Międzynarodowe organizacje

/ Wielkość działalności

Całościowe zarządzanie finansami, rachunkowością i płacami

Dla większych klientów o bardziej złożonych operacjach lokalnych, możemy przejąć odpowiedzialność za zarządzanie całym działem finansowo-księgowym, w którym zazwyczaj zatrudniamy i zarządzamy całym personelem (co może oznaczać, że przekazujemy osoby z klienta, aby stać się pracownikami PS). Takie rozwiązanie zapewnia klientom wysokiej jakości, niskie koszty utrzymania i outsourcingu, co pozwala na skoncentrowanie cennego czasu zarządzania na ich podstawowej działalności. Usługa ta zazwyczaj polega na tym, że wiele osób jest w pełni oddanych klientowi, a inni specjaliści są wykorzystywani w miarę potrzeb.

Usługa obejmuje strategiczne planowanie biznesowe, budżetowanie i kontroling, wybór systemów i wsparcie operacyjne, ulepszenia procesów, sprawozdawczość statutową, zarządzanie i międzynarodową sprawozdawczość do MSSF, Wielkiej Brytanii, USA lub innych wymogów GAAP, przetwarzanie transakcji, płace, zgodność podatkową od podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych do podatku dochodowego od osób prawnych i obowiązków importowych, zarządzanie finansami (kontrola kredytowa i zarządzanie pobieraniem należności, kontrola wewnętrzna, monitorowanie limitów i zatwierdzeń).

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje