Zmiana okresu amortyzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania dla celów podatkowych w Niemczech

/ Zmiana okresu amortyzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania dla celów podatkowych w Niemczech

Zmiana okresu amortyzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania dla celów podatkowych w Niemczech

Zmiana okresu amortyzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania dla celów podatkowych w Niemczech

/
Date25 czerwiec 2021
/
Category

Do tej pory sprzęt komputerowy i oprogramowanie były zazwyczaj amortyzowane przez okres co najmniej trzech lat. W ramach wspierania cyfryzacji Federalne Ministerstwo Finansów ogłosiło 26 lutego 2021 r., że od 2021 r. okres użytkowania wynoszący jeden rok będzie mógł być stosowany jako podstawa do celów podatkowych. Skrócony okres użytkowania dla celów podatkowych dotyczy w równym stopniu przedsiębiorstw i osób prywatnych.

Sprzęt i oprogramowanie nabyte przed 2021 r. mogą być zatem w pełni zamortyzowane w 2021 r. To samo dotyczy sprzętu i oprogramowania nabytego w tym roku.

Federalne Ministerstwo Finansów szczegółowo określiło, które aktywa są szczególnie brane pod uwagę. Zgodnie z tym do pomocy kwalifikują się wszystkie urządzenia wejściowe, zwykle komputery i urządzenia wyjściowe, w tym monitory i drukarki, a także całe oprogramowanie operacyjne i użytkowe (takie jak oprogramowanie ERP i oprogramowanie dla systemów zarządzania towarami), z wyłączeniem serwerów.

Zgodnie z prawem handlowym koszty nabycia takich aktywów muszą być nadal amortyzowane przez przewidywany okres ich użytkowania. W nowych tabelach amortyzacji podatkowej nie ma możliwości powrotu do okresu użytkowania wynoszącego jeden rok. Jeżeli w bilansie podatkowym przyjęto krótszy okres amortyzacji, to w bilansie handlowym należy ująć podatek odroczony jako zobowiązania z tytułu tej różnicy.

Sprzęt komputerowy i oprogramowanie o kosztach nabycia do 800 euro mogą być również amortyzowane w ciągu jednego roku, zgodnie z poprzednimi warunkami, jako środki o niskiej wartości w rozumieniu prawa handlowego.

Uwaga: Nowa regulacja amortyzacji podatkowej sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Federalne Ministerstwo Finansów jest prawnie problematyczna. W związku z tym w najbliższym czasie należy spodziewać się zmiany prawa.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje