Formularze urzędowe – do pobrania

/ Nasze zasoby informacyjne

Zapraszamy do skorzystania z bazy formularzy, które umożliwią bezproblemowe załatwienie kwestii związanych z administracją podatkową oraz ułatwią wykonanie czynności związanych z podmiotami administracyjnymi takimi jak bank narodowy, ubezpieczenia społeczne czy urząd statystyczny.


Administracja podatkowa

Organy i instytucje administracji podatkowej zajmują się kontrolą i poborem zobowiązań podatkowych w celu zapewnienia terminowego dochodu z należności podatkowych do budżetu państwa.

Baza formularzy obejmuje deklaracje różnego rodzaju VAT, CIT, PIT oraz informacji o IFT.

Czytaj więcej »


Narodowy Bank (NBP)

Centralny bank państwa, który prowadzi obsługę bankową budżetu państwa i wypełnia zadania określone w Konstytucji i w ustawach bankowych.

Baza formularzy obejmuje raporty i sprawozdania o stanie należności krótkoterminowych i długoterminowych, informacji o umowie z nierezydentem oraz różne sprawozdania.

Czytaj więcej »


Ubezpieczenia społeczne (ZUS)

Ubezpieczenia, których głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego. W skład, których wchodzą świadczenia emerytalne, chorobowe oraz wypadkowe.

Czytaj więcej »


Urząd statystyczny (GUS)

Urząd zajmujący się gromadzeniem i udostępnianiem informacji statystycznych związanych z dziedzinami życia publicznego i prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa ujęte w ustawach oraz stworzonych programach badań statystycznych.

Czytaj więcej »

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje