Category: Niemcy

Zawieszenie obowiązku składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w przypadku nowo powstających spółek w Niemczech

/
Date11 Cze 2021
/
Category
Wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub zawodowej przedsiębiorcy byli dotychczas zobowiązani do składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w bieżącym i następnym roku kalendarzowym. Trzecia ustawa o odciążeniu biurokracji („Drittes Bürokratieentlastungsgesetz”) rozszerzyła te przepisy o procedurę podatkową o nowy przepis obowiązujący od 01.01.2021 r. W związku z powyższym, właściwy termin zwrotu...
Read More →

Aktualizacja obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach w Niemczech

/
Date09 Cze 2021
/
Category
Ustawa o opakowaniach obowiązuje w Niemczech od dwóch lat i tym samym całkowicie zastąpiła obowiązujące wcześniej przepisy o opakowaniach. W szczególności przejrzystość zapewniona dzięki publicznie dostępnemu rejestrowi producentów LUCID sprawiła, że około 200 000 producentów, czyli około trzy razy więcej niż cztery lata temu, wypełniło swoje zobowiązania. Jednak niepewność wśród...
Read More →

Obowiązek elektronicznego fakturowania wobec władz federalnych w Niemczech

/
Date09 Cze 2021
/
Category
Od dnia 27.11.2020 r. administracja federalna przyjmuje od swoich dostawców i usługodawców wyłącznie faktury elektroniczne. Rachunki elektroniczne muszą być zgodne z europejską normą EN 16931 pod względem treści i formatu. Zgodnie z dyrektywą o elektronicznych rachunkach bankowych standard danych „XRechnung” ma być w Niemczech stosowany w pierwszej kolejności. Również format...
Read More →

Odróżnienie metod rachunkowości od szacunków według MSSF w Niemczech

/
Date08 Cze 2021
/
Category
Rachunkowość zgodna z MSSF podlega wymogowi zachowania istotnej spójności. Raz wybrane metody rachunkowości i wyceny muszą być zachowane w przyszłych sprawozdaniach finansowych. Zmiany metod są dopuszczalne tylko wtedy, gdy poprawiają wgląd w aktywa netto, sytuację finansową i wyniki działalności spółki lub są wymagane przez prawo. W przypadku zmiany metody, należy...
Read More →

Badanie, na którym skupią się ESMA i DPR w 2021 r. w Niemczech

/
Date08 Cze 2021
/
Category
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował w dniu 28.10.2020 r. swoje priorytety w zakresie kontroli na rok 2021, które w całości koncentrują się na pandemii koronawirusa. Spółki publiczne powinny rozważyć następujące aspekty przy sporządzaniu sprawozdań finansowych według MSSF na 2020 rok: Prezentacja sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem...
Read More →

Projekt ustawy o wdrożeniu dyrektywy w sprawie digitalizacji w Niemczech

/
Date04 Cze 2021
/
Category
Niemiecki rząd przedstawił projekt ustawy, która ma wdrożyć europejską dyrektywę o digitalizacji. Dyrektywa ta zobowiązuje państwa członkowskie do uproszczenia procesu tworzenia spółek i zakładania oddziałów w całej Europie dzięki wykorzystaniu narzędzi i procedur cyfrowych. Ma to na celu przyspieszenie procedur i obniżenie kosztów. Jednym z kluczowych punktów dyrektywy jest możliwość...
Read More →

Nowe regulacje dotyczące wirtualnego Walnego Zgromadzenia w Niemczech

/
Date04 Cze 2021
/
Category
Pod koniec roku ustawodawca znowelizował podstawę prawną do przeprowadzania wirtualnych Walnych Zgromadzeń. Dotychczas akcjonariusze mieli możliwość zadawania pytań jedynie podczas wirtualnych Walnych Zgromadzeń. Obecnie akcjonariusze mają prawo zadawać pytania, a zarząd może jedynie decydować o sposobie odpowiedzi na pytania. Ustawodawca nie uregulował jednak ryzyka „zakłócenia“ obrad Walnego Zgromadzenia w wyniku...
Read More →

Zmodyfikowane przedłużenie zawieszenia obowiązku złożenia wniosku upadłości w Niemczech

/
Date02 Cze 2021
/
Category
Ustawodawca przedłużył zawieszenie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, które pierwotnie ograniczone było do końca stycznia 2021 roku, w zmienionej formie do 30 kwietnia 2021 roku. Wynika to z faktu, że rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy Corona jest nadal opóźnione ze względu na dużą liczbę wniosków oraz wymogi proceduralne i...
Read More →

Wygaśnięcie okresów przechowywania i niszczenie dokumentów w 2021 r. w Niemczech

/
Date02 Cze 2021
/
Category
Po upływie ustawowych okresów przechowywania, wynoszących sześć lub dziesięć lat, przedsiębiorstwa mogą zniszczyć odpowiednie dokumenty. Od dnia 1 stycznia 2021 r. można zatem usuwać lub zniszczyć następujące dokumenty księgowe na elektronicznych nośnikach danych: zapisy z lat 2010 i wcześniejszych zapasy sporządzone do dnia 31.12.2010 r. księgi, dzienniki i konta, w...
Read More →

Odliczenie wydatków związanych z dochodem w przypadku rezygnacji z czynszu z powodu pandemii w Niemczech

/
Date31 Maj 2021
/
Category
Właściciele nieruchomości mogą z reguły odliczyć pełną kwotę wydatków związanych z dochodem. Nie dotyczy to jednak wynajmu mieszkań po obniżonej stawce. W tym przypadku ustawa przewiduje, że wynajmujący mogą odliczyć w rozliczeniu podatkowym koszty związane z dochodem tylko na zasadzie proporcjonalnej, gdy czynsz wynosi mniej niż 50% (od 2021 r.)...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje