Więcej aktualności o: HR

To jest strona odnośnie taga HR

Zastrzeżenie numeru PESEL

/
Data20 lis 2023
/
Kategoria
Od 17 listopada, obywatele Polski mają możliwość zastrzeżenia numeru PESEL w krajowym rejestrze. Ma to stanowić barierę dla nieuprawnionego korzystania z danych osobowych przy zaciąganiu kredytów oraz zapobiegać różnym formom przestępstw i oszustw. Aktualnie numer PESEL można zabezpieczyć poprzez platformę obywatel.gov.pl, w aplikacji mObywatel lub osobiście, w urzędzie. W przyszłości...
Czytaj więcej

Dodatek za nadgodziny dla niepełnoetatowca

/
Data27 paź 2023
/
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym w dniu 19 października 2023 r. wyroku w sprawie C-660/20, Lufthansa CityLine orzekł, że pracodawca nie może płacić pracownikom zatrudnionym na część etatu za nadgodziny jak osobom pracującym na pełen etat. Obecnie dodatek za nadgodziny pracownicy niepełnoetatowi otrzymują co do zasady dopiero po przepracowaniu...
Czytaj więcej

Praca zdalna w państwach Unii Europejskiej – nowe stanowisko ZUS

/
Data29 wrz 2023
/
W ostatnich miesiącach pracodawcy i pracownicy mieli trudności z uzyskaniem zaświadczenia A1 w przypadku wniosku dotyczącego wykonywania pracy zdalnej poza granicami Polski. Stanowisko ZUS nie było jednoznaczne, a praktyka poszczególnych oddziałów znacznie się różniła. Wynikało to z braku przepisów, które pozwalałaby na koordynację systemów ubezpieczeń społecznych poszczególnych krajów w przypadku...
Czytaj więcej

Zmiany dotyczące zasad naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

/
Data14 sie 2023
/
W dniu 2 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadzi zmiany dotyczące wysokości naliczania odpisów oraz warunków utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 sierpnia 2023...
Czytaj więcej

Zabezpieczenie społeczne a praca zdalna z za granicy

/
Data08 sie 2023
/
1 lipca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do Porozumienia ramowego w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej. Główną zmianą z perspektywy praktyki prawa pracy w Polsce jest umożliwienie ustalenia ustawodawstwa właściwego dla państwa siedziby pracodawcy w przypadku wykonywania pracy zdalnie...
Czytaj więcej

Zmiany dotyczące legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce

/
Data23 cze 2023
/
Przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące modyfikacji w zatrudnianiu obcokrajowców oraz przedłużeniu legalnego pobytu obywateli Ukrainy w Polsce. Nowelizacja ustaw oraz planowane zmiany mają na celu dostosowanie polskiego systemu do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Pragniemy zwrócić uwagę, że niektóre z tych zmian wejdą w życie już w tym miesiącu. W rezultacie,...
Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu Pracy

/
Data24 kw. 2023
/
Z dniem 26 kwietnia wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wdrażająca dwie istotne dyrektywy unijne: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej; w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i...
Czytaj więcej

Dwa dni wolnego dla dawców krwi

/
Data17 kw. 2023
/
Informujemy, że dwa dni wolnego dla dawców krwi zostają wprowadzone na stałe do systemu prawnego. Zmiana w ustawie o publicznej służbie krwi na pewno ucieszy dawców. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 9 ust.1 pkt 1, zasłużonym honorowym dawcom krwi oraz honorowym dawcom krwi przysługuje zwolnienie od pracy oraz wykonywania czynności...
Czytaj więcej

Nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej

/
Data27 mar 2023
/
W ustawie z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 240) ustawodawca zdecydował się uzupełnić Kodeks pracy o regulacje dotyczące pracy zdalnej. Przepisy te wchodzą w życie w dniu 7 kwietnia 2023 r. Przedstawiamy najważniejsze regulacje dotyczące pracy...
Czytaj więcej

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje