Pełny zakres usług finansów i rachunkowości

/ Kompleksowe rozwiązania usługowe

Wiele przedsiębiorstw stoi w obliczu konieczności ograniczenia kosztów księgowych i przestrzegania wymaganych standardów sprawozdawczości finansowej. Skomplikowanie tego problemu jest wymogiem, zgodnie z którym muszą one zająć się tymi wymogami, przy ograniczonych zasobach budżetowych i kadrowych. Te standardy zgodności przyczyniły się również do złożoności wielu procesów finansowych.

Outsourcing procesów finansowych umożliwia firmom dostęp do wiedzy specjalistycznej i technologii, które są dla nich niedostępne we własnym zakresie, ze względu na te ograniczenia zasobów. Specjalistyczna wiedza i skuteczność dostawców usług finansowych i księgowych (FAO) zmniejsza koszty. Ponadto platformy technologiczne wykorzystywane przez dostawców FAO upraszczają procesy finansowe poprzez automatyzację i ustanawiają kontrole, wykorzystując wcześniej zdefiniowane zasady biznesowe. Outsourcing całego działu księgowości w przedsiębiorstwie może być zniechęcającym celem i może być najlepiej osiągnięty przez wiele przedsiębiorstw w etapach.

getsix® usługi księgowe zapewniają innowacyjne oferty usług, które odpowiadają różnym potrzebom przedsiębiorstw, niezależnie od tego, czy są to przedsiębiorstwa scentralizowane czy rozproszone, duże czy małe, czy krajowe lub międzynarodowe. Usługi te pozwalają organizacji wykorzystać je w sposób odpowiadający jej krytycznym potrzebom.

getsix® usługi księgowe dla przedsiębiorstw zostały zaprojektowane tak, aby wypełnić luki w ich istniejącej infrastrukturze, technologii i pracy w celu zapewnienia elastyczności, uzyskania oszczędności kosztów i poprawy kontroli.
getsix® usługi księgowe obejmują szeroki zakres oferty, która obejmuje niezależne etapy przetwarzania zobowiązań, w tym przetwarzanie specjalistycznych zobowiązań, takich jak rachunki za media i zwroty kosztów, dokonywanie płatności, wystawianie rachunków, wypełnianie kodów G/L, dostarczanie informacji biznesowych i analiz. Albo firma może połączyć wszystkie kroki i zlecić wykonanie całego działu księgowości na zewnątrz.

getsix® platforma technologiczna została zaprojektowana w taki sposób, aby była elastyczna i mogła być płynnie, łatwo zintegrowana i połączona z istniejącymi systemami ERP innych firm lub innymi platformami biznesowymi umożliwiającymi przedsiębiorstwom korzystanie z najlepszych w swojej klasie technologii i dalsze osiąganie zwrotu z inwestycji w istniejące technologie. Dyskretne rozwiązania umożliwiają przedsiębiorstwom zlecanie na zewnątrz wybranych określonych funkcji, tego, czego chcą, kiedy chcą lub całego procesu końcowego.

getsix®usługi księgowe mogą być zintegrowane z usługami księgowości na lądzie, na morzu, w pobliżu lądu lub hybrydą pracy, które pozwalają przedsiębiorstwom na korzystanie z arbitrażu pracy i bezpieczeństwa przetwarzania na lądzie. Poprzez getsix® usługi księgowe przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić znaczne koszty przetwarzania, zwiększyć kontrolę finansową, poprawić kapitał obrotowy i spełnić odpowiednie wymogi zgodności.

getsix® usługi księgowe dla przedsiębiorstw obejmują następujące możliwości:

  • Księgowość;
  • Obsługa podatkowa;
  • Sprawozdawczość;
  • Rachunkowość kosztów i wyników;
  • Integracja – systemy ERP, systemy informacji o zasobach ludzkich (HRIS) oraz systemy zarządzania dokumentami;
  • Business Intelligence;
  • Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta.

getsix® infrastruktura przetwarza obecnie tysiące transakcji rocznie i okazała się skalowalna, aby sprostać wysokim wolumenom transakcji związanych z przedsiębiorstwami. getsix® wykorzystuje normę ISO 9001 w celu zapewnienia wysokiej jakości, spójnej obsługi, a coroczne audyty ISO dają klientom pewność, że ich transakcje będą przetwarzane i utrzymywane dokładnie, przewidywalnie i bezpiecznie.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje