Menu

Tag: Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 2015: porównanie 18 miast na poziomie regionalnym

Szanowni Państwo, getsix® Group zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest informowanie na bieżąco o polskiej gospodarce i przekazywanie ważnych informacji dających wgląd w ten temat. Ostatnio Bank Światowy opublikował artykuł „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce 2015” dotyczący pierwszego tego typu studium przeprowadzonego w Polsce. Badania takie ułatwiają poprawę...
Read More →

Dzień polskiej gospodarki dla średnich i małych firm niemieckich – podsumowanie

Szanowni Państwo, getsix® Group z dumą informuje o seminarium zorganizowanym wspólnie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii. To specjalne wydarzenie zostało przygotowane dla niemieckich przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem biznesu w Polsce. Niemniej, w gronie naszych zaszczytnych gości znaleźli się również przedstawiciele mediów oraz instytucji wspierających...
Read More →

Podsumowanie warsztatów AHK (12 maj 2015)

W świetle silnych i trwałych relacji gospodarczych między Polską a Niemcami, wiele firm z obu krajów decyduje się lub już prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i Niemczech. Mimo bliskości geograficznej oraz bardzo podobnym zasadom funkcjonowania systemu prawnego i finansowego, występuje z obydwu krajach wiele regulacji typowych tylko dla jednego z...
Read More →

Biznes w Niemczech

getsix® Group została partnerem drugiej edycji projektu „Biznes w Niemczech.” Celem projektu jest wyłonienie pięciu obiecujących polskich start-upów i umożliwienie im wymiany wiedzy, nawiązania kontaktów i zdobycia know how, w wyniku których ich rozwiązania będą mogły zostać wdrożone na niemieckim rynku.

Jaka spółka jest najlepsza na rodzinny biznes?

Wiele przedsiębiorstw działających w naszym kraju to przedsięwzięcia rodzinne. Taki biznes może być prowadzony także w ramach spółki. Przepisy nie przewidują żadnych szczególnych ograniczeń czy wymogów dla firm złożonych z członków rodziny. Do wyboru mają oni spółkę cywilną i spółki handlowe (osobowe/ kapitałowe). Do handlowych spółek osobowych zalicza się spółki...
Read More →

Możliwości wsparcia finansowego dla inwestorów zagranicznych w Polsce, w okresie: 2014-2020

Obecnie w Polsce rozpoczyna się wrażenie nowych wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Do dyspozycji będą znaczne środki na wsparcie wielu sektorów gospodarki. Oprócz funduszy strukturalnych UE firmy będą miały również do dyspozycji państwowy fundusz subwencji, które będą przeznaczone głównie na promocję badań i rozwoju lub projektów dotyczących ochrony środowiska,...
Read More →

Polska najbardziej atrakcyjnym krajem Europy Środkowej i Wschodniej dla zagranicznych inwestorów

Polska po raz kolejny zdeklasowała wszystkie państwa Europy Środkowej i Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Zdobywając 4,67 punków z 6 możliwych Polska wyprzedziła Czechy i Słowację. Jest to główny wynik dziewiątego Badania Ekonomicznego Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska). Przynależność do Unii Europejskiej wciąż jest uważana za największy atut Polski. Większość...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje