Więcej aktualności o: Prawo pracy

To jest strona odnośnie taga Prawo pracy

Zmiany w zakresie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

/
Data13 lis 2023
/
Dnia 3 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiany wchodzą w życie z dniem 17 listopada 2023 r. Zgodnie z treścią Rozporządzenia...
Czytaj więcej

Dodatek za nadgodziny dla niepełnoetatowca

/
Data27 paź 2023
/
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wydanym w dniu 19 października 2023 r. wyroku w sprawie C-660/20, Lufthansa CityLine orzekł, że pracodawca nie może płacić pracownikom zatrudnionym na część etatu za nadgodziny jak osobom pracującym na pełen etat. Obecnie dodatek za nadgodziny pracownicy niepełnoetatowi otrzymują co do zasady dopiero po przepracowaniu...
Czytaj więcej

Praca zdalna w państwach Unii Europejskiej – nowe stanowisko ZUS

/
Data29 wrz 2023
/
W ostatnich miesiącach pracodawcy i pracownicy mieli trudności z uzyskaniem zaświadczenia A1 w przypadku wniosku dotyczącego wykonywania pracy zdalnej poza granicami Polski. Stanowisko ZUS nie było jednoznaczne, a praktyka poszczególnych oddziałów znacznie się różniła. Wynikało to z braku przepisów, które pozwalałaby na koordynację systemów ubezpieczeń społecznych poszczególnych krajów w przypadku...
Czytaj więcej

Zwiększenie ochrony pracowników objętych szczególną ochroną

/
Data06 wrz 2023
/
Z dniem 22 września 2023 r. wejdą w życie zmiany, które dotyczą zwiększenia ochrony pracowników objętych szczególną ochroną. Większą ochronę przed zwolnieniem z pracy za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym zyskają: kobiety w ciąży, rodzice na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, pracownicy w wieku przedemerytalnym, działacze związków zawodowych, członkowie rad...
Czytaj więcej

Zmiany dotyczące zasad naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

/
Data14 sie 2023
/
W dniu 2 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadzi zmiany dotyczące wysokości naliczania odpisów oraz warunków utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 sierpnia 2023...
Czytaj więcej

Zabezpieczenie społeczne a praca zdalna z za granicy

/
Data08 sie 2023
/
1 lipca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przystąpił do Porozumienia ramowego w sprawie stosowania art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w przypadkach zwyczajowej telepracy transgranicznej. Główną zmianą z perspektywy praktyki prawa pracy w Polsce jest umożliwienie ustalenia ustawodawstwa właściwego dla państwa siedziby pracodawcy w przypadku wykonywania pracy zdalnie...
Czytaj więcej

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego

/
Data12 cze 2023
/
Rząd planuje odwołać stan zagrożenia epidemicznego z dniem 30 czerwca 2023 r. Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej prezentujemy przepisy, które zostały zmienione m.in. przez ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem...
Czytaj więcej

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje