Podatek od nieruchomości

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Nieruchomości są integralną częścią każdego dobrze zorganizowanego portfela. O sukcesie takich inwestycji decydują trzy czynniki. Po pierwsze, inwestycja w nieruchomości musi być spójna z ekonomicznego punktu widzenia. Po drugie, inwestycja musi być zoptymalizowana pod względem podatkowym zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej i wreszcie, nie należy zapominać o odpowiedniej strategii wyjścia.

W tym kontekście pojawi się szereg pytań do inwestora/ów.

 • Oferta akcji lub umowa aktywów, otwarte lub zamknięte fundusze nieruchomości – jaki rodzaj inwestycji jest najlepszy w mojej obecnej sytuacji?
 • Kto ma zostać prawnym lub faktycznym właścicielem nieruchomości?
 • Czy korporacja lub spółka osobowa jest najbardziej odpowiednią formą działalności gospodarczej?
 • Gdzie przedsiębiorstwo powinno mieć swoją siedzibę, biorąc pod uwagę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i obowiązujące krajowe przepisy podatkowe?
 • Czy transakcja podlega opodatkowaniu zagranicznym podatkiem u źródła?
 • Czy to wiarygodne?
 • Czy można uniknąć podatku od nabycia nieruchomości lub podatku od działalności gospodarczej?
 • Czy odliczenie kosztów z tytułu odsetek jest zapewnione pomimo przepisów dotyczących barier w dostępie do oprocentowania?
 • Czy możesz ryzykować nieświadomie łamanie prawa?

Jak getsix® może ci pomóc?

Rozwój sytuacji międzynarodowej w dziedzinie zarządzania nieruchomościami i aktywami znacznie zwiększył złożoność odpowiednich ram podatkowych i regulacyjnych.

getsix® usługi podatkowe związane z nieruchomościami, które oferujemy w następujący sposób:

 • analiza istniejących portfeli nieruchomości;
 • rozwijanie długoterminowych, zoptymalizowanych pod względem podatkowym strategii przejęcia;
 • restrukturyzacja i sprzedaż inwestycji w nieruchomości;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej w powiązaniu z podatkiem od przeniesienia własności nieruchomości i podatkiem gruntowym;
 • podatek od wartości dodanej i podatek dochodowy;
 • doradztwo w zakresie transgranicznych transakcji na rynku nieruchomości;
 • usługi doradcze w zakresie rozwoju otwartych i zamkniętych funduszy nieruchomości, w tym projektowanie produktów, struktura produktów i projektowanie prospektów emisyjnych;
 • doradztwo w zakresie nabywania dużych projektów, takich jak hotele, parki wakacyjne, centra handlowe, nieruchomości komercyjne lub duże portfele mieszkaniowe.

getsix® usługi w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi są następujące:

 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej;
 • przygotowanie jednostkowych sprawozdań finansowych i bilansów podatkowych;
 • podatki zwrotne dla wszystkich rodzajów podatków związanych z nieruchomościami;
 • wnoszenie zastrzeżeń do władz i wnoszenie spraw do sądów skarbowych.

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości zależą od rodzaju i lokalizacji nieruchomości. Podatek płacony jest corocznie. Maksymalne dozwolone prawem stawki podatków od nieruchomości zmieniają się w Polsce co roku. Ustala i ogłasza je Ministerstwo Finansów, natomiast samorządy decydują czy będą pobierały najwyższy dozwolony podatek, czy nie.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 08.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje