Więcej aktualności o: Usługi podatkowe

To jest strona odnośnie taga Usługi podatkowe

Praca zdalna nie wyklucza powstania zakładu do celów podatkowych na terytorium Polski

/
Date30 wrz 2022
/
Elastyczna polityka pracy jest obecnie jednym z wiodących, globalnych trendów na rynku pracy. Coraz więcej pracodawców wykorzystuje formułę pracy zdalnej z domu pracownika, czyli – “home office”. Taki schemat jest również niezwykle popularny wśród firm, które pozyskują swoich pracowników za granicą. Oprócz trudności natury technicznej i organizacyjnej, pracodawca oferujący możliwość...
Read More →

Wydłużenie terminów sprawozdawczych oraz rozliczeniowych CIT za 2021 rok

/
Date12 kw. 2022
/
Category
Wydłużenie terminów sprawozdawczych 10 marca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów1 zmieniające terminy sprawozdawcze za 2021 rok. Zgodnie z jego treścią, terminy m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych przypadające na 2022 rok ulegają wydłużeniu odpowiednio: o 3 miesiące dla jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych...
Read More →

Progi dokumentacyjne w cenach transferowych w 2022 r.

/
Date25 lut 2022
/
Category
Wśród wielu zmian legislacyjnych, od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie także te dotyczące cen transferowych. W szczególności wskazują one na kwestie formalne oraz dokumentacyjne, w tym informujące o wysokości progów, od których należy udokumentować transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym. Dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji, których wartość – w roku podatkowym –...
Read More →

Zarządzanie usługami w chmurze – doświadczenia wynikające z pożaru centrum danych w Niemczech

/
Date20 gru 2021
/
Category
Na początku marca 2021 r. doszło do pożaru serwerowni największego europejskiego dostawcy usług w chmurze, firmy OVH. Doszczętnie spłonęło pięciopiętrowe centrum danych mogące pomieścić 12.000 serwerów, a kolejny budynek został zniszczony w połowie. Unicestwieniu uległa olbrzymia ilość danych użytkowników. Szkody były ogromne, ponieważ wielu klientów nie posiadało kopii zapasowych lub...
Read More →

Wymogi dotyczące potwierdzania i dokumentowania bezpieczeństwa danych w chmurze w Niemczech

/
Date17 gru 2021
/
Category
Firmy korzystające z zewnętrznych usług informatycznych oraz usług i aplikacji w chmurze muszą gwarantować swoim klientom odpowiednie bezpieczeństwo informacji. Firmy powinny korzystać wyłącznie z tych usług w chmurze, w przypadku których podjęte środki bezpieczeństwa zostały odpowiednio zbadane i zweryfikowane pod względem technicznym i organizacyjnym. W tym celu Federalny Urząd ds....
Read More →

Wykluczenie możliwości podejmowania uchwał w trybie obiegowym, gdy nie przewiduje tego umowa spółki w Niemczech

/
Date15 gru 2021
/
Category
W celu uproszczenia podejmowania uchwał przez wspólników w trakcie pandemii COVID-19, ustawodawca częściowo zawiesił ustawowy wymóg obecności na zgromadzeniach wspólników spółki z o.o. W 2020 i 2021 roku uchwały mogą być zatem podejmowane w trybie obiegowym bez konieczności uzyskania zgody wszystkich wspólników na taką procedurę. Niejasna jest jednak relacja między...
Read More →

Projekt ustawy o ujednoliceniu prawa o fundacjach w Niemczech

/
Date13 gru 2021
/
Category
W dniu 3 lutego 2021 r. rząd federalny przyjął projekt ustawy o ujednoliceniu prawa o fundacjach. Dzięki tej ustawie prawo o fundacjach ma być w przyszłości w sposób pełny uregulowane w kodeksie cywilnym. Do tej pory w poszczególnych krajach związkowych funkcjonowały bardziej szczegółowe regulacje. Nie są one jednak jednolite, tak...
Read More →

Zmiana przepisów o rejestrze beneficjentów rzeczywistych w Niemczech

/
Date10 gru 2021
/
Category
W dniu 10 czerwca 2021 r. Bundestag przyjął projekt ustawy o przekształceniu rejestru beneficjentów rzeczywistych w rejestr pełny. Bundesrat wyraził zgodę w dniu 25.06.2021 r. Ustawa weszła w życie z dniem 1.8.2021 r. Zgodnie z ustawą, wszystkie spółki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu muszą przekazywać dane swoich beneficjentów rzeczywistych do Monitora Federalnego....
Read More →

Ustawa o stabilizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Niemczech

/
Date08 gru 2021
/
Category
Dzięki ustawie o stabilizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, prawo upadłościowe w coraz większym stopniu ewoluuje od likwidacji spółek niewypłacalnych w kierunku reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W przyszłości przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie kryzysu będą mogły korzystać z instrumentów postępowania naprawczego i restrukturyzacyjnego poprzedzającego upadłość. Szanse...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje