Menu
Tag

2015

Nowelizacja ustawy o PIT: 70% podatek od odszkodowań

Od 1 stycznia 2016 r. opodatkowaniu będą objęte niektóre odprawy i odszkodowania w związku z zakazem konkurencji. Odszkodowania z 70% PIT Opodatkowaniem będą objęte m.in. odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji, a przepisy te regulują jedynie wypłaty odszkodowań na rzecz pracowników lub byłych pracowników – nie dotyczą one...
Read More →

Ustawodawca ogranicza możliwości wydłużania umów o pracę na czas określony

Sejm RP, uchwalając nowelizację kodeksu pracy, ograniczył okres, na jaki mogą być zawierane umowy o pracę na czas określony, do 33 miesięcy. Za pomocą ograniczenia praktyki stosowanej często przez polskich pracodawców, polegającej na zatrudnianiu latami tego samego pracownika, na podstawie umów na czas określony (tzw. umowy łańcuchowe o pracę) bez...
Read More →

Zakup paczek świątecznych może mieć charakter socjalny

Świąteczne świadczenia na rzecz pracowników mogą być finansowane albo ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS) albo ze środków obrotowych firmy. W zależności od tego, z których funduszy zostaną pokryte te wydatki, będą zależeć podatkowe skutki omawianych działań zarówno po stronie zakładu pracy jak i będących beneficjentami omawianych świadczeń...
Read More →

Europejska wieża Babel – jeden rynek, wiele języków

Z raportu Komisji Europejskiej „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” wydanego w maju bieżącego roku wynika jasno, że stworzenie jednolitego rynku e-commerce jest obecnie jednym z priorytetów Komisji. Cel ten ma być osiągnięty między innymi w drodze dalszej harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich oraz poprzez wyeliminowanie różnic regulacyjnych w takich obszarach...
Read More →

Prowadzisz platformę e-commerce kierującą ofertę do konsumentów? Uważaj na klauzule niedozwolone!

Z roku na rok polska gospodarka cyfrowa rozwija się coraz prężniej, a sektor e-commerce zyskuje coraz większy udział w PKB. Internet staje się dla przedsiębiorców coraz ważniejszym kanałem dystrybucji oraz źródłem pozyskiwania nowych klientów, których przekonuje wygoda i łatwość dokonywania zakupów bez konieczności wychodzenia z domu.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje