Więcej aktualności o: Usługi księgowe

To jest strona odnośnie taga Usługi księgowe

Bilety jednorazowe bez obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur

/
Data02 paź 2023
/
4 września 2023 r. w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia dotyczący określenia sytuacji, kiedy podatnik, przy odpowiednio udokumentowanych dostawach towarów lub usług, nie musi wystawiać faktur ustrukturyzowanych. Faktury związane z usługami przejazdu na płatnych autostradach, przewozem ludzi bez względu na dystans oraz kontrolą i nadzorem ruchu lotniczego będą...
Czytaj więcej

Zmiany dotyczące korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

/
Data14 wrz 2023
/
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie 1 września 2023 roku, wprowadzono zmiany dotyczące nadawania uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla podmiotów o bardziej rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Główne zmiany polegają na tym, że duże struktury podmiotów, które posiadają kilka zakładów lub inne jednostki wewnętrzne, mogą nadawać...
Czytaj więcej

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – nowa struktura e-faktury od 1 września

/
Data23 sie 2023
/
Aktualnie Krajowy System e-Faktur (KSeF) pozostaje rozwiązaniem dobrowolnym, ale Ministerstwo Finansów ciągle dąży do tego, by pomóc podatnikom w przejściu na obowiązkowe wystawianie faktur w tym systemie. Dla uproszczenia procesu wdrażania KSeF, od 1 września 2023 roku podatnicy będą korzystać z nowego formatu faktury elektronicznej – FA(2). Rozwiązania wdrożone w...
Czytaj więcej

Microsoft Business Central a Krajowy System e-Faktur (KSeF) – E-faktury

/
Data22 mar 2023
/
Obecnie w trakcie realizacji jest integracja systemu Microsoft Business Central (dawniej Microsoft NAV) z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy systemu będą mieli możliwość wysyłki faktur elektronicznych zgodnych z wymaganiami polskiego prawa i księgowości, bez konieczności korzystania z dodatkowych narzędzi. Integracja umożliwi też import faktur zakupu z KSeF...
Czytaj więcej

Zmiany dotyczące składania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty za 2022 r.

/
Data24 sty 2023
/
W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.), która miała miejsce pod koniec 2022 r., pragniemy zwrócić uwagę na zmiany przepisów w zakresie obowiązków przekazywania sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Przypominamy, że...
Czytaj więcej

Wyższe koszty dla pracodawców związane z używaniem do celów służbowych prywatnych pojazdów pracowników

/
Data20 sty 2023
/
Wyższe koszty za tzw. „Kilometrówki” Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, wpłynęło na zmianę kosztów używania pojazdów do celów służbowych. Pracodawca ma obowiązek pokryć...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o zwalczaniu unikania opodatkowania w Niemczech

/
Data15 lis 2021
/
Kategoria
W dniu 31 marca 2021 r. rząd federalny przyjął projekt ustawy o zwalczaniu unikania opodatkowania i nieuczciwej konkurencji podatkowej. Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań, w wyniku których utrzymywanie relacji gospodarczych z firmami zarejestrowanymi w rajach podatkowych przestanie być atrakcyjne. Raje podatkowe to państwa, które nie zapewniają wystarczającej przejrzystości w sprawach...
Czytaj więcej

Aktualny status reformy podatku od nieruchomości w Niemczech

/
Data10 lis 2021
/
Kategoria
Przyjęta w 2019 roku reforma podatku od nieruchomości ma wejść w życie w 2025 roku. Od 1 stycznia 2022 zaczną obowiązywać nowe zasady wymaganej w tym celu wyceny nieruchomości. Właściciele nieruchomości będą więc musieli od 2022 r. składać w urzędach skarbowych deklaracje dotyczące ustalenia wartości nieruchomości. W gestii krajów związkowych...
Czytaj więcej

Zmiany w zakresie potrącania podatku od zysków kapitałowych w Niemczech

/
Data08 lis 2021
/
Kategoria
W dniu 8.6.2021 została opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw i tym samym wchodzi w życie ustawa o zmianie przepisów o zwolnieniu z podatku i wydawaniu zaświadczeń o podatku od zysków kapitałowych. Celem ustawy jest unowocześnienie procedury zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych bądź jego zwrotu. W Niemczech, niezależnie od tego,...
Czytaj więcej

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje