Administracja podatkowa

/ Formularze urzędowe – do pobrania

Deklaracja VAT-R - zgłoszenie rejestracyjne dla podatku od towarów i usług

POBIERZ

Deklaracja VAT-7 - deklaracja dla podatku od towarów i usług

POBIERZ

Deklaracja VAT-7D - deklaracja dla podatku od towarów i usług

POBIERZ

Deklaracja VAT-8 - deklaracja dla podatku od towarów i usług. Wnioskodawcy: Podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni oraz jako podatnicy niebędący podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy - zarejestrowani dla potrzeb VAT UE, którzy zadeklarowali we wniosku o rejestrację VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

POBIERZ

Informacja VAT-UE - Informacja podsumowująca o wewnątrzwspólnotowym nabyciu żywności i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

POBIERZ

Formularz VAT-UEK - Korekta informacji zbiorczych dotyczących wewnątrzwspólnotowych dostaw/nabycia towarów

POBIERZ

Deklaracja CIT-7 - Informacja o wysokości podatku dochodowego pobieranego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

POBIERZ

Deklaracja CIT-10R - Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego pobieranego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby na terytorium Polski

POBIERZ

Formularz PIT-8C - Informacje o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

POBIERZ

Formularz IFT-2R - Informacja o wysokości dochodów (przychodów) uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

POBIERZ

Informacje o IFT-1R - Informacja o wysokości dochodów (przychodów) uzyskanych przez osoby fizyczne i nierezydentów w Polsce

POBIERZ

Wniosek ORD-IN - Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

POBIERZ
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje