Ubezpieczenia społeczne (ZUS)

/ Formularze urzędowe – do pobrania

Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego - Wniosek o ubezpieczenie/zgłoszenie wszelkich zmian dotyczących osoby ubezpieczonej

POBIERZ PDF

Formularz ZUS RMUA - Raport miesięczny dla ubezpieczonego, w którym płatnik składek przekazuje ubezpieczonemu informacje zawarte w raporcie składanym do ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy

POBIERZ PDF

Certyfikat ZUS Z-3 - Zaświadczenie płatnika przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stanowiące podstawę do przyznania i wypłaty ubezpieczonemu zasiłku chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

POBIERZ PDF

Certyfikat ZUS RP-7 - Zaświadczenie stwierdzające zatrudnienie i wynagrodzenie

POBIERZ PDF
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje