Aktualności

/ Niemcy

Zmiany w pouczeniu o odwołaniu od umowy w Niemczech

Zmiany w pouczeniu o odwołaniu od umowy w Niemczech

/
Date30 cze 2021
/
Category

W dniu 26 marca 2020 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości sformułował wymogi dotyczące pouczeń o możliwości odwołania w odniesieniu do kredytów konsumenckich. Obecnie mają one zostać wdrożone w drodze zmiany ustawy i rozszerzone na umowy zawierane przez konsumentów na odległość dotyczące usług finansowych.

Zasadnicza treść projektu ustawy obejmuje zaprojektowanie ustawowego wzoru pouczenia o odwołaniu. Nowa wersja zawiera informacje wymagane do rozpoczęcia 14-dniowego okresu wycofania się z umowy, który już obowiązuje. Bez tego pouczenia okres ten nie rozpoczyna się, a odwołanie przez klienta może nastąpić również później.

Pouczenie o odwołaniu ma na celu poprawę przejrzystości dla konsumentów. Powinni oni być w stanie zapoznać się ze szczegółami bezpośrednio w pouczeniu, bez konieczności zapoznawania się z tekstami prawnymi. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał takie odniesienia do przepisów prawnych w pouczeniach dotyczących odwołania za niezgodne z wymogami dyrektywy.

Dotychczasowy jednolity wzór prawny zostanie zastąpiony następującymi trzema rodzajami modeli w celu uwzględnienia różnorodnych scenariuszy przypadków:

  • usługi finansowe (z wyjątkiem usług płatniczych)
  • umowy ramowe dotyczące usług płatniczych
  • indywidualne umowy o świadczenie usług płatniczych

Dostosowuje on również ogólny wzór dla umów o kredyt konsumencki.

Wskazówka: Po wejściu w życie ustawy przedsiębiorcy świadczący usługi finansowe i udzielający kredytów konsumenckich powinni dostosować swoje sklepy internetowe oraz wzorce umów do nowego pouczenia o odwołaniu od umowy.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje