Typy chmur obliczeniowych

/ Słowniczek terminów biznesowych

W zależności od różnych modeli dostawy:

Ogólnie rzecz biorąc, istnieje kilka modeli dostaw dla „Cloud Computing”.

 • On Premise;
 • Kolokacja;
 • Hosting;
 • Infrastructure-as-a-Service (IaaS – „infrastruktura jako usługa”) );
 • Platform-as-a-Service (PaaS – „platforma jako usługa”);
 • Software-as-a-Service (SaaS – „oprogramowanie jako usługa”);
 • Business-Process-as-a-Service (BPaaS – „proces biznesowy jako usługa” ).

deliviery-models-cloud-computing

Główne rzeczy, które są realizowane przez każdy z tych typów chmury obliczeniowej jest:

 • Elastyczność;
 • Kontrola;
 • Prostota zarządzania;
 • Uzależnienie od jednego dostawcy.

On-Premise:

Ta opcja jest świetna tam, gdzie firmy/przedsiębiorstwa, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoimi danymi, wraz z pełną elastycznością w konfiguracji chmury, dokładnie tak, jak chcesz, aby działała. Masz kontrolę nad całym sprzętem, siecią, środowiskiem, itp. w ramach konfiguracji Cloud. Gwarantuje to, że nie będziesz polegał na danych osób trzecich, jeśli wolałbyś tego nie robić. Z założenia może to być najdroższa opcja, ponieważ nie można skorzystać z ekonomii skali, z której może skorzystać dostawca chmury. Być może będziesz musiał kupić klaster o dodatkowej przepustowości, z którego nie będziesz korzystał, a do zarządzania chmurą będziesz potrzebował specjalistycznej wiedzy we własnym zakresie.

Elastyczność: Wysoka
Kontrola: Wysoka
Prostota zarządzania: Niska
Uzależnienie od jednego dostawcy: Niskie

IaaS:

Infrastructure-as-a-Service to wynajem infrastruktury do uruchamiania własnej aplikacji i systemu operacyjnego. Daje to rozsądną kontrolę i elastyczność nad infrastrukturą w celu zmniejszenia złożoności i kosztów zarządzania. Chociaż nie ma bezpośredniej kontroli nad sprzętem, siecią lub wirtualizacją, nadal masz możliwość instalacji, zarządzania własnym systemem operacyjnym i aplikacjami działającymi na tej infrastrukturze.

Elastyczność: Średnia
Kontrola: Średnia
Prostota zarządzania: Średnia
Uzależnienie od jednego dostawcy: Średnie

PaaS:

Platform-as-a-Service pozwala na hostowanie własnej aplikacji niestandardowej, gdzie dostawca obsługuje wszystko za Ciebie oprócz aplikacji i danych, zapewnia infrastrukturę, system operacyjny i usługi wymagane do uruchomienia aplikacji. PaaS jest świetny, jeśli masz aplikację opracowaną dla konkretnej platformy PaaS, i oznacza, że nie musisz martwić się o sprzęt, sieć lub zarządzanie systemem operacyjnym, a także oprogramowanie bazowe do uruchamiania aplikacji. Możesz skupić się na rozwoju swojej aplikacji i łatwo skalować, ponieważ potrzebujesz dodatkowych zasobów.

Elastyczność: Niska
Kontrola: Niska
Prostota zarządzania: Wysoka
Uzależnienie od jednego dostawcy: Wysokie

SaaS:

Software-as-a-Service jest to miejsce, w którym cała aplikacja jest dostarczana do Ciebie w formacie hostowanym, nie musisz się martwić o uruchomienie czegokolwiek poniżej aplikacji, np. infrastruktury, systemu operacyjnego, usług itp. Jest to najłatwiejsze w zarządzaniu, jednak najmniej elastyczne.

Elastyczność: Bardzo niska
Kontrola: Bardzo niska
Prostota zarządzania: Bardzo wysoka
Uzależnienie od jednego dostawcy: Niezwykle wysokie

BPaaS:

Business-Process-as-a-Service (BPaaS) to każdy rodzaj poziomego lub pionowego procesu biznesowego, który jest realizowany w oparciu o model usług w chmurze. Usługi w chmurze – które obejmują usługi typu „Software-a-as-Service” (SaaS), „Platform-as-a-Service” (PaaS) i „Infrastructure-as-a-Service” (IaaS) – są zatem uzależnione od usług powiązanych.

Następujące cechy definiują BPaaS:

 • BPaaS znajduje się na szczycie pozostałych trzech podstawowych usług chmury: SaaS, PaaS i IaaS;
 • Usługa BPaaS jest konfigurowalna w oparciu o projektowany proces;
 • Usługa BPaaS musi mieć dobrze zdefiniowane API, aby można ją było łatwo połączyć z usługami powiązanymi;
 • BPaaS musi być w stanie obsługiwać wiele języków i wiele środowisk wdrożeniowych, ponieważ firma nie może przewidzieć, w jaki sposób proces biznesowy zostanie wykorzystany w przyszłości;
 • Środowisko BPaaS musi być w stanie obsłużyć masywne skalowanie. Usługa musi być w stanie przejść od zarządzania kilkoma procesami dla kilku klientów do obsługi setek, jeśli nie tysięcy klientów i procesów. Usługa osiąga ten cel poprzez optymalizację podstawowych usług chmury w celu wsparcia tego typu elastyczności i skalowania.

Według różnych usług cloud computingu i jak można je wykorzystać:

getsix-cloud-computing-services

Zgodnie z zakresem obowiązków:

Jakie są obowiązki klienta usługi w chmurze i jaki jest zakres odpowiedzialności dostawcy usługi w chmurze?

To są prawdopodobnie najważniejsze pytania, które należy zadawać sobie i dostawcy usług w chmurze podczas badania opcji. Jest to dość ważne, aby to zrozumieć, ponieważ może to doprowadzić do znacznego przestoju lub utraty danych. Na przykład w IaaS (Infrastructure-as-a-Service) odpowiedzialność za faktyczne dane przechowywane na udostępnionych Ci serwerach wirtualnych spoczywa na Tobie, a jeśli zostaniesz zhakowany, jesteś odpowiedzialny za przywrócenie swoich kopii zapasowych. Jednak w przypadku SaaS (Software-as-a-Service) odpowiedzialność spoczywa zwykle na dostawcy usługi w chmurze za dane użytkownika, a także za zapewnienie, że jego dane są bezpieczne przed hakerami.

Gdzie przechowywane są Państwa dane jest również ważne, czy jurysdykcja miejsca, gdzie Państwa dane są odpowiednie dla Państwa działalności? Czy lokalizacja jest bezpieczna? W zaufanym centrum danych?

Gdzie znajduje się wykres, gdzie zazwyczaj odpowiedzialność spoczywa na typach „Cloud Computing”:

getsix-diagram-cloud-computing

Zgodnie z modelami rozmieszczenia

Chmury posiadają również kilka modeli wdrożeniowych:

 1. Prywatny: Infrastruktura Cloud jest obsługiwana wyłącznie przez jedną organizację. Nie oznacza to, że jest ona zarządzana lub zlokalizowana w ramach tej samej organizacji – w rzeczywistości może być zarządzana przez stronę trzecią i zlokalizowana w innym miejscu;
 2. Wspólny: Infrastruktura chmury jest wspólna dla kilku organizacji, które mają wspólne problemy
 3. Publicznie: Infrastruktura Cloud jest udostępniana ogółowi społeczeństwa i jest własnością organizacji sprzedającej usługi Cloud;
 4. Hybrydowy: Infrastruktura chmury jest złożona z dwóch lub więcej modeli wdrożeniowych powyżej.

getsix-deployment-models

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje