Aktualności

/ Niemcy

Ustawa o stabilizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Niemczech

Ustawa o stabilizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Niemczech

/
Data08 gru 2021
/
Kategoria

Ustawa o stabilizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw sprawia, że prawo upadłościowe w coraz większym stopniu ewoluuje od likwidacji spółek niewypłacalnych w kierunku reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej. W przyszłości przedsiębiorstwa znajdujące się na wczesnym etapie kryzysu będą mogły korzystać z instrumentów postępowania naprawczego i restrukturyzacyjnego poprzedzającego upadłość.

Szanse na powodzenie restrukturyzacji przedsiębiorstw są tym większe, im wcześniej rozpoznany zostanie kryzys. Wymaga to skutecznego wykrywania potencjalnych zagrożeń na wczesnym etapie. Obowiązek monitorowania sytuacji podmiotu pod kątem wczesnego wykrywania kryzysów i wdrażania zarządzania kryzysowego został obecnie zapisany w prawie dla wszystkich podmiotów z ograniczoną odpowiedzialnością, niezależnie od ich formy prawnej. Odpowiedzialność w tym zakresie ponoszą członkowie zarządu, którzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności osobistej, jeśli nie wypełniają tego obowiązku lub wypełniają go w sposób niewystarczający.

Konkretne obowiązki w zakresie monitorowania zależą od wielkości, branży, struktury, a także formy prawnej przedsiębiorstw. Zgodnie z przyjętym modelem planowania płynności, wypłacalność powinna być zapewniona przynajmniej na okres wynoszący zazwyczaj 24 miesiące. Ponadto należy zwrócić uwagę na wczesne identyfikowanie ryzyka zagrażającego istnieniu firmy. W tym celu należy na przykład zapewnić odpowiedni przepływ informacji od działów odpowiedzialnych za identyfikację ryzyka i między nimi. W przypadku pojawienia się oznak kryzysu należy ponadto podjąć odpowiednie środki zaradcze i poinformować organy nadzorcze. W razie potrzeby należy również skorzystać z zewnętrznych usług konsultingowych. W miarę postępu kryzysu wymogi dotyczące skutecznego monitorowania i niezbędnych środków zaradczych stają się coraz bardziej rygorystyczne.

Eskalacji sytuacji można również zapobiec na wczesnym etapie dzięki wprowadzonym przez ustawę zapobiegawczym środkom restrukturyzacyjnym. Z tego powodu warto prowadzić ścisły monitoring za pomocą efektywnego systemu wczesnego wykrywania ryzyka. Wprowadzony obecnie wymóg monitorowania sytuacji przedsiębiorstwa ma szczególne znaczenie w związku z przywróceniem z końcem kwietnia 2021 nieograniczonego obowiązku składania wniosków o ogłoszenie upadłości.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje