Category: Niemcy

Zaostrzenie obowiązków przedsiębiorstw w zakresie przejrzystości w Niemczech

/
Date07 lipiec 2021
/
Category
W dniu 10.2.2021 r. rząd niemiecki opublikował projekt ustawy o reformie rejestru służącego przejrzystości. Centralną zmianą jest przejście na pełny rejestr. Niemiecki rejestr służący przejrzystości jest obecnie pomyślany jako tzw. rejestr „catch-all“. Wpisy dotyczące rzeczywistych beneficjentów są wymagane tylko wtedy, gdy informacje te nie są już dostępne w innych elektronicznie...
Read More →

Przewodnik po ocenie bezpieczeństwa cybernetycznego w Niemczech

/
Date02 lipiec 2021
/
Category
Wśród liderów biznesu rośnie podstawowe zrozumienie dla potrzeby podjęcia działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa cybernetycznego i poprawę związanej z nim odporności. Cyberbezpieczeństwo stało się „sprawą dla szefa“. Pierwszym krokiem jest ocena kierownictwa i ocena poziomu bezpieczeństwa IT. W tym celu Niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji wraz ze Stowarzyszeniem...
Read More →

Ustawa o łańcuchu dostaw w Niemczech

/
Date02 lipiec 2021
/
Category
Oprócz podobnych rozważań w Unii Europejskiej, rząd federalny przygotował własny projekt ustawy o należytej staranności przedsiębiorstw w celu zapobiegania naruszeniom praw człowieka w łańcuchach dostaw, tzw. „Lieferkettengesetz”. Ustawa ta ma na celu poprawę międzynarodowej sytuacji w zakresie praw człowieka poprzez wzmocnienie praw osób poszkodowanych w łańcuchach dostaw. Ustanawia ona również...
Read More →

Uwzględnienie pomocy finansowej z powodu pandemii w sprawozdaniach finansowych zgodnie z prawem handlowym w Niemczech

/
Date30 czerwiec 2021
/
Category
Fundusze finansowe w związku z pandemią koronawirusa (pomoce pomostowe, listopadowe i grudniowe) są świadczeniami pomocy rządowej, które należy ująć jako dochód podlegający opodatkowaniu. W wielu przypadkach wnioski są składane dopiero w 2021 r., ponieważ terminy składania wniosków na Pomoc Pomostową II/III oraz Pomoc Listopadową i Grudniową upływają dopiero w 2021...
Read More →

Zmiany w pouczeniu o odwołaniu od umowy w Niemczech

/
Date30 czerwiec 2021
/
Category
W dniu 26 marca 2020 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości sformułował wymogi dotyczące pouczeń o możliwości odwołania w odniesieniu do kredytów konsumenckich. Obecnie mają one zostać wdrożone w drodze zmiany ustawy i rozszerzone na umowy zawierane przez konsumentów na odległość dotyczące usług finansowych. Zasadnicza treść projektu ustawy obejmuje zaprojektowanie ustawowego wzoru...
Read More →

Nowe regulacje w prawie upadłościowym w Niemczech

/
Date28 czerwiec 2021
/
Category
Po upływie okresu zawieszenia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, który dotychczas był ograniczony do końca stycznia, ustawodawca zdecydował się na jego przedłużenie w wąsko określonych przypadkach do 30 kwietnia 2021 r. Wynika to z faktu, że rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy pomostowej w związku z pandemią koronawirusa zostało opóźnione...
Read More →

Modernizacja prawa o spółkach osobowych w Niemczech

/
Date28 czerwiec 2021
/
Category
W dniu 20 stycznia 2021 r. Rząd Federalny zatwierdził projekt ustawy o zmodernizowaniu prawa dotyczącego spółek osobowych. Ma to na celu dostosowanie istniejących przepisów, z których większość pochodzi z XIX wieku, do potrzeb współczesnego życia gospodarczego. W szczególności projekt ustawy przewiduje następujące zmiany: Nowe regulacje dotyczące spółek cywilnych (GbR) Model...
Read More →

Zmiana okresu amortyzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania dla celów podatkowych w Niemczech

/
Date25 czerwiec 2021
/
Category
Do tej pory sprzęt komputerowy i oprogramowanie były zazwyczaj amortyzowane przez okres co najmniej trzech lat. W ramach wspierania cyfryzacji Federalne Ministerstwo Finansów ogłosiło 26 lutego 2021 r., że od 2021 r. okres użytkowania wynoszący jeden rok będzie mógł być stosowany jako podstawa do celów podatkowych. Skrócony okres użytkowania dla...
Read More →

Nowe przepisy dotyczące wynajmu mieszkań po obniżonej cenie w Niemczech

/
Date25 czerwiec 2021
/
Category
Właściciele nieruchomości mogą zasadniczo odliczyć od dochodu koszty, np. amortyzacji, odsetek od kredytów, remontów, w pełnej wysokości. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku taniego wynajmu mieszkań, co często ma miejsce między krewnymi. To, czy mamy do czynienia z wynajmem tanim, bada się na podstawie lokalnego czynszu plus opłaty za...
Read More →

Pomoc pomostowa III dla dużych przedsiębiorstw i nowa pomoc przyznawana w przypadkach trudności w Niemczech

/
Date23 czerwiec 2021
/
Category
Pomoc pomostowa III na wsparcie w przypadku załamania obrotów spowodowanego przez pandemie koronawirusa w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. będzie teraz przyznawana również niektórym dużym przedsiębiorstwom. Już teraz do pomocy pomostowej III kwalifikują się wszystkie przedsiębiorstwa, których roczny obrót w 2020 r. wyniesie do 750 mln...
Read More →
1 2 3 5

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje