Więcej aktualności o: Niemcy

To jest strona odnośnie taga Niemcy

Odróżnienie metod rachunkowości od szacunków według MSSF w Niemczech

/
Date08 cze 2021
/
Category
Rachunkowość zgodna z MSSF podlega wymogowi zachowania istotnej spójności. Raz wybrane metody rachunkowości i wyceny muszą być zachowane w przyszłych sprawozdaniach finansowych. Zmiany metod są dopuszczalne tylko wtedy, gdy poprawiają wgląd w aktywa netto, sytuację finansową i wyniki działalności spółki lub są wymagane przez prawo. W przypadku zmiany metody, należy...
Read More →

Priorytety badań ESMA i DPR na 2021 rok

/
Date08 cze 2021
/
Category
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował w dniu 28.10.2020 r. swoje priorytety w zakresie kontroli na rok 2021, które w całości koncentrują się na pandemii koronawirusa. Spółki publiczne powinny rozważyć następujące aspekty przy sporządzaniu sprawozdań finansowych według MSSF na 2020 rok: Prezentacja sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem...
Read More →

Projekt ustawy o wdrożeniu dyrektywy w sprawie digitalizacji w Niemczech

/
Date04 cze 2021
/
Category
Niemiecki rząd przedstawił projekt ustawy, która ma wdrożyć europejską dyrektywę o digitalizacji. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do uproszczenia procesu tworzenia spółek i zakładania oddziałów w całej Europie dzięki wykorzystaniu narzędzi i procedur cyfrowych. Ma to na celu przyspieszenie procedur i obniżenie kosztów. Jednym z kluczowych punktów dyrektywy jest możliwość...
Read More →

Nowe regulacje dotyczące wirtualnego Walnego Zgromadzenia w Niemczech

/
Date04 cze 2021
/
Category
Pod koniec roku ustawodawca znowelizował podstawę prawną do przeprowadzania wirtualnych Walnych Zgromadzeń. Dotychczas akcjonariusze mieli możliwość zadawania pytań jedynie podczas wirtualnych Walnych Zgromadzeń. Obecnie akcjonariusze mają prawo zadawać pytania, a zarząd może jedynie decydować o sposobie odpowiedzi na pytania. Ustawodawca nie uregulował jednak ryzyka „zakłócenia“ obrad Walnego Zgromadzenia w wyniku...
Read More →

Zmodyfikowane przedłużenie zawieszenia obowiązku złożenia wniosku upadłości w Niemczech

/
Date02 cze 2021
/
Category
Ustawodawca przedłużył zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, które pierwotnie ograniczone było do końca stycznia 2021 roku, w zmienionej formie do 30 kwietnia 2021 roku. Wynika to z faktu, że rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy Corona jest nadal opóźnione ze względu na dużą liczbę wniosków oraz wymogi proceduralne i...
Read More →

Wygaśnięcie okresów przechowywania i niszczenie dokumentów w 2021 r. w Niemczech

/
Date02 cze 2021
/
Category
Po upływie ustawowych okresów przechowywania, wynoszących sześć lub dziesięć lat, przedsiębiorstwa mogą zniszczyć odpowiednie dokumenty. Od dnia 1 stycznia 2021 r. można zatem usuwać lub zniszczyć następujące dokumenty księgowe na elektronicznych nośnikach danych: zapisy z lat 2010 i wcześniejszych zapasy sporządzone do dnia 31.12.2010 r. księgi, dzienniki i konta, w...
Read More →

Odliczenie wydatków związanych z dochodem w przypadku rezygnacji z czynszu z powodu pandemii w Niemczech

/
Date31 maj 2021
/
Category
Właściciele nieruchomości mogą z reguły odliczyć pełną kwotę wydatków związanych z dochodem. Nie dotyczy to jednak wynajmu mieszkań po obniżonej stawce. W tym przypadku ustawa przewiduje, że wynajmujący mogą odliczyć w rozliczeniu podatkowym koszty związane z dochodem tylko na zasadzie proporcjonalnej, gdy czynsz wynosi mniej niż 50% (od 2021 r.)...
Read More →

Nowe regulacje w zakresie opodatkowania konsultacji outplacementowych w Niemczech

/
Date31 maj 2021
/
Category
Usługi doradcze i pomocnicze świadczone przez pracodawcę przy okazji rozwiązania stosunku pracy w celu reorientacji zawodowej odchodzącego pracownika (tzw. konsultacje outplacementowe) są zwolnione z podatku od wynagrodzeń wstecz od 2020 r. Zostało to uregulowane w tzw. rocznej ustawie podatkowej 2020 z dnia 21.12.2020 r. W związku z tym następujące świadczenia,...
Read More →

Zasady rozliczania podatku VAT w przypadku kuponów na towary lub usługi w Niemczech

/
Date28 maj 2021
/
Category
W dniu 2 listopada 2020 r. Federalne Ministerstw Finansów wydało oświadczenie w sprawie opodatkowania podatkiem VAT kuponów na towary lub usługi. Zgodnie z tym należy dokonać rozróżnienia między tzw. kuponami jednego przeznaczenia i kuponami różnego przeznaczenia. Z kuponem jednego przeznaczenia mamy do czynienia wówczas, gdy wszystkie informacje potrzebne do ustalenia...
Read More →

Aktualności dotyczące opodatkowania VAT samochodów służbowych w Niemczech

/
Date28 maj 2021
/
Category
W niedawnym orzeczeniu z dnia 20 stycznia 2021 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zaprzeczył ogólnemu opodatkowaniu podatkiem obrotowym udostępniania pracownikom w Niemczech pojazdów służbowych do użytku prywatnego. Zgodnie z tym orzeczeniem, dla wymiany usług dla celów VAT nie jest wystarczające, że pojazd jest „tylko“ udostępniany pracownikowi w ramach umowy o pracę....
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje