Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

/ Rozwiązania w chmurze

Hosting aplikacji (Saas) za pomocą Microsoft Dynamics NAV

getsix® przejmuje obsługę i utrzymanie środowiska Dynamics NAV należącego do Państwa za stałą opłatę miesięczną. Nasza bogata infrastruktura IT obejmuje serwery, sieci i zabezpieczenia oraz gwarantuje świadczenie dostępu do danych krytycznych 24/7 dla potrzeb działalności gospodarczej, w tym również ustaloną minimalną dostępność dla całego środowiska systemowego na podstawie umowy SLA. Środowisko Dynamics NAV udostępniane jest za pośrednictwem Citrix XEN App.

Skorzystaj z niezawodnych procesów w obszarach sprzedaży, magazynowania i księgowości, a także w innych obszarach przedsiębiorstwa. Skoncentruj się na swoich podstawowych kompetencjach i powierz nam odpowiedzialność za obsługę systemów.

1. Microsoft Dynamics NAV w skrócie

W samych Niemczech ponad 14 000 średnich przedsiębiorstw polega na oprogramowaniu biznesowym firmy Microsoft. Microsoft Dynamics NAV (Navision) to kompletne rozwiązanie stworzone specjalnie dla potrzeb średnich przedsiębiorstw. Jednorodny system ERP w obrębie przedsiębiorstwa jest w stanie wspierać każdą sferę działalności w Państwa organizacji, np. księgowość, zarządzanie zapasami lub sprzedaż.

Microsoft Dynamics NAV to wydajny produkt w atrakcyjnej cenie, który rozwiązuje właśnie takie problemy średnich przedsiębiorstw jak wyżej. W celu utrzymania konkurencyjności w dłuższej perspektywie czasu należy zadbać, aby personel był w stanie efektywniej pracować. To z kolei wymaga oprogramowania zintegrowanego, elastycznego i łatwego w użyciu, a takim jest Microsoft Dynamics NAV. Oferuje ono funkcje kontroli procesów biznesowych w średnich przedsiębiorstwach i zapewnia bezpieczeństwo, jakie daje standardowe rozwiązanie sprawdzone w skali międzynarodowej, ale w połączeniu z elastycznością rozwiązań indywidualnych.

Przyspieszony przepływ informacji prowadzi do zwiększenia wydajności procesu w przedsiębiorstwie.
Korzystanie z nowoczesnego systemu ERP to wiele zalet
saas-1

 • Wprowadzanie danych tylko raz;
 • Możliwość pracy na tych samych danych przez wszystkich;
 • Wprowadzanie zmian tylko raz;
 • Elektroniczna wymiana danych pomiędzy procesami;
 • Doskonała forma kontroli procesów;
 • Funkcja powiadamiania;
 • Szybsze uzyskiwanie sprawozdań;
 • Natychmiastowe sprawdzanie bieżących czynności itd.

Skutkuje to:

 • Pełną integracją procesów w przedsiębiorstwie w pojedynczym systemie;
 • Platformą, która jest zintegrowana, niezawodna i elastyczna oraz wyposażona w otwarte złącza;
 • Bazą danych o wysokim stopniu zabezpieczeń, rejestrującą dostęp i wskazującą niezgodności;
 • Możliwością kontrolowania nie tylko własnych czynności, ale i czynności dostawców, klientów i personelu.

Można także dodać inne wymagane funkcje.
Podsumowując należy powiedzieć, że dzięki jednorodnemu i kompletnemu systemowi praca staje się zdecydowanie bardziej wydajna i produktywna.

2. Hosting aplikacji / SaaS – informacje ogólne

Oprogramowanie jako usługa – czyli SaaS to model, w którym oprogramowanie jest udostępniane użytkownikowi za pośrednictwem internetu. Nasi klienci nie wnoszą opłat za posiadanie oprogramowania, ale zamiast tego płacą za jego wypożyczenie.

Oferujemy usługę SaaS wraz z Microsoft Dynamics NAV, co daje dużo możliwości i zalet. Należą do nich:

Niskie koszty

Nie muszą Państwo dokonywać zakupu oprogramowania ERP dla swojego przedsiębiorstwa w Polsce, na przykład aplikacji do wystawiania faktur wychodzących lub prowadzenia magazynów, ponieważ dzięki usłudze oprogramowania IT możliwe jest wynajmowanie wszystkich niezbędnych programów w łatwy sposób przez internet. Oszczędzają Państwo nie tylko na kosztach inwestycyjnych za licencje lub utrzymanie własnych serwerów, ale również na kosztach instalacji i utrzymania.

Płacą Państwo wyłącznie za to, co jest rzeczywiście niezbędne; w przypadku wynajmu licencji w modelu SaaS, wnoszą Państwo tylko opłaty za te licencje, które są rzeczywiście używane. Dzięki programowi Microsoft SPLA ponoszą Państwo jedynie niskie koszty wstępne, tzn. płacą Państwo tylko za te licencje, które były użyte w danym miesiącu.

 • Profesjonalne oprogramowanie wynajmowane wygodnie przez internet;
 • Większa płynność finansowa dla innych inwestycji;
 • Administracja i zarządzanie wolne od kosztów.

Cena wynajmu w postaci modelu SaaS zawiera gwarancję dostarczenia oprogramowania (prawa do aktualizacji), dzięki czemu w ramach całkowitej opłaty miesięcznej oferujemy Państwu najnowsze wersje produktów w ramach programu SPLA; ceny za Microsoft Dynamics NAV zawierają plan rozszerzony (dawniej utrzymanie).

Więcej czasu

eUsługa getsix®< SaaS Dynamics NAV pozwoli Państwu zaoszczędzić nie tylko na kosztach, ale przede wszystkim na czasie. getsix® przejmie instalację, utrzymanie i aktualizacje Państwa oprogramowania oraz ochronę danych biznesowych umieszczonych na serwerach zewnętrznych.

 • Automatyczna aktualizacja programów oraz oprogramowania antywirusowego i antyspamowego;
 • Codzienna ochrona danych i ich odzyskiwanie w przypadku utraty;
 • Stały dostęp dzięki ciągłej kontroli i utrzymaniu systemu;
 • Doradztwo za pośrednictwem wielojęzycznej infolinii IT.

Większą elastyczność

Dzięki eUsłudze getsix® SaaS Dynamics NAV będą Państwo mogli cieszyć się maksymalną swobodą w pracy. Za pomocą komputera stacjonarnego lub notebooka z dostępem do internetu będą mieć Państwo dostęp do aplikacji i danych z każdego miejsca – w biurze, w podróży lub w domu.

 • Większa mobilność dzięki możliwości dostępu niezależnie od miejsca i czasu, z dowolnego komputera i notebooka za pośrednictwem identyfikacji użytkownika;
 • Elastyczna organizacja pracy zarówno w domu, jak i podczas podróży służbowych dzięki szyfrowanej transmisji danych;
 • Wygodna, intuicyjna obsługa.

Ponadto eUsługa getsix® SaaS Dynamics NAV daje pożądaną elastyczność w ramach potrzeb realizacji projektów i pomaga w obsłudze tymczasowych stanowisk pracy, tzn. korzystają Państwo tylko z tych programów, które są naprawdę potrzebne Państwa pracownikom.

 • Łatwe dodawanie i usuwanie użytkowników i programów;
 • Tworzenie indywidualnych profili użytkowników i przydzielanie wymaganych programów zgodnie z zasadą budowy modułowej.

Arkusz informacyjny eUsługa getsix® SaaS Dynamics NAV

 • Pełna kontrola kont użytkowników;
 • Bezpośrednie inicjowanie programów i aplikacji w portalu.

Z łatwością można tutaj również wymienić aspekty bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie SSL, zapory systemowe, tworzenia kopii zapasowych itp., biorąc pod uwagę fakt, że w przypadku wielu ofert hostingowych są to kryteria dyskwalifikujące.

3. Hosting aplikacji za pomocą Citrix® XenApp

Citrix® XenApp to rozwiązanie wykorzystywane do udostępniania aplikacji i zarządzania nimi. Przeniesienie aplikacji do centrum danych getsix® oraz centralne zarządzanie oprogramowaniem umożliwiają użytkownikom natychmiastowy i bezpieczny dostęp do aplikacji Windows®, niezależnie od tego, gdzie się one znajdują. Ta wirtualna dostępność aplikacji jest optymalnie dostosowana do każdego urządzenia końcowego, sieci i lokalizacji, i gwarantuje użytkownikowi wysoki poziom komfortu. Potrzebują Państwo jedynie dostępu do internetu (patrz wykres).

Usługi getsix® to oficjalny dostawca usługi Citrix, a także zarejestrowany partner Microsoft SPLA.
saas-2

4. Zalety korzystania z hostowanej aplikacji Microsoft Dynamics NAV 2009 i jej dostępności dzięki getsix® za pomocą Citrix® XenApp

Scenariusz: Niemiecka spółka dominująca w Niemczech z polską spółką zależną

getsix® jest Państwa partnerem w zakresie księgowości i podatków, korzystającym z modułu finansowego systemu ERP MS Dynamics NAV 2009 do dokonywania wpisów w polskiej spółce zależnej. Jednocześnie udostępniamy moduły zarządzania sprzedażą i towarami za pomocą aplikacji hostowanych.

Ogromną zaletą jest tu fakt, że getsix® dostosowuje te moduły do polskich warunków rynkowych!

Zalety i możliwości zastosowania takiego rozwiązania są różne:
Oprócz zalet hostingu aplikacji opisanych wcześniej (koszty, czas i elastyczności) i korzyści płynących z korzystania z nowoczesnego systemu ERP dla potrzeb spółki zależnej, scenariusz ten oferuje liczne możliwości oszczędzenia na kosztach.

Indywidualna konfiguracja systemu dla modułu sprzedaży:

Nasz desk IT przygotowuje moduł sprzedaży zgodnie z Państwa indywidualnymi wymogami, np. poprzez dostosowanie faktur wychodzących do Państwa logotypu, a jednocześnie uwzględniając artykuły polskich przepisów o rachunkowości.
Tym samym korzystacie Państwo z nowoczesnego systemu ERP do wystawiania faktur wychodzących, a zaletą jest to, że każda taka faktura będzie wpisana do systemu automatycznie. Jednocześnie stanowi to podstawę do efektywnego zarządzania należnościami, tzn. wymagane informacje, np. dochody ze sprzedaży, można natychmiast sprawdzić w systemie.

Indywidualna konfiguracja modułu zarządzania towarami:

W zależności od indywidualnych wymagań co do konfiguracji systemu zarządzania towarami, system ERP jest dostosowywany przez nasz desk IT, lub ewentualnie przez firmy partnerskie (Dynamics NAV Solution Partner). Korzystają zatem Państwo z nowoczesnego systemu ERP w celu zorganizowania zarządzania towarami, ze wszystkimi korzyściami, które z tego wynikają.

5. Korzyści dla partnerów w trakcie przeprowadzania procesów handlowych

Dla spółki dominującej:

 • Bezpośredni i aktualny dostęp 24/7 do danych dotyczących zarządzania kontami, sprzedażą i towarami w spółce zależnej, na przykład na potrzeby kontrolingu w przedsiębiorstwie (wielowymiarowa analiza danych) lub sprawozdawczości (generowanie raportów w językach obcych w postaci wydruku na dowolnej drukarce lub w postaci dowolnego pliku, np. .csv, .rtf, .html lub .pdf). W siedzibie spółki zawsze można sprawdzić listę otwartych pozycji, co pozwala na ewentualne udzielenie wsparcia;
 • Przejęcie poszczególnych zadań przez spółkę dominującą; dzięki współdzielonemu dostępowi do danych, spółka dominująca może bezproblemowo przejąć poszczególne zadania, np. kwestię faktur wychodzących, itp.;
 • Mobilny dostęp do danych jest możliwy z dowolnego miejsca na świecie; dostęp do danych jest możliwy, niezależnie od czasu i miejsca, na przykład w trakcie podróży służbowej, w domu, w różnych lokalizacjach spółki dominującej z podziałem na strefy działalności, itp.;
 • Korzystanie z pakietu języków obcych; dostęp do danych i korzystanie z Dynamics NAV 5.0 zachodzi przykładowo w niemieckiej wersji językowej i obejmuje zalety z tym związane (możliwy jest również angielski pakiet językowy);
 • Integracja z eUsługą getsix® Reporting Portal; dane na żywo są natychmiastowo dostępne za pośrednictwem portalu systemu sprawozdawczości online getsix®; można tam zawsze sprawdzić bieżące dane umieszczone na nim w postaci wstępnie zdefiniowanych sprawozdań, np. listy pozycji otwartych, analizy ekonomiczne (BWA) lub analizy BI;
 • Ochrona przed nadużyciem danych i kradzieżą wiedzy w spółce zależnej.

Dla polskiej spółki zależnej:

 • Mniej administracji IT; za pośrednictwem aplikacji outsourcingowej, getsix® sprawuje pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie wynajmowanych aplikacji;
 • Zmniejszona struktura IT w odniesieniu do ilości sprzętu komputerowego i oprogramowania; do pracy z oprogramowaniem w przedsiębiorstwie spółka zależna potrzebuje tylko połączenia z internetem; za pośrednictwem stacji roboczej lub cienkich klientów pracownicy mają bezpośredni dostęp do serwera getsix®;
 • Systemy dostosowane do polskich zasad rachunkowości; przystosowaliśmy już nasze systemy do artykułów polskich przepisów o rachunkowości, w wyniku czego nie ponoszą Państwo dodatkowych kosztów adaptacyjnych;
 • Niskie koszty personalizacji IT w przypadku pojedynczego dostosowania się do potrzeb klienta; niższe wydatki administracyjne na wdrożenie modułów zarządzania sprzedażą i zapasami dzięki rozwiązaniu partnerskiemu Dynamics NAV Solution Partner;
 • Ulepszony system ograniczenia ryzyka IT; dzięki działaniu oprogramowania w naszym bezpiecznym centrum danych można uniknąć ryzyka (np. związanego z kopią zapasową);
 • Zmniejszenie inwestycji w IT; nie ma potrzeby inwestowania w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, aby na przykład wystawiać faktury sprzedaży lub zapewnić organizacji zarządzanie towarami;
 • Mniejsze uwiązanie kapitału; dzięki mniejszemu uwiązaniu kapitału zasoby dla podstawowych celów spółki zależnej są uwalniane natychmiastowo;
 • Elastyczność w myśl zasady „płać według faktycznego użycia”; ponoszą Państwo tylko koszty faktycznego korzystania z aplikacji i pozostają elastyczni dzięki odpowiednio dobranym stawkom za korzystanie (np. na użytkownika lub na aplikację); liczba użytkowników oprogramowania może być zmieniana w razie konieczności co miesiąc;
 • Niezwykle szybka implementacja; oprogramowanie wprowadzane jest w bardzo krótkim czasie;
 • Mobilny dostęp; jeśli mobilny dostęp jest konieczny, np. dla przedstawiciela handlowego, można to zrobić bez trudności; biorąc pod uwagę fakt, że oprogramowanie łączy się z serwerem getsix® tylko poprzez internet, mamy dostęp do informacji z dowolnej lokalizacji;
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych; możliwość zdecentralizowanego dostępu do aplikacji pozwala korzystać z bieżących technologii i potencjału z nimi związanego;
 • Bezpieczeństwo danych i aktualizacji; bezpieczeństwo uzyskuje się dzięki działaniu profesjonalnego centrum danych; getsix®> gwarantuje przesyłanie poprawek i aktualizacji, ochronę danych i systemów oraz utrzymanie;
 • Dostępność do helpdesku IT; w razie wystąpienia zapytań związanych z IT mogą Państwo skorzystać z pomocy specjalistów getsix®.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje