Zalety zarządzania procesami biznesowymi (BPM)

/ Słownik

Korzyści z zarządzania procesami biznesowymit

Zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) umożliwia organizacjom dostosowanie wewnętrznych funkcji biznesowych do potrzeb klienta oraz pomaga kadrze kierowniczej określić sposób kierowania, monitorowania i mierzenia zasobów firmy. Właściwie realizowane przez wykwalifikowanych specjalistów, zarządzanie procesami biznesowymi pozwala na redukcję kosztów, zwiększenie efektywności i produktywności oraz minimalizację błędów i ryzyka – a tym samym ochronę i optymalizację zasobów przedsiębiorstwa.

Wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie zarządzania procesami biznesowymi przyczynia się do należytego zarządzania finansami i dostarcza informacji zwrotnych na temat tego, jak dobrze organizacja radzi sobie z realizacją swoich celów. Niektóre z innych kluczowych celów i korzyści związanych z zarządzaniem procesami biznesowymi obejmują następujące elementy:


Zwiększenie rozliczalności

Jednym z głównych celów wprowadzenia systemu zarządzania procesami biznesowymi jest zapewnienie większej odpowiedzialności za funkcje działów, od śledzenia i monitorowania wydatków po zapewnienie realizacji zadań. Poprzez dokumentowanie wszystkich procesów biznesowych i pracę nad optymalizacją każdego z nich, firma może osiągnąć system kontroli i równowagi – minimalizując w ten sposób potencjał oszustw, błędów lub strat i potwierdzając, że wszyscy pracownicy są świadomi swoich obowiązków.


Zwiększenie niezawodności

Skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi może poprawić wiarygodność informacji i ich terminowe rozpowszechnianie. Dla kierownictwa wyższego szczebla kluczowe znaczenie ma otrzymywanie dokładnych informacji w momencie, gdy są one potrzebne do podejmowania ważnych i wrażliwych na czas decyzji biznesowych. Gdy procesy biznesowe są odpowiednio rejestrowane i monitorowane, łatwo jest zlokalizować potrzebne dane i szybko sporządzić odpowiednie raporty.


Uproszczenie zgodności z przepisami

Od przestrzegania przepisów prawa pracy po składanie raportów finansowych wymaganych przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) – istnieje wiele zasad i przepisów rządowych, których firmy muszą przestrzegać. Kompleksowe praktyki zarządzania procesami biznesowymi pomagają organizacjom śledzić ich obowiązki i zapewniają zgodność z obowiązującymi normami i przepisami. Postępując zgodnie z jasno określonymi procesami i będąc na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami, firmy mogą uniknąć potencjalnie kosztownych reperkusji wynikających z braku zgodności.


Unikaj odpadów

Zarządzanie procesami biznesowymi polega na przydzielaniu i śledzeniu zasobów korporacyjnych, dlatego na ogół jest znacznie mniej sytuacji strat niż w firmach, które nie monitorują aktywnie tych zasobów. Organizacje, które stosują najlepsze praktyki BPM, przekonają się, że mogą radykalnie ograniczyć straty, zwiększyć wydajność i ostatecznie podnieść rentowność. Regularne przeglądy wydajności mogą zidentyfikować ewentualne przypadki strat i nieefektywności, a ciągłe doskonalenie procesów może pomóc w ich eliminacji.


Promowanie bezpiecznych warunków pracy oraz ochrona zasobów i informacji firmy

Kolejną zaletą zarządzania procesami biznesowymi jest możliwość egzekwowania środków bezpieczeństwa i ochrony. Dokumentując właściwe procedury i wymagając pełnej zgodności z nimi, organizacje mogą pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i ochronie aktywów firmy – w tym zasobów fizycznych i informacji poufnych – przed kradzieżą, utratą lub niewłaściwym wykorzystaniem. Dlatego właśnie kontrole wewnętrzne i polityki korporacyjne odgrywają kluczową rolę w zarządzaniu procesami biznesowymi.


Obniżenie kosztów

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że BPM zapewnia te same główne korzyści, co tradycyjne technologie aplikacji dla przedsiębiorstw, takie jak ERP: zwiększoną produktywność pracowników (w wyniku usprawnienia operacji biznesowych i automatyzacji powtarzalnych zadań). Zestawy BPM wykraczają jednak daleko poza tworzenie wydajności. Możliwości dzielenia się wiedzą i portal współpracy pomagają usprawnić proces podejmowania decyzji. Raporty wydajności procesów pomagają w optymalizacji przepływów pracy. Powiadomienia i mechanizmy wyzwalające pomagają ograniczyć błędy i wyeliminować straty, a inteligentny silnik reguł wymusza stosowanie najlepszych praktyk. W ten sposób zestawy BPM nie tylko pomagają organizacjom zwiększyć wydajność pracowników, ale także poprawić jakość produktów i zmniejszyć ryzyko korporacyjne. Rezultat? W ciągu kilku miesięcy od wdrożenia, usprawnienia te przynoszą firmom znaczne oszczędności kosztów.


Zwiększone przychody

Oprócz obniżania kosztów, pakiety BPM pomagają również organizacji zwiększyć ogólne przychody poprzez zwiększenie produkcji, przyspieszenie czasu cyklu i poprawę obsługi klienta. Proste przetwarzanie pomaga przyspieszyć czas dostawy, a pulpity nawigacyjne pomagają nadać priorytety działaniom biznesowym według ich wpływu na sprzedaż. Raporty dotyczące wydajności procesów pomagają zidentyfikować wąskie gardła i ograniczyć liczbę czynności wykonywanych ręcznie. Scentralizowana wiedza przedsiębiorstwa pomaga przyspieszyć podejmowanie decyzji, a procesy przekazywania informacji zwrotnych przez klientów w zamkniętej pętli pomagają śledzić wydajność. Z czasem te usprawnienia skutkują szybszym wprowadzaniem produktów na rynek i poprawą wizerunku firmy, co ostatecznie zwiększa sprzedaż i przychody.


Poprawiona zwinność

Podczas gdy zmniejszenie kosztów i zwiększenie przychodów to dwie najbardziej bezpośrednie i namacalne korzyści płynące z zarządzania procesami biznesowymi, prawdziwa wartość, jaką dostarcza BPM, jest niematerialna. W dłuższej perspektywie, złożone aplikacje procesowe zbudowane przy użyciu pakietów BPM pomagają organizacjom stać się bardziej zwinnymi. Inteligentne reguły zapewniają, że procesy automatycznie dostosowują się do zmian w środowisku biznesowym. Narzędzia do współpracy niwelują granice działów, jednocześnie usprawniając i przyspieszając podejmowanie decyzji, a modyfikacje procesów w locie przyspieszają reakcję na zmiany poprzez dynamiczne przekierowywanie procesów w czasie rzeczywistym. Dzięki tym możliwościom firma jest lepiej przygotowana do zmiany biegów i reagowania na zmieniający się biznes.

Ochrona środowiska – szybciej niż konkurencja!

The Benefits of Business Process Management 1


Wartość BPM

Jak BPM tworzy wartość dodaną

BPM nie tylko poprawia rentowność, ale pomaga w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firm. W jaki sposób? Korzystając z technologii naszego pakietu BPM, Państwa organizacja może szybko opracować i wdrożyć złożone aplikacje procesowe w celu rozwiązania problemów biznesowych. Aplikacje te ostatecznie umożliwiają firmie reagowanie na zmieniające się wymagania rynku, klientów i przepisów – szybciej niż konkurencja! W ten sposób organizacja BPM jest nie tylko lepiej przygotowana do radzenia sobie z bieżącymi wyzwaniami biznesowymi, ale także lepiej przygotowana do korzystania z przyszłych możliwości biznesowych.

BPM tworzy wartość dodaną!

The Benefits of Business Process Management 2


Automatyzujemy Państwa procesy biznesowe z wykorzystaniem Kofax Capture Solutions

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2021

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje