Narodowy Bank Polski (NBP)

/ Formularze urzędowe – do pobrania

Formularz OPE/STANY - Raport o stanie należności krótkoterminowych i długoterminowych z tytułu sprzedanych towarów i usług nieuregulowanych przez nierezydentów

POBIERZ PDF

Formularz STANY/OPI - Sprawozdanie o stanie należności krótkoterminowych i długoterminowych z tytułu zakupionych towarów i usług nierozliczonych z nierezydentami

POBIERZ PDF

Formularz KZ - Informacja o umowie z nierezydentem w sprawie kredytu / otrzymanej pożyczki

POBIERZ PDF

Formularz KU - Informacja o umowie z nierezydentem w sprawie kredytu / udzielonej pożyczki

POBIERZ PDF

Formularz KU-1 - Sprawozdanie z wykorzystania i spłaty kredytu/pożyczki udzielonej nierezydentowi wraz z harmonogramem przyszłych rat

POBIERZ PDF

Formularz UKO - Informacja o umowie z nierezydentem w sprawie rozliczeń poza polskim systemem bankowym

POBIERZ PDF

Formularz KOM - Sprawozdanie o wierzytelnościach rozliczanych w obrocie z zagranicą w formie wzajemnych (dwustronnych) potrąceń

POBIERZ PDF

Formularz IB-1 - Udział partnera zagranicznego w kapitale własnym spółki z siedzibą w Polsce

POBIERZ PDF

Formularz IB-1/ODDZIAŁ - Wartość funduszu spółek zagranicznych z oddziałem utworzonym w Polsce

POBIERZ PDF

Formularz IBZ-1 - Udział rezydenta (udziałowca) w kapitale własnym spółki z siedzibą za granicą

POBIERZ PDF
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje