Aktualności

/ Niemcy

Rozróżnienie między wynagrodzeniem pieniężnym a niepieniężnym w Niemczech

Rozróżnienie między wynagrodzeniem pieniężnym a niepieniężnym w Niemczech

/
Date29 lis 2021
/
Category

W dniu 13.4.2021 r. Federalne Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowe stanowisko w sprawie zmiany definicji rozgraniczenia między świadczeniami pieniężnymi a niepieniężnymi.

Opinia jest w przeważającej części poświęcona zagadnieniu bonów i kart przedpłaconych, gdyż te rodzaje świadczeń są bardzo rozpowszechnione. W związku ze zmianami prawnymi znacznie ograniczone zostały warunki, na jakich przyznawanie bonów towarowych lub doładowywanie kart płatniczych przez pracodawcę jest uznawane za świadczenie niepieniężne. Obecnie ze świadczeniem niepieniężnym mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy bon lub karta uprawnia posiadacza wyłącznie do zakupu towarów lub usług. Dodatkowe podanie kwoty pieniężnej nie ma tu decydującego znaczenia. Ponadto od dnia 1 stycznia 2022 r. muszą zostać spełnione określone kryteria ustawy o nadzorze nad usługami płatniczymi. Rozporządzenie to ogranicza świadczenia niepieniężne do bonów i kart przedpłaconych o ograniczonej możliwości wykorzystania.

Za świadczenia niepieniężne nie można natomiast uznawać celowych świadczeń pieniężnych, zwrotu poniesionych wydatków, surogatów pieniądza lub innych korzyści wyrażonych w kwocie pieniężnej. Stanowisko organów podatkowych jest poparte obszernymi wyjaśnieniami i licznymi przykładami.

Pracodawcy, którzy obecnie korzystają z modelu kart przedpłaconych do regularnego przyznawania świadczeń niepieniężnych, powinni sprawdzić, czy stosowany system spełnia niezbędne wymogi ustawy o nadzorze nad usługami płatniczymi. Jeżeli warunki te nie zostaną spełnione na dzień 1 stycznia 2022 roku, świadczenia niepieniężne będą od tego dnia podlegać opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie społeczne.

Dodatkowym warunkiem zastosowania limitu zwolnienia z opodatkowania świadczenia niepieniężnego w wysokości 44 EUR miesięcznie (od 1 stycznia 2022 r.: 50 EUR) przy korzystaniu z bonów i kart przedpłaconych jest fakt przyznawania ich jako dodatkowego składnika i tak należnego wynagrodzenia. Nie można więc korzystać z tej formy np. w celu wypłaty części wynagrodzenia w postaci bonów lub kart przedpłaconych.

Wypłaty środków w tranzycie na rzecz pracowników oraz zwrot poniesionych kosztów są nadal zwolnione z podatku, nawet jeśli są rozliczane za pomocą bonów lub kart przedpłaconych.

Ponadto w wyżej wymienionym piśmie Federalnego Ministerstwa Finansów mowa jest o możliwości traktowania jako świadczenia niepieniężnego dodatkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenia zdrowotnego, o ile odpowiednie ubezpieczenie jest zawierane przez pracodawcę i opłaca on składki.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje