Aktualności

/ Niemcy

Wykluczenie możliwości podejmowania uchwał w trybie obiegowym, gdy nie przewiduje tego umowa spółki w Niemczech

Wykluczenie możliwości podejmowania uchwał w trybie obiegowym, gdy nie przewiduje tego umowa spółki w Niemczech

/
Data15 gru 2021
/
Kategoria

W celu uproszczenia podejmowania uchwał przez wspólników w trakcie pandemii COVID-19, ustawodawca częściowo zawiesił ustawowy wymóg obecności na zgromadzeniach wspólników spółki z o.o. W 2020 i 2021 roku uchwały mogą być zatem podejmowane w trybie obiegowym bez konieczności uzyskania zgody wszystkich wspólników na taką procedurę.

Niejasna jest jednak relacja między wyżej wymienionym przepisem ustawowym a ewentualnymi odmiennymi ustaleniami w umowie spółki. Na przykład, niektóre umowy spółki przewidują, że uchwały mogą być podejmowane wyłącznie w trybie obiegowym, jeżeli wyrażą na to zgodę wszyscy wspólnicy.

Zgodnie z jedną z opinii prawnych, nowa regulacja ma pierwszeństwo przed tego rodzaju zapisami. W związku z tym, mimo odmiennych postanowień zawartych w umowie spółki, możliwe jest podjęcie uchwały w trybie obiegowym. Jest to uzasadnione celem ustawy, jakim jest daleko idące uproszczenie podejmowania uchwał bez możliwości ich blokowania przez poszczególnych wspólników. Zgodnie z opinią przeciwną, jeżeli umowa spółki zawiera postanowienia dotyczące procedury podejmowania uchwał w trybie obiegowym, wówczas to umowa spółki ma pierwszeństwo nad regulacją ustawową.

Rozstrzygnięcie wydane przez Sąd Okręgowy w Stuttgarcie stwierdza, że pierwszeństwo mają postanowienia umowy spółki. Decyzja ta wskazuje kierunek, w jakim zmierza orzecznictwo. Sytuacja prawna jest jednak nadal sporna ze względu na brak orzeczenia Sądu Najwyższego.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje