Record to Report (R2R)

/ Pełne rozwiązania finansowo-księgowe

Rozwiązania outsourcingowe getsix® R2R

Informacje finansowe napędzają przewagę konkurencyjną, gdy są dokładne i uzyskiwane w czasie rzeczywistym oraz wspierają dyrektorów w podejmowaniu decyzji biznesowych. Finansowy łańcuch wartości R2R odgrywa krytyczną rolę w pozyskiwaniu udziału w rynku i jego ochronie dla nowoczesnych przedsiębiorstw chcących odnieść sukces.

Dzięki zaangażowaniu w wiele zleceń nasi specjaliści osiągnęli współczynnik wydajności procesów transakcyjnych, takich jak pozycje dziennika, środki trwałe i uzgodnienia, bliski zeru.

Jako rozszerzenie Państwa organizacji, wykorzystajcie Państwo naszą wiedzę w dziedzinie procesów, możliwości technologiczne i najlepsze praktyki w branży, i powierzcie nam swoje potrzeby R2R.

Dlaczego wybrać getsix® do zarządzania procesami R2R?

W centrum naszej oferty stoi okazja do zmiany Państwa modelu operacyjnego poprzez wykorzystanie wykwalifikowanych zasobów, podczas gdy Państwa firma funkcjonuje tak jak dotychczas. W getsix® znajdziecie Państwo partnera, który będzie konsekwentnie dostarczać jakość, elastyczność, innowacyjność i wartość. Nasze podejście nie koncentruje się wyłącznie na dostarczaniu zrównoważonej przewagi kosztowej i transformacji procesu, ale jest całkowicie dostosowane do Państwa celów biznesowych.

Jak dostarczamy wartość klientom R2R?

Współpracujemy z naszymi klientami w ich drodze do konsolidacji i harmonizacji procesów R2R. Aby umożliwić naszym klientom lepsze wyniki finansowe, automatyzujemy procesy, umożliwiamy wczesne ujęcie przychodów i zwiększamy produktywność. To, co odróżnia nas od innych firm zajmujących się R2R, to szeroki zakres usług, które świadczymy naszym klientom:

 • Sprawozdawczość finansowa;
 • Sprawozdawczość przedsiębiorstwa, analiza oraz wsparcie planowania;
 • Obsługa podatkowa;
 • Księgowość ogólna;
 • Rozliczanie środków trwałych, w tym ich kapitalizacja i amortyzacja;
 • Księgowanie kosztów;
 • Konsolidacja;
 • Uzgadnianie, np. kont bankowych, kont sprzedawców, kont klientów, księgi głównej, kont wewnętrznych;
 • Sprawozdawczość, np. na koniec miesiąca, zastawienia obrotów i sald, analiza sprawozdań finansowych, sprawozdawczość wewnętrzna i zewnętrzna;
 • Podatki i zgodność z przepisami, np. księgowość podatkowa, deklaracje podatkowe, sprawozdawczość ustawowa, ceny transferowe;
 • Audyt wewnętrzny.

Jakie korzyści zyskują nasi klienci?

Oprócz tego, że outsourcing R2R wykracza poza księgowość ogólną, wychodzi również poza redukcję kosztów i staje się ofertą koszt plus, która zapewnia przedsiębiorstwom wiele korzyści:

 1. Bezpośredni wpływ na koszty – organizacje osiągają od 30% do 40% redukcji kosztów operacyjnych poprzez konsolidację i dostęp do nowych zasobów talentów, co pozwala im na zapewnienie sobie znakomitych zasobów za lepsze stawki z różnych obszarów geograficznych, a także na uproszczenie procesów i ich ujednolicenie;
 2. Wpływ na działalność – zlecając outsourcing R2R, firmy mogą zaufać ekspertom w rozwiązywaniu typowych bolączek, takich jak błędnych pozycji dziennika, wysokich czasów realizacji uzgodnień, opóźnień w transakcjach wewnętrznych oraz wysokich czasów realizacji zamykania ksiąg. Zauważą również poprawę jakości, kontroli i zgodności swoich procesów;
 3. Wpływ strategiczny – w szerokiej perspektywie outsourcing R2R pomaga w ujednolicaniu procesów, umożliwiając szybsze wprowadzanie produktów na rynek. Natomiast poprzez zwiększenie wewnętrznego wsparcia w zakresie wywiadu gospodarczego organizacje mogą się skupić mocniej na dostarczaniu wartości i innowacji swoim klientom, polepszając w ten sposób możliwości podejmowania decyzji.

Partnerskie podejście getsix®, które poparte jest naszą głęboką wiedzą specjalistyczną w zakresie finansów i księgowości, zdolnością do zapewnienia zrównoważonych oszczędności, doskonałością operacyjną oraz transformacją wydajności, oznacza, że możemy być elastyczni w reagowaniu na Państwa potrzeby biznesowe.

Dzięki outsourcingowi procesów R2R do getsix® organizacje mogą:

 • Poprawić kontrole finansowe;
 • Ujednolicić informacje biznesowe w celu wspierania lepszego podejmowania decyzji;
 • Przesunąć pracowników do wykonywania bardziej strategicznych czynności;
 • Zmniejszyć koszty nawet o 40 procent;
 • Poprawić zdolność do przechwytywania, weryfikacji i dostarczania dokładnych informacji finansowych i biznesowych na czas;
 • Spełniać ciągle zmieniające się wymogi regulacyjne.
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje