Więcej aktualności o: Niemcy

To jest strona odnośnie taga Niemcy

Uwzględnienie pomocy finansowej z powodu pandemii w sprawozdaniach finansowych zgodnie z prawem handlowym w Niemczech

/
Date30 cze 2021
/
Category
Fundusze finansowe w związku z pandemią koronawirusa (pomoce pomostowe, listopadowe i grudniowe) są świadczeniami pomocy rządowej, które należy ująć jako dochód podlegający opodatkowaniu. W wielu przypadkach wnioski są składane dopiero w 2021 r., ponieważ terminy składania wniosków na Pomoc Pomostową II/III oraz Pomoc Listopadową i Grudniową upływają dopiero w 2021...
Read More →

Zmiany w pouczeniu o odwołaniu od umowy w Niemczech

/
Date30 cze 2021
/
Category
W dniu 26 marca 2020 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości sformułował wymogi dotyczące pouczeń o możliwości odwołania w odniesieniu do kredytów konsumenckich. Obecnie mają one zostać wdrożone w drodze zmiany ustawy i rozszerzone na umowy zawierane przez konsumentów na odległość dotyczące usług finansowych. Zasadnicza treść projektu ustawy obejmuje zaprojektowanie ustawowego wzoru...
Read More →

Nowe regulacje w prawie upadłościowym w Niemczech

/
Date28 cze 2021
/
Category
Po upływie okresu zawieszenia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, który dotychczas był ograniczony do końca stycznia, ustawodawca zdecydował się na jego przedłużenie w wąsko określonych przypadkach do 30 kwietnia 2021 r. Wynika to z faktu, że rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy pomostowej w związku z pandemią koronawirusa zostało opóźnione...
Read More →

Modernizacja prawa o spółkach osobowych w Niemczech

/
Date28 cze 2021
/
Category
W dniu 20 stycznia 2021 r. Rząd Federalny zatwierdził projekt ustawy o zmodernizowaniu prawa dotyczącego spółek osobowych. Ma to na celu dostosowanie istniejących przepisów, z których większość pochodzi z XIX wieku, do potrzeb współczesnego życia gospodarczego. W szczególności projekt ustawy przewiduje następujące zmiany: Nowe regulacje dotyczące spółek cywilnych (GbR) Model...
Read More →

Zmiana okresu amortyzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania dla celów podatkowych w Niemczech

/
Date25 cze 2021
/
Category
Do tej pory sprzęt komputerowy i oprogramowanie były zazwyczaj amortyzowane przez okres co najmniej trzech lat. W ramach wspierania cyfryzacji Federalne Ministerstwo Finansów ogłosiło 26 lutego 2021 r., że od 2021 r. okres użytkowania wynoszący jeden rok będzie mógł być stosowany jako podstawa do celów podatkowych. Skrócony okres użytkowania dla...
Read More →

Nowe przepisy dotyczące wynajmu mieszkań po obniżonej cenie w Niemczech

/
Date25 cze 2021
/
Category
Właściciele nieruchomości mogą zasadniczo odliczyć od dochodu koszty, np. amortyzacji, odsetek od kredytów, remontów, w pełnej wysokości. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku taniego wynajmu mieszkań, co często ma miejsce między krewnymi. To, czy mamy do czynienia z wynajmem tanim, bada się na podstawie lokalnego czynszu plus opłaty za...
Read More →

Pomoc pomostowa III dla dużych przedsiębiorstw i nowa pomoc przyznawana w przypadkach trudności w Niemczech

/
Date23 cze 2021
/
Category
Pomoc pomostowa III na wsparcie w przypadku załamania obrotów spowodowanego przez pandemie koronawirusa w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. będzie teraz przyznawana również niektórym dużym przedsiębiorstwom. Już teraz do pomocy pomostowej III kwalifikują się wszystkie przedsiębiorstwa, których roczny obrót w 2020 r. wyniesie do 750 mln...
Read More →

Uwzględnienie rezerwy na rzecz utrzymania dla celów podatku od przeniesienia własności nieruchomości w Niemczech

/
Date23 cze 2021
/
Category
Przy zakupie nieruchomości powstaje podatek od przeniesienia własności nieruchomości, który wynosi od 3,5% do 6,5% ceny zakupu, w zależności od landu. Przy zakupie mieszkania nabywcy mogli wcześniej uzyskać obniżenie podatku od nabycia nieruchomości, jeśli w umowie kupna było zawarte, że rezerwa na utrzymanie jest wliczona w cenę kupna. Wynika to...
Read More →

Zwolnienie z podatku spadkowego własnego domu rodzinnego w przypadku jego opuszczenia z powodu choroby w Niemczech

/
Date22 cze 2021
/
Category
Jeśli jeden z małżonków dziedziczy wspólnie zajmowany dom rodzinny po śmierci drugiego małżonka, jest on zwolniony z podatku od spadków, jeśli nadal w nim mieszka przez co najmniej dziesięć kolejnych lat. Zwolnienie z podatku od spadków pozostaje w mocy, jeśli pozostały przy życiu małżonek musi wyprowadzić się z domu w...
Read More →

Ulga podatkowa na remonty energetyczne w Niemczech

/
Date22 cze 2021
/
Category
Właściciele nieruchomości mieszkalnych w Unii Europejskiej zamieszkanych przez właścicieli mogą otrzymać ulgę podatkową w wysokości 20 % kosztów, do maksymalnej kwoty 40 000 euro, na energooszczędne działania remontowe rozłożone na trzy lata. Do beneficjentów należą np. renowacja okien, drzwi lub systemu grzewczego, a także termoizolacja. Warunkiem jest, że działanie jest...
Read More →
1 2 3 5

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje