Więcej aktualności o: Usługi podatkowe

To jest strona odnośnie taga Usługi podatkowe

Oświadczenie cen transferowych a pośrednie transakcje z krajami uznanymi za raje podatkowe

/
Date23 lis 2022
/
Category
Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku zgodnie z treścią Art. 11o ustęp 1a oraz 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy również transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub...
Read More →

Praca zdalna nie wyklucza powstania zakładu do celów podatkowych na terytorium Polski

/
Date30 wrz 2022
/
Elastyczna polityka pracy jest obecnie jednym z wiodących, globalnych trendów na rynku pracy. Coraz więcej pracodawców wykorzystuje formułę pracy zdalnej z domu pracownika, czyli – “home office”. Taki schemat jest również niezwykle popularny wśród firm, które pozyskują swoich pracowników za granicą. Oprócz trudności natury technicznej i organizacyjnej, pracodawca oferujący możliwość...
Read More →

Wydłużenie terminów sprawozdawczych oraz rozliczeniowych CIT za 2021 rok

/
Date12 kw. 2022
/
Category
Wydłużenie terminów sprawozdawczych 10 marca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów1 zmieniające terminy sprawozdawcze za 2021 rok. Zgodnie z jego treścią, terminy m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych przypadające na 2022 rok ulegają wydłużeniu odpowiednio: o 3 miesiące dla jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych...
Read More →

Zarządzanie usługami w chmurze – doświadczenia wynikające z pożaru centrum danych w Niemczech

/
Date20 gru 2021
/
Category
Na początku marca 2021 r. doszło do pożaru serwerowni największego europejskiego dostawcy usług w chmurze, firmy OVH. Doszczętnie spłonęło pięciopiętrowe centrum danych mogące pomieścić 12.000 serwerów, a kolejny budynek został zniszczony w połowie. Unicestwieniu uległa olbrzymia ilość danych użytkowników. Szkody były ogromne, ponieważ wielu klientów nie posiadało kopii zapasowych lub...
Read More →

Wymogi dotyczące potwierdzania i dokumentowania bezpieczeństwa danych w chmurze w Niemczech

/
Date17 gru 2021
/
Category
Firmy korzystające z zewnętrznych usług informatycznych oraz usług i aplikacji w chmurze muszą gwarantować swoim klientom odpowiednie bezpieczeństwo informacji. Firmy powinny korzystać wyłącznie z tych usług w chmurze, w przypadku których podjęte środki bezpieczeństwa zostały odpowiednio zbadane i zweryfikowane pod względem technicznym i organizacyjnym. W tym celu Federalny Urząd ds....
Read More →

Wykluczenie możliwości podejmowania uchwał w trybie obiegowym, gdy nie przewiduje tego umowa spółki w Niemczech

/
Date15 gru 2021
/
Category
W celu uproszczenia podejmowania uchwał przez wspólników w trakcie pandemii COVID-19, ustawodawca częściowo zawiesił ustawowy wymóg obecności na zgromadzeniach wspólników spółki z o.o. W 2020 i 2021 roku uchwały mogą być zatem podejmowane w trybie obiegowym bez konieczności uzyskania zgody wszystkich wspólników na taką procedurę. Niejasna jest jednak relacja między...
Read More →

Projekt ustawy o ujednoliceniu prawa o fundacjach w Niemczech

/
Date13 gru 2021
/
Category
W dniu 3 lutego 2021 r. rząd federalny przyjął projekt ustawy o ujednoliceniu prawa o fundacjach. Dzięki tej ustawie prawo o fundacjach ma być w przyszłości w sposób pełny uregulowane w kodeksie cywilnym. Do tej pory w poszczególnych krajach związkowych funkcjonowały bardziej szczegółowe regulacje. Nie są one jednak jednolite, tak...
Read More →

Zmiana przepisów o rejestrze beneficjentów rzeczywistych w Niemczech

/
Date10 gru 2021
/
Category
W dniu 10 czerwca 2021 r. Bundestag przyjął projekt ustawy o przekształceniu rejestru beneficjentów rzeczywistych w rejestr pełny. Bundesrat wyraził zgodę w dniu 25.06.2021 r. Ustawa weszła w życie z dniem 1.8.2021 r. Zgodnie z ustawą, wszystkie spółki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu muszą przekazywać dane swoich beneficjentów rzeczywistych do Monitora Federalnego....
Read More →

Ustawa o stabilizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Niemczech

/
Date08 gru 2021
/
Category
Dzięki ustawie o stabilizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawo upadłościowe w coraz większym stopniu ewoluuje od likwidacji spółek niewypłacalnych w kierunku reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W przyszłości przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie kryzysu będą mogły korzystać z instrumentów postępowania naprawczego i restrukturyzacyjnego poprzedzającego upadłość. Szanse...
Read More →

Ułatwienia dla grup podatkowych w zakresie podatku VAT skupiających spółki osobowe w Niemczech

/
Date06 gru 2021
/
Category
W ramach grupy podatkowej VAT, kilka prawnie niezależnych firm jest traktowanych dla celów podatku VAT, jako jedna jednostka. Warunkiem jest finansowa konsolidacja jednego lub większej liczby przedsiębiorstw (przedsiębiorstw kontrolowanych) z innym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwem kontrolującym). Jeżeli spółką kontrolowaną jest spółka osobowa, niemieckie organy podatkowe interpretują ten wymóg szczególnie rygorystycznie. Przedsiębiorstwo kontrolujące...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje