Menu
Tag

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać aby był skuteczny i przestrzegany?

  W ocenie ekspertów przepisy kodeksu pracy dotyczące zakazu konkurencji wymagają odświeżenia, ponieważ istnieje wiele niedoprecyzowanych kwestii, których samo orzecznictwo w pełni nie reguluje. Istnieje wiele spornych i interesujących zagadnień, w różny sposób interpretowanych zarówno przez pracodawcę jak i przez sądy.

Porada Eksperta: Jak skutecznie i szybko rozwiązać konflikt w biznesie unikając sądu?

  Zawierając umowy czy podejmując się nowych przedsięwzięć biznesowych nigdy nie ma pewności, że prędzej czy później nie dojdzie do nieporozumień, które mogą skutkować konfliktem pomiędzy partnerami biznesowymi. Może to być związane nie tyle ze złą wolą stron, co ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi mającymi wpływ na biznes.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 2015: porównanie 18 miast na poziomie regionalnym

Szanowni Państwo, getsix® Group zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest informowanie na bieżąco o polskiej gospodarce i przekazywanie ważnych informacji dających wgląd w ten temat. Ostatnio Bank Światowy opublikował artykuł „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 2015” dotyczący pierwszego tego typu studium przeprowadzonego w Polsce. Badania takie ułatwiają poprawę...
Read More →

Dzień polskiej gospodarki dla średnich i małych firm niemieckich – podsumowanie

Szanowni Państwo, getsix® Group z dumą informuje o seminarium zorganizowanym wspólnie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii. To specjalne wydarzenie zostało przygotowane dla niemieckich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem biznesu w Polsce. Niemniej, w gronie naszych zaszczytnych gości znaleźli się również przedstawiciele mediów oraz instytucji wspierających...
Read More →

Podsumowanie warsztatów AHK (12 maj 2015)

W świetle silnych i trwałych relacji gospodarczych między Polską a Niemcami, wiele firm z obu krajów decyduje się lub już prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i Niemczech. Mimo bliskości geograficznej oraz bardzo podobnym zasadom funkcjonowania systemu prawnego i finansowego, występuje z obydwu krajach wiele regulacji typowych tylko dla jednego z...
Read More →

Biznes w Niemczech

getsix® Group została partnerem drugiej edycji projektu „Biznes w Niemczech.” Celem projektu jest wyłonienie pięciu obiecujących polskich start-upów i umożliwienie im wymiany wiedzy, nawiązania kontaktów i zdobycia know how, w wyniku których ich rozwiązania będą mogły zostać wdrożone na niemieckim rynku.

Jaka spółka jest najlepsza na rodzinny biznes?

Wiele przedsiębiorstw działających w naszym kraju to przedsięwzięcia rodzinne. Taki biznes może być prowadzony także w ramach spółki. Przepisy nie przewidują żadnych szczególnych ograniczeń czy wymogów dla firm złożonych z członków rodziny. Do wyboru mają oni spółkę cywilną i spółki handlowe (osobowe/ kapitałowe). Do handlowych spółek osobowych zalicza się spółki...
Read More →

Możliwości wsparcia finansowego dla inwestorów zagranicznych w Polsce, w okresie: 2014-2020

Obecnie w Polsce rozpoczyna się wrażenie nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Do dyspozycji będą znaczne środki na wsparcie wielu sektorów gospodarki. Oprócz funduszy strukturalnych UE firmy będą miały również do dyspozycji państwowy fundusz subwencji, które będą przeznaczone głównie na promocję badań i rozwoju lub projektów dotyczących ochrony środowiska,...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje