Więcej aktualności o: Doradztwo prawne

To jest strona odnośnie taga Doradztwo prawne

Nowa uchwała Sądu Najwyższego: Wspólnik dwuosobowej spółki a ubezpieczenia społeczne

/
Data12 kw. 2024
/
Sąd Najwyższy w dniu 21 lutego 2024 roku wydał uchwałę o sygnaturze III UZP 8/23, która wzbudziła wiele dyskusji i zainteresowania w środowisku biznesowym oraz prawniczym. Uchwała ta dotyczy kwestii związanych z ubezpieczeniami społecznymi wspólników dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kluczowym punktem uchwały jest stwierdzenie, że wspólnik posiadający 99 procent...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

/
Data27 mar 2024
/
Projekt legislacyjny z dnia 7 lutego 2024 roku, mający na celu modyfikację ustawy o cudzoziemcach oraz kilku innych aktów prawnych, przewiduje wprowadzenie szeregu nowych regulacji odnoszących się do procedur wjazdu i pobytu obcokrajowców w Polsce. Proponowane zmiany obejmują różnorodne aspekty, takie jak formaty aplikacji o pobyt oraz przepisy dotyczące Niebieskiej...
Czytaj więcej

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

/
Data02 lut 2024
/
11 stycznia 2024 roku pojawił się nowy projekt ustawy na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zawierający zmiany wprowadzone przez nowe Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prace legislacyjne nad projektem ustawy dotyczącej sygnalistów rozpoczęły się na szczeblu rządowym jeszcze w roku 2021. Projekt ustawy ma na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego...
Czytaj więcej

Terminy wdrożenia usługi e-doręczeń

/
Data18 sty 2024
/
Doręczenie elektroniczne („e-doręczenie”) to rozwiązanie, które umożliwia elektroniczne nadawanie i odbieranie korespondencji, zapewniając równoważność skutków prawnych z wysyłką listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Usługa e-doręczeń została wprowadzona przez ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jednak jej wdrożenie było wielokrotnie odkładane w czasie. W Komunikacie Ministra Cyfryzacji...
Czytaj więcej

Interpretacja dotycząca warunków stosowania zwolnienia z podatku u źródła od dywidend

/
Data21 gru 2023
/
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na nową i kontrowersyjną linię interpretacyjną dotyczącą warunków stosowania zwolnienia z podatku u źródła dywidend wypłacanych spółkom-matkom, którą zaobserwować można w serii ostatnich wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (przykładem może być tu wyrok z dnia 19 maja 2023 r., sygn. akt I SA/Lu 87/23). Mówiąc...
Czytaj więcej

Nowa regulacja w zakresie uczestnictwa pracowników w nowo powstałej spółce

/
Data16 paź 2023
/
Z dniem 15 września 2023 r. weszły w życie nowe przepisy ustanawiające formy uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Mowa o ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Dwa...
Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

/
Data10 paź 2023
/
W dniu 22 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie z dniem 15 września 2023 r. i wprowadza liczne ważne zmiany dotyczące reorganizacji spółek, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Wprowadzone...
Czytaj więcej

Termin złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników

/
Data07 mar 2023
/
Przypominamy o zbliżającym się terminie realizacji obowiązku przekazania właściwym organom podatkowym określonych informacji dot. spółek nieruchomościowych za 2022 r. (dla większości podatników termin ten upływa z dniem 31 marca 2023 r.). Podmiotami zobowiązanymi do złożenia informacji są spółki nieruchomościowe oraz podatnicy PIT/CIT, którzy posiadają (bezpośrednio lub pośrednio) w spółce nieruchomościowej:...
Czytaj więcej

Łatwiejsza procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli Białorusi

/
Data14 wrz 2022
/
Od 9 lipca 2022 roku obowiązuje rozporządzenie, które wprowadza łatwiejszą procedurę uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli Białorusi. Celem jest pomoc obywatelom Białorusi dotkniętych rożnego rodzaju represjami w swoim kraju. Nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy Warunkiem otrzymania nowego typu zezwolenia jest przebywanie w Polsce na podstawie tzw. wizy...
Czytaj więcej

Planowane zmiany w sprawie pełnej elektronizacji postępowań związanych z uzyskaniem zezwolenia na pracę dla cudzoziemców

/
Data05 wrz 2022
/
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, którego celem jest usprawnienie procedur dotyczących powierzania pracy cudzoziemcom w Polsce, zmniejszenie zaległości załatwiania spraw przez urzędy, jak również pełna elektronizacja postępowań. Wiodącą zmianą jest elektronizacja postępowania w sprawie uzyskania zezwolenia na pracę. Będzie ona obejmowała etapy od...
Czytaj więcej

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje