Zintegrowana platforma oparta o model BPO – BPaaS

/ Podstawa świadczenia usług

Nasze zintegrowane usługi BPO oparte na platformie

  • ERP + BPO (w chmurze)
  • ECM + BPO (w chmurze)
  • ERP + ECM / BI + BPM + BPO (w chmurze)
  • ERP + ECM / BI + BPO (w chmurze)
  • ECM + BPM + BPO (w chmurze)
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje