Aktualności

/ Niemcy

Uwzględnienie pomocy finansowej z powodu pandemii w sprawozdaniach finansowych zgodnie z prawem handlowym w Niemczech

Uwzględnienie pomocy finansowej z powodu pandemii w sprawozdaniach finansowych zgodnie z prawem handlowym w Niemczech

/
Date30 cze 2021
/
Category

Fundusze finansowe w związku z pandemią koronawirusa (pomoce pomostowe, listopadowe i grudniowe) są świadczeniami pomocy rządowej, które należy ująć jako dochód podlegający opodatkowaniu. W wielu przypadkach wnioski są składane dopiero w 2021 r., ponieważ terminy składania wniosków na Pomoc Pomostową II/III oraz Pomoc Listopadową i Grudniową upływają dopiero w 2021 r. Powstaje zatem pytanie, czy i na jakich warunkach dotacje te powinny być już uwzględnione w rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia 2020 r., nawet jeśli w 2020 r. nie złożono jeszcze o nie wniosku.

Decydującym czynnikiem dla kapitalizacji roszczenia na dzień 31.12.2020 r. jest fakt, że podmiot księgowy spełniał na dzień bilansowy wymogi merytoryczne dla otrzymania funduszów finansowych w związku z pandemią koronawirusa oraz że na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego został lub zostanie złożony wymagany wniosek z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością.

W związku z tym, takie fundusze finansowe powinny być zasadniczo ujmowane w roku obrotowym, który obejmuje odpowiednie miesiące, dla których udzielono pomocy, czyli w roku 2020 w przypadku lat obrotowych o tym samym kalendarzu.

Te fundusze finansowe mają zostać wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji „pozostałe przychody operacyjne“. Nie kwalifikuje się ona do ujęcia w obrocie finansowym, ponieważ jednostka rachunkowa nie świadczy usług.

Skapitalizowane roszczenia do pomocy finansowej, które zgodnie z prawem powstają dopiero po dniu bilansowym i mają większy zakres, muszą zostać wyjaśnione w informacji dodatkowej. Ponadto fundusze finansowe w związku z pandemią koronawirusa uznawane są za dochód o wyjątkowym znaczeniu. W związku z tym, kwotę takiego przychodu należy ujawnić w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego, chyba że jest ona mało istotna.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje