Małe przedsiębiorstwa

/ Wielkość działalności

Usługi outsourcingu finansowego i księgowości dla małych przedsiębiorstw

W miarę rozwoju małej firmy, nieuniknione jest, że zadania peryferyjne, takie jak płace i rachunkowość, staną się bardziej wymagające. Wykonywanie tych zadań wewnętrznie oznacza, że Twoje skupienie i energia zostaną zabrane z dala od podstawowych celów biznesowych i często mogą hamować rozwój firmy. Outsourcing usług finansowych i księgowych firmy do getsix® pozwoli Ci skierować swój czas i zasoby na ważniejsze elementy Twojej organizacji, bez zniechęcania do rozwoju Twojej firmy.

Jedną z głównych korzyści z outsourcingu usług finansowych i księgowych do getsix® jest wynikająca z tego redukcja kosztów dla Twojej organizacji. Zamiast ponosić nakłady kapitałowe na rekrutację, szkolenia i stworzenie miejsca pracy dla dodatkowego pracownika, getsix® zarządza wymaganymi usługami finansowymi i księgowymi w sposób wysoce kompetentny. Dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu posiadamy rozległe doświadczenie F&A i możemy zapewnić doskonałe wyniki dla Twojej organizacji.

getsix® utrzymuje również możliwość dostarczania kompleksowego rozwiązania dla usług finansowych i działania jako wirtualny dział księgowości dla Twojej firmy.

Outsourcing finansowy i księgowy – zalety

  • Surowo przestrzegamy Polskich Standardów Rachunkowości (ogólnie przyjętych zasad rachunkowości) przy prowadzeniu usług finansowo-księgowych;
  • Z zaangażowaniem w ciągłe doskonalenie i rozwój, nasi specjaliści z dziedziny finansów i rachunkowości regularnie przechodzą szkolenia i oceny;
  • Na getsix® utrzymujemy regularną komunikację z naszymi klientami w celu promowania przejrzystości i dostarczania aktualizacji projektów;
  • Zmniejszenie kosztów do 50%.

Podstawowa księgowość & usługi płacowe

Dla mniejszych klientów o ograniczonych lokalnych działaniach operacyjnych, zazwyczaj świadczymy szereg podstawowych usług z naszego zakresu usług, Nasi klienci mogą korzystać z dzielenia się wszystkimi naszymi zasobami, technologią i specjalistycznymi umiejętnościami, które są im potrzebne, za ułamek tego, ile kosztowałoby utrzymanie ich w firmie.

  • Księgowość – obsługa transakcji zamówień zakupu, faktur od dostawców, faktur sprzedaży, zmian stanu zapasów, zmian stanu środków trwałych, płatności iwpływów bankowych i drobnych środków pieniężnych; uzgadnianie i prowadzenie księgi głównej, banku, należności, zobowiązań, podatków, zapasów, środków trwałych;
  • Zgłoszenia podatkowe – przygotowanie i składanie deklaracji miesięcznych, kwartalnych lub rocznych zgodnie z wymaganiami (VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek lokalny, podatek akcyzowy, cła, inne);
  • Płac – pełna obsługa naliczania płac, ustawowych zwrotów, przetwarzania płatności, szczegółowy miesięczny wpis księgowy;
  • Sprawozdawczość statutowa i sprawozdawczość lokalna – sporządzenie ustawowego sprawozdania finansowego na koniec roku, w tym konsolidacja;
  • Raportyzacja zarządcza – przygotowanie miesięcznego, zalecanego pakietu sprawozdawczego standardów międzynarodowych, różne analizy finansowe ad hoc i prognozy przepływów pieniężnych;
  • Accounting Software – wykorzystanie niedrogiego, a jednocześnie efektywnego, zintegrowanego pakietu księgowości lokalnej, w tym pełnej konfiguracji i konserwacji.

getsix® jest również przeznaczony dla małych i rozwijających się przedsiębiorstw. Oferujemy jedno proste źródło dla księgowości, księgowości i potrzeb płacowych małej firmy. Jako klient, otrzymasz dedykowanego księgowego, w razie potrzeby z odpowiednimi umiejętnościami językowymi do stałej współpracy z Tobą. Oferujemy profesjonalne usługi po przystępnych cenach, koncentrując się na spersonalizowanej obsłudze i budowaniu ciągłych relacji. Współpracujemy ze wszystkimi rodzajami struktur biznesowych, w tym z firmami jednoosobowymi, spółkami osobowymi i organizacjami non-profit. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC), korporacje, firmy działające w domu oraz firmy działające w Internecie.

Niewielka indywidualna działalność gospodarcza w Polsce

Wspieramy również małe, indywidualne rodzaje działalności dla ich małych potrzeb w zakresie księgowości i rachunkowości. Możesz zadzwonić lub napisać o dostosowanej stawce godzinowej zgodnie z Twoimi wymaganiami dotyczącymi liczby godzin.

Nasze ceny są konkurencyjne również w stosunku do mniejszych biur rachunkowych w Polsce. Nie ma miesięcznego, minimalnego zobowiązania dotyczącego godzin pracy dla klienta. Tylko faktyczne wysłane bony zostaną przez nas rozliczone z klientem. To najlepsza zaleta, jaką oferujemy naszym klientom. Napisz teraz, aby otrzymać wycenę godzinną z podaniem szczegółów dotyczących Twoich wymagań.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje