Aktualności

/ Niemcy

Modernizacja prawa o spółkach osobowych w Niemczech

Modernizacja prawa o spółkach osobowych w Niemczech

/
Date28 cze 2021
/
Category

W dniu 20 stycznia 2021 r. Rząd Federalny zatwierdził projekt ustawy o zmodernizowaniu prawa dotyczącego spółek osobowych.

Ma to na celu dostosowanie istniejących przepisów, z których większość pochodzi z XIX wieku, do potrzeb współczesnego życia gospodarczego. W szczególności projekt ustawy przewiduje następujące zmiany:

Nowe regulacje dotyczące spółek cywilnych (GbR)

Model prawny GbR ma zostać zmieniony z okazjonalnej spółki niemającej zdolności prawnej na posiadającą zdolność prawną i trwale zawiązaną spółkę osobową. W celu zwiększenia jawności tworzony jest publiczny rejestr spółek. Ułatwi to ustalenie istnienia, tożsamości i właściwej reprezentacji GbR. Chociaż rejestracja jest dobrowolna i nie jest warunkiem wstępnym uzyskania zdolności prawnej, przewiduje się, że rejestracja będzie obowiązkowa w przypadku niektórych czynności prawnych (np. nabywania gruntów i zbywania istniejących gruntów). W swoim funkcjonowaniu rejestr spółek jest podobny do rejestru handlowego.

Otwarcie spółek osobowych dla przedstawicieli wolnych zawodów

Również przedstawiciele wolnych zawodów (np. adwokaci, lekarze, architekci) będą mogli w przyszłości połączyć siły w ramach spółki osobowej w celu wspólnego wykonywania zawodu, o ile jest to dopuszczalne przez obowiązujące prawo zawodowe. Połączenie, w szczególności w spółce GmbH & Co. KG, pozwala tym grupom zawodowym w większym stopniu ograniczyć swoją odpowiedzialność.

Prawo do wyboru siedziby

Poprzez przyznanie prawa wyboru siedziby spółkom osobowym wpisanym do rejestru przedsiębiorstw, handlowego lub partnerskiego, mogą one wybrać siedzibę umowną w Niemczech, nawet jeśli miejsce faktycznego zarządu, a tym samym siedziba administracyjna, znajduje się za granicą. W ten sposób krajowe spółki osobowe będą mogły łatwiej rozwijać swoją działalność gospodarczą poza terytorium Niemiec.

Liberalizacja prawa do nazwy spółki partnerskiej

Przy nadawaniu nazwy spółce partnerskiej rezygnuje się z obowiązku podawania nazwiska co najmniej jednego partnera oraz tytułów zawodowych wszystkich partnerów. Oznacza to, że w przyszłości dopuszczalne będą nazwy czysto rzeczowe lub fantazyjne.

Ustawa o wadach uchwał w handlowych spółkach osobowych

Wspólnicy handlowej spółki osobowej mają być lepiej chronieni przed wadliwymi uchwałami. W przyszłości wady uchwały nie będą już co do zasady prowadzić do jej nieważności. Zamiast tego dokonane zostanie rozróżnienie pomiędzy tymi wadami, które już same w sobie prowadzą do nieważności uchwały, a tymi, w przypadku których uchwała staje się nieważna dopiero w wyniku skutecznego działania w celu uchylenia się od skutków prawnych.

Wskazówka: Projekt ustawy przewiduje istotne zmiany w zakresie prawa spółek, co będzie miało również wpływ na regulacje podatkowe, m.in. w zakresie podatku od spadków i podatku od przeniesienia własności nieruchomości.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje