Czym jest aktywne przechwytywanie zarządzania procesami biznesowymi?

/ Słowniczek terminów biznesowych

Rozwiązania programowe KOFAX

Kofax

Współczesne organizacje muszą radzić sobie z ogromną ilością informacji napływających z wielu różnych źródeł. Wydajne, zautomatyzowane procesy biznesowe mają kluczowe znaczenie dla zarządzania nimi, zwiększania produktywności i zaspokajania potrzeb klientów. Ale osiągnięcie tego celu może być wyzwaniem. Każdy etap może zawierać informacje generowane wewnętrznie i zewnętrznie w połączeniu z ludzkimi interakcjami i decyzjami, które mogą powodować opóźnienia w przetwarzaniu, wprowadzać potencjał błędu i stwarzać ryzyko braku zgodności.

Kofax pokonuje te wyzwania dzięki rozwiązaniom BPM z obsługą przechwytywania, które stanowią potężne połączenie:

 • Przechwytywanie informacji – umożliwienie organizacjom ograniczenia pracochłonnych procesów poprzez przechwytywanie wszystkich rodzajów treści w celu ich automatycznej klasyfikacji, ekstrakcji, walidacji i dostarczania do aplikacji, procesów i repozytoriów;
 • Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) – sposób patrzenia i kontrolowania procesów biznesowych, łączący technologię i dyscyplinę zarządzania w celu poprawy sposobu wykonywania pracy dla większej wydajności;
 • Dynamiczne zarządzanie sprawami – proces oparty na współpracy i intensywnie korzystający z informacji, napędzany przez wydarzenia zewnętrzne, wymagający przyrostowych i progresywnych reakcji, ludzkiego osądu i koordynacji.

getsix Kofax Capture enabled BPM Platform


Korzyści z Capture Enabled BPM:

 • redukuje koszty;
 • tworzy bardziej zwinne i elastyczne procesy;
 • automatyzuje i przyspiesza przetwarzanie danych;
 • poprawia obsługę klienta;
 • zwiększa zgodność z przepisami;
 • zapewnia 12-18 miesięczny zwrot z inwestycji;
 • zmniejsza liczbę błędów i poprawia jakość informacji;
 • zwiększa produktywność i wydajność;
 • szybkość z wyjątkiem rezolucji;
 • zwiększa przejrzystość procesów biznesowych i wydajności;
 • usprawnia integrację pomiędzy zarządzaniem dokumentami a CRM/zarządzaniem sprawami.

Kofax workflow

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje