Więcej aktualności o: VAT w Niemczech

To jest strona odnośnie taga VAT w Niemczech

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji – Nowa usługa getsix®

/
Data06 sie 2021
/
Kategoria
Księgowość, porada prawna oraz podatkowa u prawnika lub księgowego władającego językiem polskim, a na stałe pracującego w kancelarii na terenie Niemiec lub Francji. Wraz z naszym wieloletnim partnerem HLB International zdecydowaliśmy się na uruchomienie usługi Polish Desk, która jest już dostępna w dwóch krajach: Polish Desk w Niemczech Polish Desk...
Czytaj więcej

Uwzględnienie pomocy finansowej z powodu pandemii w sprawozdaniach finansowych zgodnie z prawem handlowym w Niemczech

/
Data30 cze 2021
/
Kategoria
Fundusze finansowe w związku z pandemią koronawirusa (pomoce pomostowe, listopadowe i grudniowe) są świadczeniami pomocy rządowej, które należy ująć jako dochód podlegający opodatkowaniu. W wielu przypadkach wnioski są składane dopiero w 2021 r., ponieważ terminy składania wniosków na Pomoc Pomostową II/III oraz Pomoc Listopadową i Grudniową upływają dopiero w 2021...
Czytaj więcej

Zmiany w pouczeniu o odwołaniu od umowy w Niemczech

/
Data30 cze 2021
/
Kategoria
W dniu 26 marca 2020 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości sformułował wymogi dotyczące pouczeń o możliwości odwołania w odniesieniu do kredytów konsumenckich. Obecnie mają one zostać wdrożone w drodze zmiany ustawy i rozszerzone na umowy zawierane przez konsumentów na odległość dotyczące usług finansowych. Zasadnicza treść projektu ustawy obejmuje zaprojektowanie ustawowego wzoru...
Czytaj więcej

Nowe regulacje w prawie upadłościowym w Niemczech

/
Data28 cze 2021
/
Kategoria
Po upływie okresu zawieszenia obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, który dotychczas był ograniczony do końca stycznia, ustawodawca zdecydował się na jego przedłużenie w wąsko określonych przypadkach do 30 kwietnia 2021 r. Wynika to z faktu, że rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy pomostowej w związku z pandemią koronawirusa zostało opóźnione...
Czytaj więcej

Modernizacja prawa o spółkach osobowych w Niemczech

/
Data28 cze 2021
/
Kategoria
W dniu 20 stycznia 2021 r. Rząd Federalny zatwierdził projekt ustawy o zmodernizowaniu prawa dotyczącego spółek osobowych. Ma to na celu dostosowanie istniejących przepisów, z których większość pochodzi z XIX wieku, do potrzeb współczesnego życia gospodarczego. W szczególności projekt ustawy przewiduje następujące zmiany: Nowe regulacje dotyczące spółek cywilnych (GbR) Model...
Czytaj więcej

Zmiana okresu amortyzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania dla celów podatkowych w Niemczech

/
Data25 cze 2021
/
Kategoria
Do tej pory sprzęt komputerowy i oprogramowanie były zazwyczaj amortyzowane przez okres co najmniej trzech lat. W ramach wspierania cyfryzacji Federalne Ministerstwo Finansów ogłosiło 26 lutego 2021 r., że od 2021 r. okres użytkowania wynoszący jeden rok będzie mógł być stosowany jako podstawa do celów podatkowych. Skrócony okres użytkowania dla...
Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące wynajmu mieszkań po obniżonej cenie w Niemczech

/
Data25 cze 2021
/
Kategoria
Właściciele nieruchomości mogą zasadniczo odliczyć od dochodu koszty, np. amortyzacji, odsetek od kredytów, remontów, w pełnej wysokości. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku taniego wynajmu mieszkań, co często ma miejsce między krewnymi. To, czy mamy do czynienia z wynajmem tanim, bada się na podstawie lokalnego czynszu plus opłaty za...
Czytaj więcej

Pomoc pomostowa III dla przedsiębiorstw i nowa pomoc przyznawana w przypadkach trudności w Niemczech

/
Data23 cze 2021
/
Kategoria
Pomoc pomostowa III na wsparcie w przypadku załamania obrotów spowodowanego przez pandemie koronawirusa w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. będzie teraz przyznawana również niektórym dużym przedsiębiorstwom. Już teraz do pomocy pomostowej III kwalifikują się wszystkie przedsiębiorstwa, których roczny obrót w 2020 r. wyniesie do 750 mln...
Czytaj więcej

Uwzględnienie rezerwy na rzecz utrzymania dla celów podatku od przeniesienia własności nieruchomości w Niemczech

/
Data23 cze 2021
/
Kategoria
Przy zakupie nieruchomości powstaje podatek od przeniesienia własności nieruchomości, który wynosi od 3,5% do 6,5% ceny zakupu, w zależności od landu. Przy zakupie mieszkania nabywcy mogli wcześniej uzyskać obniżenie podatku od nabycia nieruchomości, jeśli w umowie kupna było zawarte, że rezerwa na utrzymanie jest wliczona w cenę kupna. Wynika to...
Czytaj więcej

Zwolnienie z podatku spadkowego własnego domu rodzinnego w przypadku jego opuszczenia z powodu choroby w Niemczech

/
Data22 cze 2021
/
Kategoria
Jeśli jeden z małżonków dziedziczy wspólnie zajmowany dom rodzinny po śmierci drugiego małżonka, jest on zwolniony z podatku od spadków, jeśli nadal w nim mieszka przez co najmniej dziesięć kolejnych lat. Zwolnienie z podatku od spadków pozostaje w mocy, jeśli pozostały przy życiu małżonek musi wyprowadzić się z domu w...
Czytaj więcej
1 2 3 5

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje