Menu

Zasoby

W firmie getsix® wierzymy w dostarczanie naszym klientom lub potencjalnym klientom zasobów do osiągania korzyści. Korzyści płynące z naszej strony ‚Zasoby’, na przykład, mogą wynikać z użytecznych informacji, które dostarczyliśmy, publikacji lub rzeczywistych danych finansowych. Koncepcja zasobów powinna polegać na zwiększaniu zamożności, zaspokajaniu potrzeb lub pragnień, czy też na poprawie samopoczucia. Powinny one mieć trzy główne cechy: użyteczność, ograniczoną dostępność lub konsumpcję.

Prosimy o zapoznanie się z tą stroną i mam nadzieję, że w jakiś sposób dostarczyliśmy użytecznych informacji:

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje