Nasze zasoby informacyjne

Nasze publikacje

W firmie getsix® wierzymy w dostarczanie naszym klientom lub potencjalnym klientom zasobów do osiągania korzyści. Korzyści płynące z naszej strony 'Zasoby’, na przykład, mogą wynikać z użytecznych informacji, które dostarczyliśmy, publikacji lub rzeczywistych danych finansowych. Koncepcja zasobów powinna polegać na zwiększaniu zamożności, zaspokajaniu potrzeb lub pragnień, czy też na poprawie samopoczucia. Powinny one mieć trzy główne cechy: użyteczność, ograniczoną dostępność lub konsumpcję.

Ostatnia aktualizacja: 12.08.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje