Czym jest chmura obliczeniowa?

/ Słowniczek terminów biznesowych

Chmura obliczeniowa jest tematem, który wielu uważa za zagmatwany. Nie jest to jednak temat tak zagmatwany, jak się wydaje.

W podstawowych terminach, cloud computing jest zwrotem używanym do opisania różnych scenariuszy, w których zasoby obliczeniowe są dostarczane jako usługa przez połączenie sieciowe (zazwyczaj jest to internet). Przetwarzanie w chmurze jest zatem rodzajem przetwarzania, które polega na współdzieleniu puli zasobów fizycznych i/lub wirtualnych, a nie na wdrażaniu lokalnego lub osobistego sprzętu i oprogramowania. Jest ona w pewnym sensie synonimem terminu „informatyka użytkowa”, ponieważ użytkownicy mogą korzystać z zasobów obliczeniowych, a nie zarządzać sprzętem potrzebnym do ich samodzielnego wytworzenia, podobnie jak konsumenci korzystający z krajowych źródeł energii elektrycznej, zamiast uruchamiać własny generator.

Kilka definicji „Cloud Computing” można znaleźć w Internecie.

Niektóre instytucje definiują chmury obliczeniowe jako usługi oparte na sprzęcie komputerowym, oferujące pojemność komputerową, sieciową i magazynową, w których zarządzanie sprzętem jest w dużym stopniu oderwane od nabywcy, nabywcy ponoszą koszty infrastruktury jako zmienne wydatki operacyjne (OPEX), a koszty infrastruktury są bardzo elastyczne (w górę lub w dół).

Określają one następującą charakterystykę chmur:

  1. Przedsiębiorstwa nie ponoszą żadnych kosztów kapitałowych związanych z infrastrukturą, a jedynie koszty operacyjne na zasadzie pay-per-use;
  2. Specyfikacje architektury są abstrakcyjne;
  3. Pojemność może być dynamicznie skalowana w górę lub w dół, i to natychmiast;
  4. Sprzęt może być gdziekolwiek geograficznie.

Inni eksperci IT definiują „Cloud Computing” jako zarówno aplikacje dostarczane jako usługi przez Internet, jak i sprzęt i oprogramowanie w centrach danych, które świadczą te usługi. Rozumieją oni „cloud computing” jako sumę oprogramowania jako usługi (SaaS) i oprogramowania użytkowego (Utility Computing), które definiuje się jako sprzedaż takiej usługi (w miarę możliwości na zasadzie pay-as-you-go).

Podkreślają one trzy aspekty „Cloud Computing” z punktu widzenia sprzętu:

  1. Iluzja nieskończonych zasobów obliczeniowych dostępnych na żądanie;
  2. Eliminacja początkowego zaangażowania użytkowników chmury;
  3. Zdolność do płacenia za korzystanie z zasobów informatycznych w razie potrzeby w krótkim czasie.

Różnica między dwiema powyższymi definicjami polega na tym, że abstrakcja infrastruktury jest wyraźnie podkreślona w pierwszym podejściu do definicji, podczas gdy w drugim jest ona implikowana. Dodatkowo, pierwsze podejście odróżnia „usługi w chmurze” od usług w chmurze jako usługi, gdzie infrastruktura bazowa jest abstrakcyjna i może skalować się elastycznie – innymi słowy, postrzega ono chmury jako głównie abstrakcje dla sprzętu.

getsix-cloud-services

Niezależnie od tego, jak zdefiniowano „Cloud Computing”, panuje zgoda co do tego, że chmury umożliwiają korzystanie z modelu użytkowego lub pay-as-you-go bez uprzedniego zaangażowania się w koszty infrastruktury lub interwencji człowieka ze strony dostawcy usług. Wykorzystanie wirtualizacji jest również akceptowane jako faktyczna norma dla dostarczania infrastruktury i usług opartych na chmurze. Wreszcie iluzja elastyczności, gdy zasoby są dostępne na żądanie i mogą być skalowane w górę lub w dół, eliminuje potrzebę planowania przez użytkowników „Cloud Computing” z wyprzedzeniem w okresach szczytowego obciążenia.

Wreszcie, getsix® definiuje 'Cloud Computing’ jako styl obliczeń, w którym masowo skalowalne możliwości związane z IT są dostarczane „jako usługa” przy użyciu technologii internetowych wielu zewnętrznym klientom.

Biorąc pod uwagę chmurę

Pierwsze pytanie, jakie powinno zadać przedsiębiorstwo, rozważając przetwarzanie w chmurze, brzmi: „Dlaczego powinniśmy korzystać z chmury?” Istnieją trzy odpowiedzi, które stale pojawiają się jako najbardziej przekonujące powody: szybkość, zwinność i koszty. Chmura zapewnia zasoby w ciągu kilku sekund lub minut, w porównaniu z dniami, tygodniami lub dłużej, na fizyczną rozbudowę infrastruktury. Ponadto chmura usuwa ograniczenia platform fizycznych, ponieważ teoretycznie może być skalowana w nieskończoność. Model użytkowy chmury pozwala również przedsiębiorstwu płacić tylko za zasoby, które wykorzystuje, zamiast pochłaniać utopione koszty fizycznego sprzętu w tradycyjnym modelu obliczeniowym. Te znaczące korzyści kuszą wiele osób do szybkiego przejścia do chmury, ale chociaż chmura jest dla wszystkich, nie jest dla wszystkich.

getsix-cloud-2

Typy obliczeń w chmurze:

Istnieje również duży wybór w zakresie poziomu bezpieczeństwa i zarządzania wymaganego we wdrożeniach chmury, z opcją dopasowaną do niemal każdej firmy.

Korzyści z Cloud Computing

Jednak zalety „Cloud Computing” nie ograniczają się do elastyczności. Przedsiębiorstwa mogą również skorzystać (w różnym stopniu) z ekonomii skali stworzonej poprzez masowe tworzenie usług w tych samych środowiskach obliczeniowych oraz z niezawodności fizycznego hostingu usług na wielu serwerach, gdzie awarie poszczególnych systemów nie mają wpływu na ciągłość usługi.

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje