Wielolokalizacyjne firmy

/ Wielkość działalności

Usługi księgowe dla jednostek wielooddziałowych

Sukces działalności detalicznej Multi-Unit zależy w znacznym stopniu od zdolności organizacji do zrozumienia potrzeb klientów w stale zmieniających się warunkach ekonomicznych i konkurencyjnych. Ten czynnik skłania organizacje detaliczne Multi-Unit do skoncentrowania swoich zasobów na klientach stojących w obliczu części operacji. Na przykład: obsadzanie lokalizacji osobami o silnych umiejętnościach w zakresie relacji z klientami i menedżerami zdolnymi do skutecznego zarządzania wydajnością pracowników, przy jednoczesnym wdrażaniu technologii i innych zasobów, w których znajdują się punkty kontaktowe klientów.

Koncentracja ta może często odbywać się kosztem operacji zaplecza biurowego, co prowadzi do poświęcenia wydajności i kontroli, co prowadzi do niemożności uzyskania terminowego pomiaru wyników finansowych jednostki. Niestety, dla całej organizacji Multi-Unit, aby przetrwać i rozwijać się w trudnych ekonomicznie czasach, istotna jest również wiedza, że każda jednostka spełnia cele w zakresie wyników finansowych, w odpowiednim czasie oraz że istnieją solidne technologie i procesy pozwalające na stworzenie systemów kontroli.

getsix® usługi księgowe i płacowe dla jednostek wielonarodowych wykorzystują najlepsze praktyki i najnowocześniejsze technologie. Dzięki temu procesy są usprawniane w celu zmniejszenia kosztów, a skuteczna kontrola zapewnia dokładność sprawozdań finansowych. Została zaprojektowana tak, aby przejąć całą funkcję księgową dla każdej jednostki biznesowej, znosząc liczne zadania administracyjne, które zwykle zostały rozłożone na wielu pracowników i kierowników jednostek. Dzięki temu pracownicy i menedżerowie mogą skupić się na swoich mocnych stronach w zakresie obsługi klientów i zarządzania operacjami.

getsix® platforma technologiczna została zaprojektowana w taki sposób, aby była nieskomplikowana i mogła być bezproblemowo, łatwo zintegrowana i połączona z istniejącymi platformami biznesowymi innych firm, zmniejszając wymagania szkoleniowe wynikające z rotacji pracowników i eliminując zbędne wprowadzanie danych dla różnych systemów.

Usługi księgowe i płacowe getsix® dla jednostek wielooddziałowych obejmują następujące możliwości/usługi:

  • Usługi księgowe;
  • Usługi płatnicze;
  • Business Intelligence and Reporting;
  • Sprawozdania finansowe (w ujęciu rocznym i miesięcznym);
  • Deklaracje podatkowe (w ujęciu rocznym i miesięcznym);
  • Automatyka Accounts Payable;
  • Uzgodnienie rachunków;
  • Konserwacja środków trwałych;
  • getsix® e-usługi.

Opcionalnie:

  • Integracje – System księgowy, zarządzanie dokumentami i POS

Każda z wyżej wymienionych usług będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb naszych klientów i getsix® aktualnie przetwarza tysiące transakcji rocznie i stosuje ISO 9001 w celu zapewnienia wysokiej jakości, spójnej obsługi.getsix® coroczne audyty ISO dają klientom pewność, że ich transakcje będą przetwarzane i utrzymywane dokładnie, przewidywalnie i bezpiecznie.

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje