Menu

Czym jest chmura obliczeniowa?

/ Słownik

Chmura obliczeniowa jest tematem, który wielu uważa za zagmatwany. Nie jest to jednak temat tak zagmatwany, jak się wydaje.

W podstawowych terminach, cloud computing jest zwrotem używanym do opisania różnych scenariuszy, w których zasoby obliczeniowe są dostarczane jako usługa przez połączenie sieciowe (zazwyczaj jest to internet). Przetwarzanie w chmurze jest zatem rodzajem przetwarzania, które polega na współdzieleniu puli zasobów fizycznych i/lub wirtualnych, a nie na wdrażaniu lokalnego lub osobistego sprzętu i oprogramowania. Jest ona w pewnym sensie synonimem terminu „informatyka użytkowa”, ponieważ użytkownicy mogą korzystać z zasobów obliczeniowych, a nie zarządzać sprzętem potrzebnym do ich samodzielnego wytworzenia, podobnie jak konsumenci korzystający z krajowych źródeł energii elektrycznej, zamiast uruchamiać własny generator.

Kilka definicji „Cloud Computing” można znaleźć w Internecie.

Niektóre instytucje definiują chmury obliczeniowe jako usługi oparte na sprzęcie komputerowym, oferujące pojemność komputerową, sieciową i magazynową, w których zarządzanie sprzętem jest w dużym stopniu oderwane od nabywcy, nabywcy ponoszą koszty infrastruktury jako zmienne wydatki operacyjne (OPEX), a koszty infrastruktury są bardzo elastyczne (w górę lub w dół).

Określają one następującą charakterystykę chmur:

  1. Przedsiębiorstwa nie ponoszą żadnych kosztów kapitałowych związanych z infrastrukturą, a jedynie koszty operacyjne na zasadzie pay-per-use;
  2. Specyfikacje architektury są abstrakcyjne;
  3. Pojemność może być dynamicznie skalowana w górę lub w dół, i to natychmiast;
  4. Sprzęt może być gdziekolwiek geograficznie.

Inni eksperci IT definiują „Cloud Computing” jako zarówno aplikacje dostarczane jako usługi przez Internet, jak i sprzęt i oprogramowanie w centrach danych, które świadczą te usługi. Rozumieją oni „cloud computing” jako sumę oprogramowania jako usługi (SaaS) i oprogramowania użytkowego (Utility Computing), które definiuje się jako sprzedaż takiej usługi (w miarę możliwości na zasadzie pay-as-you-go).

Podkreślają one trzy aspekty „Cloud Computing” z punktu widzenia sprzętu:

  1. Iluzja nieskończonych zasobów obliczeniowych dostępnych na żądanie;
  2. Eliminacja początkowego zaangażowania użytkowników chmury;
  3. Zdolność do płacenia za korzystanie z zasobów informatycznych w razie potrzeby w krótkim czasie.

Różnica między dwiema powyższymi definicjami polega na tym, że abstrakcja infrastruktury jest wyraźnie podkreślona w pierwszym podejściu do definicji, podczas gdy w drugim jest ona implikowana. Dodatkowo, pierwsze podejście odróżnia „usługi w chmurze” od usług w chmurze jako usługi, gdzie infrastruktura bazowa jest abstrakcyjna i może skalować się elastycznie – innymi słowy, postrzega ono chmury jako głównie abstrakcje dla sprzętu.

getsix-cloud-services

Niezależnie od tego, jak zdefiniowano „Cloud Computing”, panuje zgoda co do tego, że chmury umożliwiają korzystanie z modelu użytkowego lub pay-as-you-go bez uprzedniego zaangażowania się w koszty infrastruktury lub interwencji człowieka ze strony dostawcy usług. Wykorzystanie wirtualizacji jest również akceptowane jako faktyczna norma dla dostarczania infrastruktury i usług opartych na chmurze. Wreszcie iluzja elastyczności, gdy zasoby są dostępne na żądanie i mogą być skalowane w górę lub w dół, eliminuje potrzebę planowania przez użytkowników „Cloud Computing” z wyprzedzeniem w okresach szczytowego obciążenia.

Wreszcie, getsix® definiuje ‚Cloud Computing’ jako styl obliczeń, w którym masowo skalowalne możliwości związane z IT są dostarczane „jako usługa” przy użyciu technologii internetowych wielu zewnętrznym klientom.

Biorąc pod uwagę chmurę

Pierwsze pytanie, jakie powinno zadać przedsiębiorstwo, rozważając przetwarzanie w chmurze, brzmi: „Dlaczego powinniśmy korzystać z chmury?” Istnieją trzy odpowiedzi, które stale pojawiają się jako najbardziej przekonujące powody: szybkość, zwinność i koszty. Chmura zapewnia zasoby w ciągu kilku sekund lub minut, w porównaniu z dniami, tygodniami lub dłużej, na fizyczną rozbudowę infrastruktury. Ponadto chmura usuwa ograniczenia platform fizycznych, ponieważ teoretycznie może być skalowana w nieskończoność. Model użytkowy chmury pozwala również przedsiębiorstwu płacić tylko za zasoby, które wykorzystuje, zamiast pochłaniać utopione koszty fizycznego sprzętu w tradycyjnym modelu obliczeniowym. Te znaczące korzyści kuszą wiele osób do szybkiego przejścia do chmury, ale chociaż chmura jest dla wszystkich, nie jest dla wszystkich.

getsix-cloud-2

Typy obliczeń w chmurze:

Istnieje również duży wybór w zakresie poziomu bezpieczeństwa i zarządzania wymaganego we wdrożeniach chmury, z opcją dopasowaną do niemal każdej firmy.

Korzyści z Cloud Computing

Jednak zalety „Cloud Computing” nie ograniczają się do elastyczności. Przedsiębiorstwa mogą również skorzystać (w różnym stopniu) z ekonomii skali stworzonej poprzez masowe tworzenie usług w tych samych środowiskach obliczeniowych oraz z niezawodności fizycznego hostingu usług na wielu serwerach, gdzie awarie poszczególnych systemów nie mają wpływu na ciągłość usługi.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje