Więcej aktualności o: Podatki przedsiębiorstwa

To jest strona odnośnie taga Podatki przedsiębiorstwa

Opinia zabezpieczająca dotycząca restrukturyzacji i przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz opodatkowania jej według estońskiego CIT

/
Data20 lut 2024
/
Kategoria
22 stycznia 2024 opublikowano komunikat dotyczący wydania przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) opinii zabezpieczającej z dnia 29 listopada 2023 roku dotyczącej procesu wystąpienia komandytariusza ze spółki komandytowej oraz przekształcenia jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która wybierze opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (sygn. DKP1.8082.2.2023). Przedmiotem opinii były czynności obejmujące...
Czytaj więcej

Mikrorachunek podatkowy – co warto wiedzieć w 2024

/
Data04 sty 2024
/
Kategoria
Czym jest mikrorachunek podatkowy? Mikrorachunek podatkowy stanowi indywidualne konto przeznaczone do dokonywania wpłat podatkowych. Wprowadzony 1 stycznia 2020 roku, miał na celu usprawnienie i uproszczenie procedury dokonywania płatności podatkowych. Dzięki niemu zarówno podatnicy, jak i pracodawcy-płatnicy mogą składać wpłaty na konto urzędu skarbowego w bardziej uporządkowany sposób. Mikrorachunek jest dedykowany...
Czytaj więcej

Sankcje za niedopełnienie obowiązków cen transferowych

/
Data02 sty 2024
/
Kategoria
Przypominamy o obowiązku przesłania informacji o cenach transferowych za 2022. Termin na złożenie informacji dla podmiotów, dla których rok podatkowy jest zbieżny z kalendarzowym, upływa 31 stycznia 2024 r. W stosunku do pozostałych podatników obowiązuje termin ustawowy, a więc do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Sankcje za niedopełnienie...
Czytaj więcej

Nowy projekt rozporządzenia dotyczącego mikrorachunku podatkowego

/
Data05 gru 2023
/
Kategoria
14 listopada 2023 r. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej projekt rozporządzenia, który rozszerza katalog rodzajów należności, które można opłacić za pomocą mikrorachunku podatkowego. Zgodnie z informacją resortu finansów, projekt ten został przygotowany w celu aktualizacji wykazu płatności. Projekt jest obecnie w uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach publicznych. Proponowany termin...
Czytaj więcej

Podatek minimalny od 1 stycznia 2024

/
Data24 lis 2023
/
Kategoria
Od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywać przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z artykułem 24ca ustawy o CIT. W założeniu ten podatek ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zminimalizowanie skłonności do przenoszenia dochodów z polskich spółek do jurysdykcji o korzystnym reżimie podatkowym. Celem podatku minimalnego...
Czytaj więcej

Nowe terminy w cenach transferowych

/
Data03 lip 2023
/
Kategoria
Wobec zbliżających się terminów na realizację obowiązków dokumentacyjno-informacyjnych w cenach transferowych przypominamy, że w odniesieniu do realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych za 2022 r. następuje zasadnicza zmiana terminów względem lat ubiegłych (przedłużanych poprzednio poprzez tzw. przepisy covidowe do 30 bądź 31 grudnia danego roku): sporządzenie w postaci elektronicznej lokalnej...
Czytaj więcej

Stan zagrożenia epidemicznego a terminy MDR

/
Data26 cze 2023
/
Kategoria
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego związany z infekcjami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazujemy, że zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego wywiera istotne skutki na gruncie raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR). Decyzja o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje, że odwieszone zostaną terminy na...
Czytaj więcej

Wydłużenie terminów złożenia zeznań podatku CIT za 2022

/
Data03 kw. 2023
/
Kategoria
Informujemy, że w dniu 21 marca 2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2023 poz. 530 rozporządzenie wydłużające terminy złożenia deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Wydłużony termin dotyczy...
Czytaj więcej

CIT estoński – aktualny stan prawny 2023

/
Data01 kw. 2023
/
Kategoria
CIT estoński jest zwany w ustawie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków spółek kapitałowych i spółek osobowych. Jest to rozwiązanie skierowane do: mikro, małych i średnich spółek kapitałowych oraz osobowych (spółki: komandytowa i komandytowo-akcyjna) będących podatnikami podatku CIT, spółek, w których udziałowcami są wyłącznie...
Czytaj więcej

Wydłużony termin na złożenie informacji ORD-U

/
Data16 mar 2023
/
Kategoria
Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych wydłużeniu ulegnie termin na złożenie Informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Informacje ORD-U za rok podatkowy należy złożyć...
Czytaj więcej

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje