Rozwiązania platformowe

/ Rozwiązania oparte na technologii

Proces biznesowy jako usługa (BPaaS)

Era ograniczonych budżetów i zaawansowanych technologii napędza przyjęcie najszybciej rozwijającego się trendu w dostarczaniu usług: „Business Process as a Service (BPaaS)”. Technologia ta, często wykorzystywana jako część rozwiązań optymalizacji procesów biznesowych (BPO), w raportach branżowych określana jest również jako „platforma BPO” i „2-tier ERP plus BPO”. Firmy szukają wszelkich sposobów, aby pozostać konkurencyjnym przy jednoczesnej redukcji kosztów, BPaaS oferuje możliwości wykorzystania najlepszej w swojej klasie technologii i ustandaryzowanych procesów dla platformy BPO bez dużych nakładów kapitałowych w postaci technologii lub zasobów bezpośrednich.

BPaaS oferuje model dostawy „jeden do wielu”, który wykorzystuje wspólny zestaw narzędzi, z których mogą korzystać poszczególne przedsiębiorstwa na zasadzie „pay as they go”. Wykorzystujemy tę innowacyjną technologię do dostarczania rozwiązań ERP w chmurze, rozwiązań punktowych oraz aplikacji typu end-to-end, które zwiększają globalną łączność i współpracę przy niższych kosztach niż aktualizacja lub wdrożenie oprogramowania korporacyjnego.

Nasze rozwiązania BPaaS oferują korzyści w postaci szybszego wdrożenia, niższych kosztów inwestycji i utrzymania, ustandaryzowanych globalnych platform i procesów, przepływów pracy opartych na współpracy oraz lepszej kontroli i zgodności.

Procesy biznesowe jako usługa (BPaaS) to technologia, której czas już nadszedł – wykorzystujemy ją, aby pomóc naszym klientom zachować konkurencyjność w świecie, w którym „podłączeni do sieci” i mobilni klienci oraz użytkownicy systemów oczekują, że firmy będą dotrzymywać im kroku.

Nasi klienci, którzy wykorzystują „chmurę” do zarządzania procesami biznesowymi, odnoszą znaczące korzyści biznesowe:

Szybszy czas wprowadzenia na rynek Natychmiastowy dostęp do najlepszych w swojej klasie technologii, procesów i talentów Zgodność z przepisami i kontrola w pierwszym dniu Znacząca redukcja kosztów
Redukuje czas poświęcony na pozyskiwanie i wdrażanie nowych zasobów i procesów Szybki dostęp do bardziej wydajnych procesów i łatwa modernizacja. Optymalizacja procesów jest wbudowana w platformę biznesową Brak długotrwałego i skomplikowanego przejścia do zarządzania zmianą Niewielkie lub zerowe koszty początkowe i brak kosztów utrzymania w trakcie trwania umowy
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje