków to katolicy rzymskokatolicy, a Kościół rzymskokatolicki z 41 diecezjami i ponad 10 000 parafiami wywiera znaczący wpływ na społeczeństwo. W 1978 roku polski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. W Polsce funkcjonuje również ok. 35 innych kościołów i wspólnot religijnych, do których należy łącznie ok. 900 tys. członków. Siedem z tych kościołów należy do Polskiej Rady Ekumenicznej. Największą z tych wspólnot tworzy Kościół prawosławny z ponad 500 000 wyznawców, Świadkowie Jehowy z ponad 100 000 głosicieli oraz Kościół ewangelicko-augsburski z kilkudziesięcioma tysiącami wiernych. Pod rządami komunistycznymi Kościół rzymskokatolicki posiadał wielką władzę polityczną, będąc ośrodkiem opozycji, szczególnie w latach 70. i 80.


Dni wolne od pracy w Polsce:

 • 1 stycznia - Nowy Rok,
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
 • pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
 • drugi dzień Wielkiej Nocy,
 • 1 maja - Święto Państwowe,
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
 • pierwszy dzień Zielonych Świątek,
 • dzień Bożego Ciała,
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.
Ostatnia aktualizacja : 27.04.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje