Procedury zapewniające realizację płatności (P2P)

/ Pełne rozwiązania finansowo-księgowe

Nasze usługi outsourcingu Procure-to-Pay obejmują:

 • Potwierdzenie otrzymania faktury;
 • Zachwytywanie danych z faktury;
 • Przetwarzanie faktur;
 • Zarządzanie sytuacjami wyjątkowymi;
 • Płatność działa;
 • Miesięczne rozliczenia międzyokresowe na koniec miesiąca;
 • Taxation.

Dokonaliśmy znacznych inwestycji w rozwiązania oparte na technologii budowlanej, a usługi oparte na platformie P2P stały się istotnym elementem sukcesu rynkowego. Oczywiście największą przewagę mają klienci, którzy są tymi, którzy naprawdę korzystają z naszych bieżących inwestycji i modernizacji.

Zarządzaj zadaniami Procure-to-Pay za pomocą naszego rozwiązania BPaaS

Tutaj, w firmie getsix®, mamy przyjemność zaoferować CAUSANDUM, nasze rozwiązanie oparte na chmurze BPaaS.

Rozwiązanie to jest unikalne w swojej propozycji wartości gwarantowanych oszczędności, która nie jest oferowana nigdzie indziej w branży. Gwarantujemy, że nasze doświadczenie w transformacji procesów biznesowych w połączeniu z nowoczesnym systemem ERP przełoży się na oszczędności dla Państwa organizacji.

Jeśli Twoja firma rozważa profesjonalny outsourcing, wspierany przez doskonałą obsługę klienta, CAUSANDUM może być rozwiązaniem, którego szukasz. A często dzięki uzyskanym oszczędnościom osiągasz bezpłatną transformację księgowości – porozmawiaj z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Procure-to-Pay (P2P) Outsourcing

Większość organizacji, zarówno dużych, jak i małych, stosuje różne mechanizmy zamawiania i regulowania płatności za towary i usługi. P2P jest procesem łączącym zakup towarów z ostateczną płatnością tych faktur. Tradycyjnie istniał pewien rozdział między nabyciem towarów a funkcją końcowej płatności.

Zarządzanie zamówieniami i wydatkami staje się coraz ważniejszym środkiem zapewniającym trwały sukces biznesowy. W przypadku wielu organizacji brak strategii automatyzacji procesów i widoczności w cyklu „od zamówienia do zapłaty” ma istotny wpływ na wynik końcowy.

Tradycyjny cykl Procure-to-Pay obejmuje wszystkie działania:

 • Zamówienia towarów i usług na otrzymywanie faktur, oraz;
 • Płacący dostawcy.

getsix-Procedure-to-Pay

Dlaczego Procure-to-Pay jest ważne?

Każdy z tych obszarów jest pracochłonny i kosztowny – obejmuje przetwarzanie i dystrybucję dużej liczby dokumentów. Nawet najmniejsze błędy mogą sprawić, że proces stanie się nieefektywny, szybko odprowadzając dostępny kapitał i zasoby. Automatyzacja procesów przetwarzania dokumentów Procure-to-Pay zapewnia korzyści biznesowe dzięki zwiększonej wydajności i kontroli kosztów. Skoncentrowane i umiejętne zarządzanie cyklem Procure-to-Pay może poprawić relacje z dostawcami i bezpłatny kapitał na podstawowe działania związane z budowaniem biznesu.

Głębokie osadzenie technologii w biznesie pod koniec XX wieku ułatwiło szybką ewolucję wszelkiego rodzaju praktyk biznesowych i łańcucha dostaw nie było wyjątkiem. Historycznie, zamówienia i zakupy były postrzegane jako odrębne od finansów i rachunkowości. Chociaż te dwie funkcje mogły mieć wspólny zestaw dostawców, brak połączonych procesów i szczegółowych informacji biznesowych i sprawozdawczości oznaczał, że nie było zbyt wiele okazji do wygenerowania synergii. W XXI wieku synergia jest jednak przekonywująca, a znaczna efektywność procesów może zostać osiągnięta dzięki wdrożeniu systemu Purchase-to-Pay.

Procure-to-Pay automation napędza wydajność biznesową poprzez:

 • Zacieśnienie integracji i współpracy z dostawcami;
 • Zwiększenie dokładności przetwarzania transakcji;
 • Obniżenie kosztów przetwarzania transakcji;
 • Skrócenie cykli rozliczeń finansowych;
 • Optymizowanie warunków płatności;
 • Umożliwienie szybszego i skuteczniejszego rozwiązywania sporów;
 • Dostarczanie na bieżąco aktualizowanej dokumentacji w celu wsparcia zgodności z wymaganiami Sarbanes-Oxley i kontroli wewnętrznej.

Dlaczego warto wybrać getsix® do zarządzania procesami Procure-to-Pay?

Sercem naszej propozycji wartości jest możliwość zmiany modelu działania poprzez wykorzystanie wykwalifikowanych zasobów, jednocześnie pracując w sposób, w jaki pracujesz. W getsix® znajdziesz partnera, który będzie konsekwentnie dostarczał jakość, elastyczność, innowacyjność i wartość. Nasze podejście nie tylko koncentruje się na zapewnieniu trwałej przewagi kosztowej i transformacji procesów, ale jest całkowicie zgodne z celami biznesowymi.

Rozwiązania w zakresie outsourcingu płatności oferowane przez getsix®® partnerskie podejście oznacza, że jesteśmy w stanie być elastyczni w reagowaniu na Twoje potrzeby biznesowe.

Dzięki outsourcingowi procesów typu „procure-to-pay” do getsix®, firmy są w stanie:

 • Wzmocnienie kontroli wewnętrznej;
 • Osiągnij znaczne oszczędności.
 • Wzbogać wydajność poprzez standaryzację procesów;
 • Personel do działań strategicznych;
 • Większenie elastyczności, aby móc reagować na dynamiczne warunki rynkowe.

Our Procure-to-Pay outsourcing services include:

 • Odbiór faktury;
 • Przechwytywanie danych faktur;
 • Przetwarzanie faktur;
 • Obsługa wyjątków;
 • Obsługa płatności;
 • Miesięczne rozliczenia międzyokresowe;
 • Opodatkowanie.

Dokonaliśmy znaczących inwestycji w rozwiązania oparte na technologii budowlanej, a usługi oparte na platformie P2P stały się istotnym elementem sukcesu rynkowego. Oczywiście największą przewagę mają klienci, którzy są tymi, którzy naprawdę korzystają z bieżących inwestycji i modernizacji.

W firmie getsix® mamy przyjemność zaoferować CAUSANDUM, nasze rozwiązanie oparte na chmurze BPaaS.

Rozwiązanie to jest unikalne w swojej propozycji wartości gwarantowanych oszczędności, która nie jest oferowana nigdzie indziej w branży. Gwarantujemy, że nasze doświadczenie w transformacji procesów biznesowych w połączeniu z nowoczesnym systemem ERP przełoży się na oszczędności dla Państwa organizacji.

Jeśli Twoja firma rozważa profesjonalny outsourcing, wspierany przez doskonałą obsługę klienta, CAUSANDUM może być rozwiązaniem, którego szukasz. A często uzyskiwane oszczędności oznaczają, że transformacja księgowości jest bezpłatna – porozmawiaj z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Zalety getsix®

 • Pojedyncze okno, koniec do końca P2P Outsourcing (platformy ERP, zarządzanie procesami, utrzymanie i hosting);
 • Wielojęzyczna usługa (EN-DE-PL);
 • getsix® autorskie narzędzie BPM – Kofax KTA zapewnia wgląd w operacje w czasie rzeczywistym;
 • Najlepsze praktyki i narzędzia automatyzacyjne prowadzą do wydajności i optymalnej wydajności doradztwa prowadziły do transformacji łączącej IT i outsourcing procesów;
 • Zabici konsultanci FAO (CA, CPA);
 • Struktura transakcji oparta na wartości;
 • Innowacyjne, elastyczne modele dostaw.
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje