Fundusze unijne w Polsce 2014-2020

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

W latach 2007-2020 Polska będzie największym odbiorcą funduszy unijnych

Chociaż budżet UE na lata 2014-2020 jest na ogół mniejszy niż poprzedni, Polska otrzyma prawie 4 mld euro, czyli więcej niż w obecnych ramach finansowych na lata 2007-2013

Środki te będą inwestowane w takie obszary jak:

 • Badania naukowe i ich komercjalizacja;
 • Kluczowe połączenia drogowe (autostrady i drogi ekspresowe);
 • Rozwój biznesu;
 • Przyjazny dla środowiska transport (kolej i transport publiczny);
 • Digitalizacja kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi e-administracji);
 • Uwzględnienie działalności społecznej i zawodowej;

W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE 105,8 mld euro – 72,9 mld euro na politykę spójności i 28,5 mld euro na politykę rolną.

W okresie programowania 2014-2020 Polska będzie zarządzać sześcioma krajowymi programami operacyjnymi (PO) i 16 programami regionalnymi (po jednym dla każdego regionu).

 • Ogólny program operacyjny „Infrastruktura i otoczenie”; Środowisko będzie wspierać projekty w zakresie efektywności energetycznej i gospodarki niskoemisyjnej, w szczególności w miastach. Jego głównymi beneficjentami będą instytucje publiczne (w tym władze lokalne), ale także firmy prywatne;
 • Celem PO „Inteligentny rozwój” będzie zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności Polski poprzez wspieranie badań i rozwoju sektora prywatnego. Program operacyjny będzie koncentrował się na wzmacnianiu powiązań między biznesem a edukacją, a także na rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Jego głównymi beneficjentami będą małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, klastry i stowarzyszenia przedsiębiorców;
 • Ogólny program operacyjny „Wiedza, edukacja i wychowanie; rozwój” będzie miał na celu poprawę jakości i efektywności polskiego systemu szkolnictwa wyższego;
 • Program operacyjny „Cyfrowa Polska” będzie poświęcony projektom ICT, sieciom szerokopasmowym i e-usługom;
 • Polska Wschodnia będzie koncentrować się na zwiększaniu konkurencyjności makroregionu;
 • Pomoc Techniczna w ramach PO zapewni sprawne wdrażanie funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w Polsce;
 • W ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych finansowany będzie szereg działań, które uzupełniają inwestycje przewidziane w 6 programach krajowych: promocja przedsiębiorczości, edukacja, zatrudnienie, integracja społeczna, technologie informacyjno-komunikacyjne, infrastruktura, środowisko, energia i transport.

getsix-eu-funds-in-poland-1

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz polskich, więcej środków będzie zarządzanych na poziomie regionalnym (około 41,5% w porównaniu z 24,9% – z wyłączeniem danych dotyczących europejskiej współpracy terytorialnej).

getsix-eu-funds-in-poland-2

Inwestorzy, którzy są już obecni na polskim rynku lub dopiero wchodzą na niego, mogą liczyć na doskonałe warunki do inwestowania, a także uzyskać bezpośrednie wsparcie. Oprócz zachęt inwestycyjnych oferowanych przez gminy i różnych form pomocy, np. w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych, firmy mogą liczyć na wsparcie z funduszy strukturalnych UE.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje