Usługi fakturowania dla firm

/ Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Fakturowanie w Polsce w skrócie

Transakcje pomiędzy podatnikami VAT muszą być udokumentowane fakturą VAT. Generalnie faktury powinny być wystawiane w ciągu 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Jednocześnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. faktura VAT powinna zawierać co najmniej następujące pozycje:

  • pełną nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
  • kolejny numer faktury oznaczony „FAKTURA VAT” („faktura VAT”); data wystawienia faktury;
  • datę dostawy (jeżeli data ta różni się od daty wystawienia faktury – tak jak w przypadku dostaw ciągłych – podatnik może wskazać miesiąc dostawy, jeżeli podana jest również data wystawienia faktury);
  • ilość i charakter dostarczonych towarów lub usług;
  • cenę jednostkową, bez podatku VAT (cena jednostkowa netto) dostarczonych towarów lub usług;
  • wartość sprzedanych towarów lub usług bez podatku VAT (wartość netto);
  • obowiązująca(-e) stawka(-y) VAT;
  • całkowita wartość netto sprzedanych towarów lub świadczonych usług, z podziałem na poszczególne stawki VAT i zwolnienia;
  • Kwota VAT od całkowitej wartości sprzedaży netto, podzielona według poszczególnych stawek VAT;
  • całkowita kwota należna wraz z należnym podatkiem VAT.

Kwota należnego podatku VAT powinna być zawsze podawana w walucie polskiej (PLN), nawet jeśli kwota płatności podawana jest w walucie obcej.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje