Category: Niemcy

Uwzględnienie rezerwy na rzecz utrzymania dla celów podatku od przeniesienia własności nieruchomości w Niemczech

/
Date23 Cze 2021
/
Category
Przy zakupie nieruchomości powstaje podatek od przeniesienia własności nieruchomości, który wynosi od 3,5% do 6,5% ceny zakupu, w zależności od landu. Przy zakupie mieszkania nabywcy mogli wcześniej uzyskać obniżenie podatku od nabycia nieruchomości, jeśli w umowie kupna było zawarte, że rezerwa na utrzymanie jest wliczona w cenę kupna. Wynika to...
Read More →

Zwolnienie z podatku spadkowego własnego domu rodzinnego w przypadku jego opuszczenia z powodu choroby w Niemczech

/
Date22 Cze 2021
/
Category
Jeśli jeden z małżonków dziedziczy wspólnie zajmowany dom rodzinny po śmierci drugiego małżonka, jest on zwolniony z podatku od spadków, jeśli nadal w nim mieszka przez co najmniej dziesięć kolejnych lat. Zwolnienie z podatku od spadków pozostaje w mocy, jeśli pozostały przy życiu małżonek musi wyprowadzić się z domu w...
Read More →

Ulga podatkowa na remonty energetyczne w Niemczech

/
Date22 Cze 2021
/
Category
Właściciele nieruchomości mieszkalnych w Unii Europejskiej zamieszkanych przez właścicieli mogą otrzymać ulgę podatkową w wysokości 20 % kosztów, do maksymalnej kwoty 40 000 euro, na energooszczędne działania remontowe rozłożone na trzy lata. Do beneficjentów należą np. renowacja okien, drzwi lub systemu grzewczego, a także termoizolacja. Warunkiem jest, że działanie jest...
Read More →

Trzecia ustawa o ulgach podatkowych w związku z pandemią koronawirusa („Drittes Corona-Steuerhilfegesetz”) w Niemczech

/
Date18 Cze 2021
/
Category
W dniu 17.03.2021 r. weszła w życie Trzecia ustawa o ulgach podatkowych w związku z pandemią koronawirusa. Obejmuje ona następujące działania mające na celu pomoc przedsiębiorstwom i rodzinom podczas pandemii koronawirusa: Maksymalne kwoty na kompensację strat z lat 2020 i 2021 z dochodem z lat poprzednich (tzw. przeniesienie strat) dla...
Read More →

Odrębne wykazywanie podatku VAT dla firm zagranicznych z dostawami montażowymi w Niemczech

/
Date18 Cze 2021
/
Category
Zagraniczne firmy budowlane są generalnie zwolnione z obowiązku płacenia podatku VAT w Niemczech pod warunkiem, że nie utrzymują stałego zakładu w Niemczech i nie zatrudniają podwykonawców. Tłem tego jest tzw. obciążenie odwrotne. Zgodnie z tym niemiecki zleceniodawca jest zobowiązany do zapłacenia niemieckiego podatku obrotowego, który z kolei może odliczyć w...
Read More →

Portale elektroniczne (zwłaszcza markety internetowe), jako dłużnicy podatkowi w Niemczech

/
Date16 Cze 2021
/
Category
Od 01.01.2019 r. operatorzy marketu elektronicznego mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niezapłacony podatek VAT innych przedsiębiorców, jeżeli na udostępnionym marketplace legalnie powstał podatek VAT. Posiadając zaświadczenie o rejestracji podatkowej przedsiębiorcy internetowego wydane przez właściwy urząd skarbowy, market internetowy może uniknąć tej odpowiedzialności. W związku z roczną ustawą podatkową 2020,...
Read More →

Podział podatku naliczonego VAT w przypadku budynków o różnym przeznaczeniu w Niemczech

/
Date16 Cze 2021
/
Category
W dniu 11 listopada 2020 r. Federalny Sąd Skarbowy potwierdził swoje dotychczasowe orzecznictwo w sprawie wzoru podziału podatku naliczonego VAT w odniesieniu do kosztów nabycia lub budowy budynku o mieszanym przeznaczeniu. Ponadto, otworzył on możliwość zmiany początkowo wybranego wzoru podziału. W przypadku tego wyroku wybudowano budynek, który następnie został wynajęty...
Read More →

OSS w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych na rzecz osób fizycznych do celów prywatnych w Niemczech

/
Date14 Cze 2021
/
Category
Z dniem 01.07.2021 r. specjalna procedura poboru Mini-One-Stop-Shop (MOSS) zostanie przekształcona w procedurę One-Stop-Shop (OSS). Dotychczasowa procedura MOSS dotyczyła jedynie usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami w innych państwach członkowskich UE. Jeśli próg 10 000 euro został przekroczony, przedsiębiorca mógł zatem wybrać albo rejestrację do celów VAT w...
Read More →

Sprzedaż wysyłkowa osobom fizycznym w UE z nieprawidłową informacją o VAT na fakturze w Niemczech

/
Date11 Cze 2021
/
Category
W wyroku z dnia 27 maja 2020 r. Sąd Skarbowy w Monachium (Finanzgericht, FG) zajął się kwestią odpowiedzialności za nieprawidłowe wykazanie podatku VAT w przypadku dostaw dla prywatnych odbiorców końcowych w innych krajach europejskich. W przedmiotowej sprawie przedsiębiorstwo prowadzące sprzedaż wysyłkową dostarczało towary z Niemiec austriackim klientom prywatnym. Zgodnie z...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje