Więcej aktualności o: Podatki

Podatek minimalny od 1 stycznia 2024

/
Data24 lis 2023
/
Kategoria
Od 1 stycznia 2024 r. będą obowiązywać przepisy dotyczące minimalnego podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z artykułem 24ca ustawy o CIT. W założeniu ten podatek ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zminimalizowanie skłonności do przenoszenia dochodów z polskich spółek do jurysdykcji o korzystnym reżimie podatkowym. Celem podatku minimalnego...
Czytaj więcej

Projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów na złożenie informacji o cenach transferowych

/
Data09 lis 2023
/
Kategoria
Dnia 8 listopada na portalu Rządowego Centrum Legislacji udostępniono projekt Rozporządzenia Ministra Finansów dotyczącego wydłużenia terminu składania informacji dotyczących cen transferowych. W projekcie Ministerstwo Finansów uzasadnia decyzję o przedłużeniu terminów składania informacji o cenach transferowych: “Z uwagi na udostępnienie w dniu 30 października 2023 r. nowego oprogramowania do złożenia Informacji...
Czytaj więcej

Zmiany wprowadzone przez pakiet SLIM VAT 3

/
Data25 lip 2023
/
Kategoria
W ostatnich latach rząd Polski wprowadził wiele zmian w zakresie podatku VAT, mających na celu uproszczenie i usprawnienie systemu podatkowego dla przedsiębiorców. Jednym z najnowszych pakietów jest SLIM VAT 3, który wszedł w życie 1 lipca 2023 roku. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze zmiany wprowadzone w ramach tego pakietu. Mały podatnik...
Czytaj więcej

Zagraniczne jednostki kontrolowane (CFC) – podatek od przerzuconych dochodów

/
Data12 lip 2023
/
Kategoria
Za przerzucone dochody uznaje się zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym określone rodzaje kosztów poniesione przez podatnika na rzecz podmiotu powiązanego będącego nierezydentem. Podatek od przerzuconych dochodów w wysokości 19% od podstawy opodatkowania muszą płacić podatnicy, o ile spełnionych zostanie kilka warunków. I. Podatnik musi dokonywać wypłat należności z określonych tytułów....
Czytaj więcej

Nowe terminy w cenach transferowych

/
Data03 lip 2023
/
Kategoria
Wobec zbliżających się terminów na realizację obowiązków dokumentacyjno-informacyjnych w cenach transferowych przypominamy, że w odniesieniu do realizacji obowiązków z zakresu cen transferowych za 2022 r. następuje zasadnicza zmiana terminów względem lat ubiegłych (przedłużanych poprzednio poprzez tzw. przepisy covidowe do 30 bądź 31 grudnia danego roku): sporządzenie w postaci elektronicznej lokalnej...
Czytaj więcej

Podatek u źródła (WHT) 2023

/
Data28 kw. 2023
/
Kategoria
Odsetki, należności licencyjne i inne Odsetki i należności licencyjne wypłacane na rzecz nierezydenta oraz opłaty za określone usługi niematerialne i prawne (np. doradztwo, księgowość, usługi prawne, techniczne, reklamowe, przetwarzanie danych, badania rynku, rekrutację, zarządzanie, usługi kontrolne, gwarancje, etc.) podlegają opodatkowaniu 20% podatkiem naliczanym u źródła, o ile stawka ta nie jest zredukowana na mocy umowy o unikaniu podwójnego...
Czytaj więcej

Wydłużenie terminów złożenia zeznań podatku CIT za 2022

/
Data03 kw. 2023
/
Kategoria
Informujemy, że w dniu 21 marca 2023 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2023 poz. 530 rozporządzenie wydłużające terminy złożenia deklaracji w podatku dochodowym od osób prawnych w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Wydłużony termin dotyczy...
Czytaj więcej

CIT estoński – aktualny stan prawny 2023

/
Data01 kw. 2023
/
Kategoria
CIT estoński jest zwany w ustawie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. To nowoczesny sposób opodatkowania, który promuje inwestycje i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków spółek kapitałowych i spółek osobowych. Jest to rozwiązanie skierowane do: mikro, małych i średnich spółek kapitałowych oraz osobowych (spółki: komandytowa i komandytowo-akcyjna) będących podatnikami podatku CIT, spółek, w których udziałowcami są wyłącznie...
Czytaj więcej

Obowiązek złożenia przez spółkę powiadomienia CbC-P lub raportu CbC- R

/
Data07 lut 2023
/
Kategoria
Country-by-Conutry report (CbC-R) to mechanizm raportowania określony w Ustawie z dn. 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Podmioty należące do dużych, międzynarodowych grup kapitałowych są zobowiązane do przekazania informacji podatkowych związanych z tą grupą podmiotów do Krajowej Administracji Skarbowej. W celu ustalenia czy występuje obowiązek...
Czytaj więcej
1 2 3 13

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje