Aktualności

/ Gospodarka i polityka w Polsce

Fundusze Unijne na lata 2021-2027

Fundusze Unijne na lata 2021-2027

/
Data15 paź 2021
/

76 mld euro z funduszy unijnych dla Polski na lata 2021-2027

W latach 2021-2027 Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej 76 mld euro – 72,2 mld z polityki spójności oraz 3,8 mld z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Środki te zostaną wykorzystane na inwestycje w obszarach infrastruktury, ochrony środowiska, energetyki, cyfryzacji, przedsiębiorczości, innowacji oraz edukacji i spraw społecznych. Na jakie dokładnie programy krajowe oraz regionalne Polska przeznaczy fundusze unijne?

Polityka spójności na lata 2021-2027 obejmuje fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR – służy wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej), Fundusz Spójności (FS – redukowanie dysproporcji gospodarczych i społecznych oraz promowanie zrównoważonego rozwoju), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+ – odpowiadanie na wyzwania na rynku pracy) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST – łagodzenie skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej). Wspólną politykę rybołówstwa obejmie Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR – wsparcie społeczności nadmorskich).


Nowe programy krajowe

Podobnie jak w poprzedniej unijnej perspektywie finansowej (w latach 2014-2020) również w nowej ok. 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym, zaś 40% otrzymają programy regionalne.

Podział funduszy na programy krajowe jest podobny do lat 2014-2020. Dlatego środki z polityki spójności zostaną zainwestowane m.in. w powiększanie kapitału ludzkiego, rozwój infrastruktury i ochronę środowiska, budowanie kompetencji cyfrowych oraz wsparcie Polski Wschodniej.

Podział środków na programy krajowe:

Podział środków na programy krajowe

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – 25,1 mld EUR;
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 8 mld EUR;
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – 4,3 mld EUR;
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 2 mld EUR;
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,5 mld EUR;
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – 0,5 mld EUR;
 • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji – 4,4 mld EUR;
 • Program Pomoc Żywnościowa – 0,2 mld EUR;
 • Program Ryby – 0,5 mld EUR;
 • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – 0,56 mld EUR.

Najwięcej dla śląskiego, najmniej dla lubuskiego

Podzielone zostały także fundusze na programy regionalne. Najwięcej, bo ponad 2 mld euro przypadnie województwu śląskiemu, najmniej – 736 mln opolskiemu. Dolny Śląsk otrzyma blisko 900 mln:

Podział środków na poszczególne województwa

 • dolnośląskie – 870 mln euro;
 • kujawsko-pomorskie – 1,475 mld;
 • lubelskie – 1,768 mld;
 • lubuskie – 736 mln;
 • łódzkie – 1,631 mld;
 • małopolskie – 1,541 mld;
 • mazowieckie – 1,67 mld;
 • opolskie – 763 mln;
 • podkarpackie – 1,661 mld;
 • podlaskie – 992 mln;
 • pomorskie – 1,129 mld;
 • śląskie – 2,365 mld;
 • świętokrzyskie – 1,106 mld;
 • warmińsko-mazurskie – 1,228 mld;
 • wielkopolskie – 1,070 mld;
 • zachodniopomorskie – 1,311 mld.

Pieniądze na programy regionalne podzielono według algorytmu opartego na obiektywnych kryteriach, m.in. na liczbie ludności i PKB na mieszkańca.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

Dział ds. relacji z klientami

Elżbieta Naron

Elżbieta Naron
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje