Typy usług BPO

/ Słownik

Usługi BPO są ogólnie skategoryzowane na usługi horyzontalne i wertykalne. Zostały one wyjaśnione poniżej:

1. Poziome BPO:

Poziome BPO obejmuje outsourcing skoncentrowany na funkcjach. Sprzedawca specjalizuje się w wykonywaniu określonych funkcji w różnych domenach przemysłu. Przykłady poziomego BPO to outsourcing w zakresie zaopatrzenia, przetwarzania płac, HR, zarządzania obiektami i podobnych funkcjonalności. My koncentrujemy się na świadczeniu usług w zakresie funkcji poziomych, takich jak płace, HR, administracja świadczeniami, rozwiązania podatkowe itp. Jednakże, według Gartnera, firmy powinny skupić się na świadczeniu usług pionowych w miarę dojrzewania rynku.

2. Pionowe BPO: Pionowe BPO skupia się na świadczeniu różnych usług funkcjonalnych w ograniczonej liczbie dziedzin przemysłu. Opieka zdrowotna, usługi finansowe, produkcja i handel detaliczny to przykłady pionowych domen BPO.


Horizonal vertical BPO

Tabela 1: Poziome i pionowe BPO

BPO poziome są specyficzne dla danej funkcji i mogą obejmować różne domeny branżowe. Nasze rozwiązania outsourcingu procesów biznesowych: https://getsix.pl/nasze-rozwiazania/zakres-uslug/outsourcing-procesow-biznesowych/ są przykładami poziomego BPO.

Pionowe BPO koncentruje się na usługach funkcjonalnych w określonych domenach branżowych, takich jak produkcja, handel detaliczny, usługi finansowe i opieka zdrowotna. Nasze rozwiązania branżowe: https://getsix.pl/nasze-rozwiazania/zakres-uslug/indywidualne-rozwiazania-dla-przemyslu/ są przykładami pionowego BPO.

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje