Więcej aktualności o: Niemcy

To jest strona odnośnie taga Niemcy

Trzecia ustawa o ulgach podatkowych w związku z pandemią koronawirusa („Drittes Corona-Steuerhilfegesetz”) w Niemczech

/
Date18 cze 2021
/
Category
W dniu 17.03.2021 r. weszła w życie Trzecia ustawa o ulgach podatkowych w związku z pandemią koronawirusa. Obejmuje ona następujące działania mające na celu pomoc przedsiębiorstwom i rodzinom podczas pandemii koronawirusa: Maksymalne kwoty na kompensację strat z lat 2020 i 2021 z dochodem z lat poprzednich (tzw. przeniesienie strat) dla...
Read More →

Odrębne wykazywanie podatku VAT dla firm zagranicznych z dostawami montażowymi w Niemczech

/
Date18 cze 2021
/
Category
Zagraniczne firmy budowlane są generalnie zwolnione z obowiązku płacenia podatku VAT w Niemczech pod warunkiem, że nie utrzymują stałego zakładu w Niemczech i nie zatrudniają podwykonawców. Tłem tego jest tzw. obciążenie odwrotne. Zgodnie z tym niemiecki zleceniodawca jest zobowiązany do zapłacenia niemieckiego podatku obrotowego, który z kolei może odliczyć w...
Read More →

Portale elektroniczne (zwłaszcza markety internetowe), jako dłużnicy podatkowi w Niemczech

/
Date16 cze 2021
/
Category
Od 01.01.2019 r. operatorzy marketu elektronicznego mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niezapłacony podatek VAT innych przedsiębiorców, jeżeli na udostępnionym marketplace legalnie powstał podatek VAT. Posiadając zaświadczenie o rejestracji podatkowej przedsiębiorcy internetowego wydane przez właściwy urząd skarbowy, market internetowy może uniknąć tej odpowiedzialności. W związku z roczną ustawą podatkową 2020,...
Read More →

Podział podatku naliczonego VAT w przypadku budynków o różnym przeznaczeniu w Niemczech

/
Date16 cze 2021
/
Category
W dniu 11 listopada 2020 r. Federalny Sąd Skarbowy potwierdził swoje dotychczasowe orzecznictwo w sprawie wzoru podziału podatku naliczonego VAT w odniesieniu do kosztów nabycia lub budowy budynku o mieszanym przeznaczeniu. Ponadto, otworzył on możliwość zmiany początkowo wybranego wzoru podziału. W przypadku tego wyroku wybudowano budynek, który następnie został wynajęty...
Read More →

OSS w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych na rzecz osób fizycznych do celów prywatnych w Niemczech

/
Date14 cze 2021
/
Category
Z dniem 01.07.2021 r. specjalna procedura poboru Mini-One-Stop-Shop (MOSS) zostanie przekształcona w procedurę One-Stop-Shop (OSS). Dotychczasowa procedura MOSS dotyczyła jedynie usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami w innych państwach członkowskich UE. Jeśli próg 10 000 euro został przekroczony, przedsiębiorca mógł zatem wybrać albo rejestrację do celów VAT w...
Read More →

Sprzedaż wysyłkowa osobom fizycznym w UE z nieprawidłową informacją o VAT na fakturze w Niemczech

/
Date11 cze 2021
/
Category
W wyroku z dnia 27 maja 2020 r. Sąd Skarbowy w Monachium (Finanzgericht, FG) zajął się kwestią odpowiedzialności za nieprawidłowe wykazanie podatku VAT w przypadku dostaw dla prywatnych odbiorców końcowych w innych krajach europejskich. W przedmiotowej sprawie przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż wysyłkową dostarczało towary z Niemiec austriackim klientom prywatnym. Zgodnie z...
Read More →

Zawieszenie obowiązku składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w przypadku nowych spółek w Niemczech

/
Date11 cze 2021
/
Category
Wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub zawodowej przedsiębiorcy byli dotychczas zobowiązani do składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w bieżącym i następnym roku kalendarzowym. Trzecia ustawa o odciążeniu biurokracji („Drittes Bürokratieentlastungsgesetz”) rozszerzyła te przepisy o procedurę podatkową o nowy przepis obowiązujący od 01.01.2021 r. W związku z powyższym, właściwy termin zwrotu...
Read More →

Aktualizacja obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach w Niemczech

/
Date09 cze 2021
/
Category
Ustawa o opakowaniach obowiązuje w Niemczech od dwóch lat i tym samym całkowicie zastąpiła obowiązujące wcześniej przepisy o opakowaniach. W szczególności przejrzystość zapewniona dzięki publicznie dostępnemu rejestrowi producentów LUCID sprawiła, że około 200 000 producentów, czyli około trzy razy więcej niż cztery lata temu, wypełniło swoje zobowiązania. Jednak niepewność wśród...
Read More →

Obowiązek elektronicznego fakturowania wobec władz federalnych w Niemczech

/
Date09 cze 2021
/
Category
Od dnia 27.11.2020 r. administracja federalna przyjmuje od swoich dostawców i usługodawców wyłącznie faktury elektroniczne. Rachunki elektroniczne muszą być zgodne z europejską normą EN 16931 pod względem treści i formatu. Zgodnie z dyrektywą o elektronicznych rachunkach bankowych standard danych „XRechnung” ma być w Niemczech stosowany w pierwszej kolejności. Również format...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje