Rejestracja do VAT w Niemczech

/ Firma w Niemczech – kompleksowa obsługa prawna i księgowa

Podatek VAT w Niemczech

Podatek VAT (Value Added Tax) w Niemczech jest znany jako Mehrwertsteuer lub Umsatzsteuer. Mehrwertsteuer oznacza podatek od wartości dodanej, podczas gdy Umsatzsteuer to podatek od sprzedaży. Niemiecki system VAT jest regulowany przez dyrektywy unijne, które obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej na terytorium Niemiec, konieczne jest dokonanie rejestracji w charakterze podatnika VAT, w celu uniknięcia sankcji ze strony niemieckiego urzędu podatkowego.


Stawki VAT w Niemczech:

  • 19% - Jest to podstawowa stawka niemieckiego podatku VAT (Umsatzsteuer). Ma ona zastosowanie w przypadku większości towarów i usług, dla których nie obowiązują stawki obniżone.
  • 7% - Obniżona stawka podatku VAT. Dotyczy wybranych artykułów spożywczych, sprzętu medycznego dla osób niepełnosprawnych, krajowych przewozów pasażerskich, materiałów prasowych, książek, e-booków, audiobooków, uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, krótkoterminowego zakwaterowania w hotelu oraz innych określonych towarów i usług.
  • 0% - Zerowa stawka podatku VAT. Dotyczy głównie transportu wewnątrzwspólnotowego i międzynarodowego, z pewnymi wyjątkami.

Rejestracja VAT w Niemczech

Przedsiębiorcy działający na terenie Niemiec w pewnych sytuacjach muszą zarejestrować się w niemieckim systemie podatkowym. Obowiązek rejestracji VAT w Niemczech wynika głównie z:

  • Magazynowania towarów na terenie Niemiec i prowadzenia sprzedaży wysyłkowej do innych państw Unii Europejskiej.
  • Importu towarów z innego kraju do Niemiec.
  • Organizacji imprez masowych, szkoleń lub wystaw na terenie Niemiec.
  • Świadczenia usług z branży remontowo-budowlanej.
  • Korzystania z usług firm na terenie Niemiec według zasady odwróconego obciążenia, bez bycia zarejestrowanym jako podatnik VAT.

Jeżeli dochód przedsiębiorcy ze sprzedaży wysyłkowej do klientów w krajach Unii Europejskiej przekroczy kwotę 10.000 EUR, wówczas zobowiązany jest on do rozliczenia się z niemieckiego podatku VAT na terytorium Niemiec bądź w ramach systemu VAT-OSS.

Jeśli prowadzą Państwo działalność w obszarze e-commerce i stoją przed koniecznością rejestracji w systemie VAT OSS, serdecznie zapraszamy do współpracy. Nasza firma partnerska, amavat®, specjalizuje się w obsłudze podatku VAT dla przedsiębiorców działających w branży e-commerce.

amavat banner

Steuernummer a USt-IdNr

W systemie podatkowym Niemiec wyróżniamy dwa kluczowe numery identyfikacyjne: Steuernummer oraz USt-IdNr.

Steuernummer to niemiecki odpowiednik polskiego numeru NIP. Jest to unikalny numer identyfikacyjny przyznawany przedsiębiorcom do celów podatkowych wewnętrznych, służący do identyfikacji w niemieckim urzędzie skarbowym oraz do transakcji z niemieckimi firmami.

USt-IdNr (Umsatzsteuer-Identifikationsnummer) to numer identyfikacyjny podatnika VAT, który jest wymagany do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jest to odpowiednik polskiego numeru VAT-UE. Ten 9-cyfrowy numer, poprzedzony przedrostkiem DE, jest niezbędny dla przedsiębiorców prowadzących działalność w ramach Wspólnoty Europejskiej, zwłaszcza jeśli dostarczają lub nabywają towary wewnątrzwspólnotowo, świadczą usługi, za które odbiorca odprowadza podatek, lub korzystają z usług firm z innych państw członkowskich.

W skrócie, każdy przedsiębiorca działający w Niemczech będzie posiadał Steuernummer, podczas gdy USt-IdNr jest wydawany tylko tym, którzy prowadzą transakcje wewnątrzwspólnotowe.


Zwolnienie z podatku VAT w Niemczech

Przedsiębiorcy, którzy nie przekraczają określonego rocznego limitu dochodu w wyniku sprzedaży wysyłkowej do klientów w Unii Europejskiej, mogą być zwolnieni z podatku VAT.


Rozliczenie podatku VAT w Niemczech

Sposób rozliczenia podatku VAT w Niemczech jest ustalany przez urząd skarbowy w oparciu o dochody uzyskane w poprzednim roku podatkowym. Przedsiębiorcy mogą rozliczać się miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Miesięczne i kwartalne deklaracje muszą być składane odpowiednio do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca lub kwartału, natomiast roczne rozliczenie do 31 lipca roku następującego po roku rozliczeniowym.


Kary i odsetki VAT w Niemczech

Za nierozliczenie lub spóźnione rozliczenie podatku VAT mogą być naliczane odsetki lub kary. Za opóźnioną płatność mogą zostać naliczone odsetki wynoszące 1% wymaganego podatku, z maksymalną wartością odsetek wynoszącą 25.000 EUR.

Podatek VAT w Niemczech jest istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie tego kraju. Przedsiębiorcy powinni być świadomi obowiązujących stawek, wymogów rejestracji oraz konsekwencji nierozliczenia się z podatkiem. W razie wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistami w zakresie VAT, aby uniknąć potencjalnych problemów z niemieckim urzędem skarbowym.

Kary i odsetki VAT w Niemczech: Za nierozliczenie lub spóźnione rozliczenie podatku VAT mogą być naliczane odsetki lub kary. Za opóźnioną płatność mogą zostać naliczone odsetki wynoszące 1% wymaganego podatku, z maksymalną wartością odsetek wynoszącą 25.000 EUR.


Powiązane usługi


Materiały informacyjne o naszych usługach księgowych, podatkowych i prawnych dla firm:

Proszę kliknąć tutaj, aby zobaczyć wszystkie nasze publikacje »

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 23.10.2023

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje