Zintegrowana platforma oparta o model BPO – BPaaS

/ Podstawa świadczenia usług

Nasze zintegrowane usługi BPO oparte na platformie

  • ERP + BPO (w chmurze)
  • ECM + BPO (w chmurze)
  • ERP + ECM / BI + BPM + BPO (w chmurze)
  • ERP + ECM / BI + BPO (w chmurze)
  • ECM + BPM + BPO (w chmurze)

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje