Więcej aktualności o: Usługi księgowe

To jest strona odnośnie taga Usługi księgowe

Zmiany dotyczące składania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty za 2022 r.

/
Date24 sty 2023
/
W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.), która miała miejsce pod koniec 2022 r., pragniemy zwrócić uwagę na zmiany przepisów w zakresie obowiązków przekazywania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przypominamy, że...
Read More →

Projekt ustawy o zwalczaniu unikania opodatkowania w Niemczech

/
Date15 lis 2021
/
Category
W dniu 31 marca 2021 r. rząd federalny przyjął projekt ustawy o zwalczaniu unikania opodatkowania i nieuczciwej konkurencji podatkowej. Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań, w wyniku których utrzymywanie relacji gospodarczych z firmami zarejestrowanymi w rajach podatkowych przestanie być atrakcyjne. Raje podatkowe to państwa, które nie zapewniają wystarczającej przejrzystości w sprawach...
Read More →

Aktualny status reformy podatku od nieruchomości w Niemczech

/
Date10 lis 2021
/
Category
Przyjęta w 2019 roku reforma podatku od nieruchomości ma wejść w życie w 2025 roku. Od 1 stycznia 2022 zaczną obowiązywać nowe zasady wymaganej w tym celu wyceny nieruchomości. Właściciele nieruchomości będą więc musieli od 2022 r. składać w urzędach skarbowych deklaracje dotyczące ustalenia wartości nieruchomości. W gestii krajów związkowych...
Read More →

Zmiany w zakresie potrącania podatku od zysków kapitałowych w Niemczech

/
Date08 lis 2021
/
Category
W dniu 8.6.2021 została opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw i tym samym wchodzi w życie ustawa o zmianie przepisów o zwolnieniu z podatku i wydawaniu zaświadczeń o podatku od zysków kapitałowych. Celem ustawy jest unowocześnienie procedury zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych bądź jego zwrotu. W Niemczech, niezależnie od tego,...
Read More →

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w Niemczech

/
Date05 lis 2021
/
Category
21 maja 2021 Bundestag przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatwierdzenie projektu przez Bundesrat nastąpiło w dniu 25 czerwca 2021. Celem ustawy jest stworzenie bardziej korzystnych ram funkcjonowania dla średnich spółek osobowych i przedsiębiorstw rodzinnych pod względem podatkowym. Podmioty te mają zyskać możliwość rozliczania...
Read More →

Rozszerzenie i przedłużenie pomocy pomostowej III i pomocy „Nowy start” w Niemczech

/
Date03 lis 2021
/
Category
Przyjmowanie wniosków o pomoc pomostową III na wsparcie przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych w przypadku spadku obrotów spowodowanego pandemią COVID-19 w okresie finansowania od listopada 2020 do czerwca 2021 zostało ponownie przedłużone w dniu 13.4.2021 i 9.6.2021 oraz dodatkowo przedłużone w ramach tzw. pomocy pomostowej III Plus do września 2021. W...
Read More →

Krajowy System e-Faktur – Testy już od października

/
Date29 wrz 2021
/
Na początku września do Sejmu wpłynął projekt zmian Ustawy o VAT (druk nr 1547), dotyczący wprowadzenia od 1 stycznia 2022 roku Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Jednak zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów – System w formie testowej ma być dostępny już od października, aby umożliwić przedsiębiorcom dostosowanie swojej infrastruktury...
Read More →

Rozliczenie umowy zlecenia lub o dzieło w PKPiR

/
Date24 wrz 2021
/
W jaki sposób możemy udokumentować w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów (dalej: PKPiR) koszty poniesione z tytułu rozliczenia umowy zlecenia lub o dzieło i wypłaty wynagrodzenia dla zleceniobiorcy lub wykonawcy? Czy wystarczy nam rachunek w formie elektronicznej czy potrzebujemy dodatkowych ? Przepisy prawa dot. księgowości w Polsce nie określają wprost,...
Read More →

Czy posiłki dla pracowników mogą stanowić koszt podatkowy?

/
Date20 wrz 2021
/
Category
Zapewnienie pracownikom bezpłatnych posiłków, to w ostatnich latach jeden z popularniejszych benefitów pracowniczych. Najczęściej firmy proponują swoim pracownikom śniadania, lunche lub owoce, jednak i inne posiłki cieszą się popularnością w ofertach przedsiębiorców. Czy dla pracodawców zakup produktów spożywczych dla pracowników i zleceniobiorców może stanowić koszt podatkowy? Zgodnie z interpretacją indywidualną...
Read More →

Kiedy komplementariusz może odliczyć od podatku PIT podatek spółki komandytowej (CIT)?

/
Date08 wrz 2021
/
Category
Od 1 stycznia 2021 roku polskie spółki komandytowe są zobowiązane do rozliczania podatku CIT. Dla właścicieli takich spółek oznacza to dwukrotne rozliczanie podatku dochodowego: najpierw zapłacą oni CIT spółki, a następnie PIT rozliczając własne dochody. Mimo, że dla komplementariuszy ustawodawca przewidział na tę okoliczność stosowną ulgę podatkową – nie obejmuje...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje