Więcej aktualności o: Przepisy o podatku VAT w Niemczech

To jest strona odnośnie taga Przepisy o podatku VAT w Niemczech

Zarządzanie usługami w chmurze – doświadczenia wynikające z pożaru centrum danych w Niemczech

/
Data20 gru 2021
/
Kategoria
Na początku marca 2021 r. doszło do pożaru serwerowni największego europejskiego dostawcy usług w chmurze, firmy OVH. Doszczętnie spłonęło pięciopiętrowe centrum danych mogące pomieścić 12.000 serwerów, a kolejny budynek został zniszczony w połowie. Unicestwieniu uległa olbrzymia ilość danych użytkowników. Szkody były ogromne, ponieważ wielu klientów nie posiadało kopii zapasowych lub...
Czytaj więcej

Wymogi dotyczące potwierdzania i dokumentowania bezpieczeństwa danych w chmurze w Niemczech

/
Data17 gru 2021
/
Kategoria
Firmy korzystające z zewnętrznych usług informatycznych oraz usług i aplikacji w chmurze muszą gwarantować swoim klientom odpowiednie bezpieczeństwo informacji. Firmy powinny korzystać wyłącznie z tych usług w chmurze, w przypadku których podjęte środki bezpieczeństwa zostały odpowiednio zbadane i zweryfikowane pod względem technicznym i organizacyjnym. W tym celu Federalny Urząd ds....
Czytaj więcej

Wykluczenie możliwości podejmowania uchwał w trybie obiegowym, gdy nie przewiduje tego umowa spółki w Niemczech

/
Data15 gru 2021
/
Kategoria
W celu uproszczenia podejmowania uchwał przez wspólników w trakcie pandemii COVID-19, ustawodawca częściowo zawiesił ustawowy wymóg obecności na zgromadzeniach wspólników spółki z o.o. W 2020 i 2021 roku uchwały mogą być zatem podejmowane w trybie obiegowym bez konieczności uzyskania zgody wszystkich wspólników na taką procedurę. Niejasna jest jednak relacja między...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o ujednoliceniu prawa o fundacjach w Niemczech

/
Data13 gru 2021
/
Kategoria
W dniu 3 lutego 2021 r. rząd federalny przyjął projekt ustawy o ujednoliceniu prawa o fundacjach. Dzięki tej ustawie prawo o fundacjach ma być w przyszłości w sposób pełny uregulowane w kodeksie cywilnym. Do tej pory w poszczególnych krajach związkowych funkcjonowały bardziej szczegółowe regulacje. Nie są one jednak jednolite, tak...
Czytaj więcej

Projekt ustawy o przekształceniu rejestru beneficjentów rzeczywistych w rejestr pełny

/
Data10 gru 2021
/
Kategoria
W dniu 10 czerwca 2021 r. Bundestag przyjął projekt ustawy o przekształceniu rejestru beneficjentów rzeczywistych w rejestr pełny. Bundesrat wyraził zgodę w dniu 25.06.2021 r. Ustawa weszła w życie z dniem 1.8.2021 r. Zgodnie z ustawą, wszystkie spółki podlegające obowiązkowi sprawozdawczemu muszą przekazywać dane swoich beneficjentów rzeczywistych do Monitora Federalnego....
Czytaj więcej

Ustawa o stabilizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Niemczech

/
Data08 gru 2021
/
Kategoria
Ustawa o stabilizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw sprawia, że prawo upadłościowe w coraz większym stopniu ewoluuje od likwidacji spółek niewypłacalnych w kierunku reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W przyszłości przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie kryzysu będą mogły korzystać z instrumentów postępowania naprawczego i restrukturyzacyjnego poprzedzającego upadłość....
Czytaj więcej

Ułatwienia dla grup podatkowych w zakresie podatku VAT skupiających spółki osobowe w Niemczech

/
Data06 gru 2021
/
Kategoria
W ramach grupy podatkowej VAT, kilka prawnie niezależnych firm jest traktowanych dla celów podatku VAT, jako jedna jednostka. Warunkiem jest finansowa konsolidacja jednego lub większej liczby przedsiębiorstw (przedsiębiorstw kontrolowanych) z innym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwem kontrolującym). Jeżeli spółką kontrolowaną jest spółka osobowa, niemieckie organy podatkowe interpretują ten wymóg szczególnie rygorystycznie. Przedsiębiorstwo kontrolujące...
Czytaj więcej

Zmiany w podatku VAT w zakresie e-commerce w Niemczech

/
Data03 gru 2021
/
Kategoria
Od 1 lipca 2021 r. do transakcji transgranicznych z konsumentami i innymi osobami niebędącymi przedsiębiorcami będą miały zastosowanie nowe, daleko idące regulacje w zakresie podatku VAT. W przyszłości dostawy wewnątrzwspólnotowe na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami będą opodatkowane w kraju miejsca zamieszkania nabywcy (tzw. zasada kraju przeznaczenia). Warunkiem jest przekroczenie progu...
Czytaj więcej

Rozgraniczenia między świadczeniami pieniężnymi a niepieniężnymi w Niemczech

/
Data29 lis 2021
/
Kategoria
W dniu 13.4.2021 r. Federalne Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowe stanowisko w sprawie zmiany definicji rozgraniczenia między świadczeniami pieniężnymi a niepieniężnymi. Opinia jest w przeważającej części poświęcona zagadnieniu bonów i kart przedpłaconych, gdyż te rodzaje świadczeń są bardzo rozpowszechnione. W związku ze zmianami prawnymi znacznie ograniczone zostały warunki, na jakich przyznawanie...
Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie opodatkowania testów na COVID-19 w Niemczech

/
Data24 lis 2021
/
Kategoria
Zarówno Federalne Ministerstwo Finansów, jak i administracje podatkowe szeregu krajów związkowych zajęły stanowisko w sprawie opodatkowania testów na COVID-19: Z punktu widzenia pracodawcy: Jeżeli pracodawca pokrywa koszty testów COVID-19 dla swoich pracowników, pracownik nie musi płacić podatku od świadczenia niepieniężnego. Przetestowanie pracowników jest uznawane za interes własny pracodawcy. Pracodawca może...
Czytaj więcej
1 2 3 6

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje