Nowe przepisy dotyczące wynajmu mieszkań po obniżonej cenie w Niemczech

/ Nowe przepisy dotyczące wynajmu mieszkań po obniżonej cenie w Niemczech

Nowe przepisy dotyczące wynajmu mieszkań po obniżonej cenie w Niemczech

Nowe przepisy dotyczące wynajmu mieszkań po obniżonej cenie w Niemczech

/
Date25 czerwiec 2021
/
Category

Właściciele nieruchomości mogą zasadniczo odliczyć od dochodu koszty, np. amortyzacji, odsetek od kredytów, remontów, w pełnej wysokości. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku taniego wynajmu mieszkań, co często ma miejsce między krewnymi.

To, czy mamy do czynienia z wynajmem tanim, bada się na podstawie lokalnego czynszu plus opłaty za porównywalny lokal mieszkalny. Z reguły można w tym celu posłużyć się indeksem czynszów, w przypadku wynajmu do krewnych można również posłużyć się czynszem „obcego” poprzedniego najemcy lub sąsiedniego mieszkania.

W przypadku najmu lokali mieszkalnych na poziomie, co najmniej 50%, ale mniej niż 66% czynszu porównywalnego, warunkiem koniecznym do pełnego odliczenia wydatków związanych z dochodami od 1 stycznia 2021 r. jest posiadanie tzw. prognozy całkowitego zysku na okres 30 lat. Musi to wykazać, że spodziewane dochody przewyższają wydatki.

Jeżeli czynsz jest niższy niż 50% czynszu porównywalnego, koszty mogą być odliczane jedynie proporcjonalnie. Tak więc, na przykład, jeśli czynsz wynosi 30% czynszu porównywalnego, można odliczyć tylko 30% wydatków.

Wskazówka: Uzgadniając wysokość czynszu na poziomie co najmniej 50% porównywalnego czynszu, można uzyskać oszczędności podatkowe. W tym kontekście należy przestrzegać wymogów prawnych i umownych dotyczących wszelkich podwyżek czynszu, tak aby w przypadku wzrostu porównywalnego czynszu można było również podnieść odpowiedni czynsz mieszkaniowy w celu dotrzymania limitów.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje